Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Boulevarder og bolværk

Emneord:

Ordspætten mener som Carsten Murmann (se boks) at det er mest sandsynligt at vikingerne har sejlet til Paris, og at det heller ikke er særligt sandsynligt at vikingerne nåede Frankrig gennem de uvejsomme, farlige skove. En viden fra dialekterne (vi holder os her til Danmark, altså) viser at dialekttræks udbredelse følger vandveje, mens skove er barrierer, og dette gælder nok for sproglige træks udbredelse som for andet kulturelt. Ordspætten anser det dog næppe for sandsynligt at vikingerne sejlede ordet til Paris, tævede pariserne, og ordet boulevard opstod som en forfransket udgave af vikingernes bolværk. Ordspætten medgiver Carsten Murmann at verbet hoppe i indlægget kunne give forkerte associationer. Ord hopper ikke.

Den etymologiske forklaring på ordet boulevard som står i Ordbog over det Danske Sprog under opslagsordet Bulevard (sådan stavedes det officielt i perioden 1896-1955), er nok så sigende: fra fransk boulevard; egentlig samme ord som bolværk. Altså ikke noget om hvad der kommer først og hvem der låner af hvem.

I tysk kendes ordet bolværk i formen Bollwerk tilbage i middelhøjtysk som er det tysk som taltes i perioden 1100-1500 i Midt-og Sydtyskland, mens det er i formen bolwerc i middelnedertysk, som også kaldes plattysk, som taltes i det nordtyske område. Plattysk er det sprog som i helt usædvanlig høj grad påvirker det danske sprogs ordforråd i perioden fra 1100 til reformationen med ord som kok, slagter, kro, farve, bange, ægte, spise, bruge. Blandt disse utroligt mange ord fra plattysk var altså bolværk – som en fast sammensætning og med en bestemt betydning. Det er således sammensætningen som helhed der lånes, selv om forled og efterled findes i nordisk i forvejen: bol- “træstamme”, jf. nutidsordet bulhus; og efterleddet –værk: “ resultat, produkt af arbejde”, jf. nutidsordet bagværk.

Ordet boulevard dateres i fransk til 1400-tallet og angives at stamme fra middelnederlandsk bolwerc, et sprog som ligger tæt op ad middelnedertysk i indhold og form.

Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder oplyser at ordet betegner oprindelig et forsvarsværk af sammenføjet tømmer eller træpæle, og at det på kontinentet også bruges om udenværker som tårne og brohoved. Det kan også betegne nedsatte pæle for kystsikring, og i det hele taget er ordet varierende i middelalderen og kan bruges om sågar borganlæg. I senmiddelalderen i Norden og på kontinentet betegner ordet i større udstrækning end tidligere fæstningens ydre forsvarsanlæg af træ, jord og sten. I 1800-tallet fjernes de ydre forsvarsanlæg og forvandles til gader med træbeplantning, og da overføres den franske udgave af bolwerk, nemlig ordet boulevard, alment til at betegne brede gader flankeret med træer.

Så der er meget der tyder på at det er plattysk der er centrum for ordet bolværk, og at det udbredes til nordisk, og til fransk hvor det udvikler en “moderne” betydning “bred vej flankeret af træer” som så udlånes til bl.a. dansk.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

NY CARLSBERGFONDET

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ

NY CARLSBERGFONDET

Syddansk Universitet, Kolding

Associate Professor in Organizational Communication

Syddansk Universitet, Kolding

Egedal Gymnasium & HF

REKTOR

Egedal Gymnasium & HF

Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Biblioteksleder for Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Norddjurs Biblioteker og Grenaa Egnsarkiv

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen