Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

EU-direktiv kan stoppe opsigelse i a-kasser

Et kommende direktiv fra EU om ligebehandling kan omstøde dansk lov, som tvinger a-kasser til at opsige medlemskab for personer, der fylder 65 år. Det mener EU-ekspert.

Emneord:

Selv om mange danskere ønsker at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen, så forsvinder sikkerhedsnettet på arbejdsmarkedet under den voksende gruppe automatisk. For dansk lov tvinger a-kasserne til at opsige medlemskabet, når et medlem fylder 65 år. Loven er diskriminerende, mener flere eksperter og politikere, og den har også skabt splid såvel i regeringen som mellem Socialdemokraterne og SF, som Magisterbladet tidligere har beskrevet.

Nu kan et kommende direktiv fra EU feje al uenighed om lovens fortsatte eksistens af bordet. Formålet med direktivet er at skabe ligebehandling af alle uanset alder, religion, handicap eller seksuel orientering – også uden for arbejdsmarkedet på området for social sikring. Det vil dermed også omfatte aftaler om social sikring som fx dagpenge i a-kasserne, pointerer EU-ekspert og lektor på Juridisk Institut på Copenhagen Business School Lynn Roseberry.

“Når direktivet godkendes, kan man forestille sig, at man eksempelvis ikke længere må kræve, at danskerne skal opsiges i a-kassen, når de fylder 65 år, medmindre den danske implementeringslov indeholder en undtagelse, som er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål som fx en bestemt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, og hvis undtagelsen er hensigtsmæssig og nødvendig for at opfylde det pågældende formål”, siger Lynn Roseberry.

Undtagelse er mulig
“Forslag til direktiv om gennemførelse af ligebehandling af alle” kommer fra EU-Kommissionen og blev forelagt i 2008. Det indeholder en bestemmelse, der tillader medlemslandene at beslutte, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er begrundet i legitime, politiske arbejdsmarkedsmålsætninger. Ligger undtagelsen inden for et beskæftigelsespolitisk mål, og er undtagelsen nødvendig for at opnå et mål, kan undtagelsen være i orden, forklarer Lynn Roseberry.

Direktivets anvendelsesområde bliver det samme som racediskriminationsdirektivet. I dag gælder direktivet om aldersdiskrimination kun på området for beskæftigelse og ansættelse. Ifølge Lynn Roseberry er de nuværende og gældende regler om a-kassemedlemskab ikke omfattet af dette direktiv, fordi udbetaling af dagpenge er en social sikring og dermed ikke falder inden for direktivet for ansættelse og beskæftigelse. Det nye forslag til direktiv om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet kan ændre på dette. 

Forenkle feltet
Direktivet vil blandt andet omfatte alder og dermed muligvis også aldersgrænser for medlemskab af danske a-kasser, forklarer Lynn Roseberry. Det virker alt sammen noget kringlet, og det kommende direktiv skal netop forenkle feltet:

“Det handler om at udvide anvendelsesområdet for diskriminationsforbuddet. Direktivet om racediskrimination gælder også på socialsikringsområdet, så det har et meget bredt anvendelsesområde. Det nye direktiv skal derfor udvide beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af blandt andet alder, så beskyttelsen bliver lige så god som mod racediskrimination”, siger hun.

Direktivet er lige nu netop til høring i medlemslandene. I den danske regering er der endnu uenighed om, hvilket ministerium dette direktiv skal behandles under. Men Beskæftigelsesministeriets juridiske afdeling skriver i et svar til Magisterbladet, at det er Indenrigsministeriet, der koordinerer og fremfører de danske synspunkter under forhandlingerne.

“Beskæftigelsesministeriet kan ikke udtale sig om tilbagemeldinger til EU. Ministeriet kan dog oplyse, at direktivteksten endnu ikke er færdigforhandlet, og det er derfor endnu ikke muligt at sige noget om, hvordan den endelige tekst kommer til at se ud”, lyder det i det skriftlige svar.

Der vil ifølge Lynn Roseberry nok gå et par år, før direktivet bliver implementeret på nationalt niveau i EU-landene.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Tre lektorater i uddannelsesvidenskab

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Adjunkt/lektor i pædagogik med funktion som afdelingsleder

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Læs om

#vihylderhumanister Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Lederbloggen Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen