Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Udstationerede danskere mister sygesikringen

Når danskere er udstationeret på arbejde uden for EU i mere end seks måneder, mister de retten til gratis sygesikring. Men de skal fortsætte med at betale skat til Danmark.

Emneord:
Kristoffer Haldrup er kommet i en problematisk situation, som andre danskere også vil opleve, når de er udstationeret i mere end et halvt år uden for Europas grænser.

Han er forsker på Risø DTU og har fået et stipendium af Villum Fonden til et års ophold i USA for at færdiggøre sin postdoc ved Argonne National Laboratory nær Chicago. Det vil nemlig kvalificere ham til en ph.d.-stilling i Danmark og en mulig ansættelse på et dansk universitet. Den “hellige gral”, som han kalder det.

Offentligt ansatte som Kristoffer Haldrup skal dog betale fuld skat til Danmark, mens de er i udlandet for at arbejde og dygtiggøre sig. Alligevel mister de retten til gratis lægebehandling i Danmark. Alle danskere, som er udstationeret i mere end et halvt år uden for EU, Schweiz og EØS-landene, udmeldes nemlig automatisk af folkeregistret, og så er man ikke længere omfattet af den sociale sikringslov i Danmark. Dermed mister man retten til gratis lægebehandling.

Udstationerede privatansatte skal derimod ikke betale fuld skat til Danmark. De betaler reduceret skat. Privatansatte får dermed automatisk frigjort penge til, at de kan tegne deres egen private sygesikring. Det synes Kristoffer Haldrup er en uretfærdig forskelsbehandling.

“Som udstationeret af en offentlig myndighed er jeg fuldt skattepligtig i Danmark, og det er fint nok. Jeg betaler gerne min skat. Men fordi jeg flytter til et land uden for EU i mere end et halvt år, mister jeg retten til alle sociale sikringer i Danmark, på trods af at jeg betaler fuld skat. Det synes jeg er mærkeligt”, siger han.

Dyr fornøjelse
Og det kan blive en dyr fornøjelse eller i det hele taget meget svært for udstationerede danskere som Kristoffer Haldrup at forsikre sig, når de arbejder uden for Danmark og EU i mere end et halvt år. En normal årsrejseforsikring koster omkring 1.500 kroner, men er lagt an på, at den danske sygesikring betaler for fragt tilbage til Danmark, og at man færdigbehandles inden for det normale sundhedssystem. Det bliver langt dyrere at tegne en årsrejseforsikring, når man er udmeldt af folkeregistret. Det bekræfter underdirektør hos forsikringsselskabet Europæiske Jakob Bender over for Magisterbladet.

“Der er mange forskellige faktorer som alder, rejseland, dækning osv., der spiller ind på præmien. Men hos Europæiske kan du fx forsikre en 12-måneders rejse med sygdomsdækning fra cirka 9.700 kroner”, siger Jakob Bender.

Rundtur i Kafkas univers
Det er meget svært at få et klart svar på, hvorfor både offentligt og privatansatte mister sygesikringen efter et halvt års udstationering, samtidig med at offentligt ansatte i den periode skal betale fuld skat, mens privatansatte får reduceret deres skat. Det har Kristoffer Haldrup måttet sande. Og det må Magisterbladet også sande, da vi sætter os for at finde et svar.

Turen begynder i Sundhedsministeriet, hvor man ikke kan forstå, at ministeriet skulle have noget at gøre med, at man mister sygesikringen, når man fraflytter landet for at arbejde. Her henviser man i stedet til Beskæftigelsesministeriet, som har med sociale sikringer at gøre. Her mener man derimod, at det enten er Arbejdsmarkedsstyrelsen eller måske “i nærmere grad Skatteministeriet”, hvor spørgs­målene skal adresseres. På Skatteministeriets hjemmeside står de omtalte regler for fuld skattepligt og mistet sociale sikringer for fraflyttede danskere da også omtalt. Men i Skatteministeriet henviser man dog udelukkende til, at når man er ansat i det offentlige, så er man fuldt skattepligtig i Danmark, og “sådan er det”. Det står nedskrevet i kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 4.

Der er forskel på skattepligten for henholdsvis offentlige og privatansatte, som er udstationeret, men hvorfor det er sådan, “fortaber sig i tågerne”, som en chefkonsulent i ministeriet udtrykker det.

Tilbage til start
I Skatteministeriet sender man os derfor tilbage til Sundhedsministeriet, hvor jagten på svar begyndte fire timer tidligere. Vi håber dog i mellemtiden på at få et brugbart svar i Pensionsstyrelsen i stedet for. Det er nemlig det tidligere Sikringsstyrelsen, der stadig står omtalt på Skats hjemmeside, som den der beskæftiger sig med sociale rettigheder og social sikring – selv om det altså ikke eksisterer længere. I Pensionsstyrelsen kender man dog kun til reglerne inden for EU og de pågældende konventionslande. Gælder det lande uden for EU, som eksempelvis USA, er det derimod de nationale regler i de enkelte lande, som er gældende.

“Regler ophører, når man som dansker flytter uden for EU. I de fleste tilfælde optjener man stadig ret til pension, når man arbejder uden for EU, men sygesikringen forsvinder. Vi har regler for danskere, som arbejder i Danmark og inden for EU, men ikke regler, når man flytter udenfor”, siger kontorchef Lykke Outzen og henviser os til Sundhedsministeriet, for at vi kan få et endeligt svar på, hvorfor udstationerede danskere mister retten til sygesikring, når de arbejder uden for EU.

I Sundhedsministeriet lyder svaret, at vi da blot skulle have gjort opmærksom på, at vi kun ville have svar på, hvorfor man ikke er omfattet af den sociale sygesikringslov, når man er fraflyttet. For her har man jo ikke noget med skat at gøre. Betaling af skat og sociale rettigheder som sygesikring har nemlig intet med hinanden at gøre, lyder oplysningen. Vi sendes derfor over til Patientombuddet under ministeriet, hvor forklaringen lyder, at lovgivningen i Danmark er bopælsbaseret. Det er politisk bestemt. Skat og statsborgerskab har således ingen betydning for den sygesikring, du har ret til i Danmark. Hvis man ikke bor i Danmark mere og ikke er omfattet af EU-retten eller bilaterale aftaler, har man ikke ret til sundhedsydelser i Danmark mere – ud over ret til akut behandling.

Kristoffer Haldrup undrer sig dog stadig over, hvorfor han som udstationeret offentligt ansat skal betale fuld skat i modsætning til privatansatte.

“Jeg har stadig ikke fået nogen holdbar forklaring på, hvorfor der er forskel på at være udstationeret som offentligt og privatansat. Når udstationerede privatansatte ikke skal betale fuld skat, så frigør det jo midler til at tegne ekstern sygeforsikring. Det overrasker mig, at reglerne er forskellige på det område. Det har man måske ikke tænkt over. Men jeg synes, det er et typisk eksempel på, at man er dårligere stillet som offentligt ansat end som privatansat”, siger Kristoffer Haldrup.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet

Institutleder ved Biologisk Institut

Syddansk Universitet

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsens Afdeling for Teknik og Tilsyn søger en barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Råstofstyrelsen

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske...

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen