Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Erhvervslivet er glad for humanister

Emneord:
Danske virksomheder ansætter i dag dobbelt så mange humanister som for bare ti år siden.

Dengang var kun en tredjedel af humanisterne ansat i det private erhvervsliv. I dag er tallet steget til 52 procent.

Samtidig er det ikke længere kun humanister fra mere erhvervsrettede og moderne fag inden for medier og kommunikation, som havner i erhvervslivet. Også de klassiske humanister inden for sprog, historie og kultur er i langt højere grad ansat i det private.

Humanisterne besætter især job inden for konsulent-, rådgivnings-, medie- og it-virksomhed.

DM’s medlemmer i erhvervslivet er især yngre kvinder og ældre mænd. I alt var 6.638 ud af DM’s 36.383 medlemmer beskæftiget på det private arbejdsmarked pr. 1. april 2009.

En stor undersøgelse om humanister i erhvervslivet fra 2007 tog udgangspunkt i svar fra 8.043 kandidater, der dimitterede fra 2001 til 2006. Bag undersøgelsen stod Københavns Universitet, RUC, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, mens DM var med i styregruppen.

Undersøgelsen viste blandt andet:
  • en tredjedel af humanisterne i dag får arbejde, før de er færdige med deres uddannelse
  • en voksende andel vælger en karriere som selvstændige iværksættere
  • mange har ledelsesansvar allerede i deres første job
  • to tredjedele af dimittenderne er blevet ansat på deres fagspecifikke kompetencer
  • kandidater, der har haft relevant studiejob eller har været i praktik, kommer hurtigere i arbejde end dem, der ikke har samlet set har 55 procent dimittender et job, som enten ligger i direkte forlængelse af deres speciale/afgangsprojekt eller inden for uddannelsens traditionelle fagområde
  • i den modsatte ende er det hver sjette blandt dimittender i første job, som har et arbejde uden faglig sammenhæng til deres uddannelse, men det er bemærkelsesværdigt, at deres andet job i højere grad ligger i forlængelse af deres fag. Ud af disse arbejdede næsten 9 ud af 10 i en ikke-akademisk stilling
På de følgende sider kan du læse om tre humanister, Niels Jakob Harbo, Bethina Røge og Lars Frølund, der alle er beskæftiget i det private erhvervsliv, enten som selvstændige eller som ansatte.  I næste nummer af Magisterbladet følger vi op med artikler, hvor chefer i det private erhvervsliv kan fortælle om værdien af at have humanister ansat.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen