Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Fik du en klimapakke under juletræet?

Emneord:

København skal være vært for FN’s Klimakonference her i 2009. Den ligger i forlængelse af en række andre klimakonferencer i og uden for FN’s regi, og ordet er som sådan ikke nyt – selv om det ikke er med i moderne centrale ordbøger som Nudansk Ordbog, Retskrivningsord­bogen, Nye ord i dansk på nettet eller Den Danske Ordbog. Det kommer nok heller ikke med nogen steder, dertil er ordet for banalt og ordinært.

Det er nemlig opbygget af i forvejen kendte første- og andetled, og disse led kan man slå op og ud fra oplysningerne selv slutte sig til betydning, stavning, bøjning m.m. Ord af denne type kommer yderst sjældent med i ordbøger – det skulle da lige være som eksempel på en banal sammensætning – og det er dem vi danner masser af: klimatopmøde, klimamøde, klimaministerium, klimaangivelse, klimaforskning, klimakommission klimaudfordring.

Klimapakken - 
 under juletræet - kunne man læse om i gratisavisen Urban i begyndelsen af december 2008:  “Sidste år var det geder til Afrika. Nu er den nye samvittighedsgave klar. En klimapakke med et ton CO2. Lige til at lægge under juletræet. Det er energiselskabet Nordjysk Elhandel der sælger pakken, og der følger et energitjek af hjemmet med”.

Ordet klimapakke er ellers tidligere (fra o. 2000) brugt i betydningen “samlet tiltag for at bevare jordens klimatiske forhold uændret”, og det er gerne brugt i forbindelse med “EU’s klimapakke”. Klima er efter hvad Nudansk Ordbog oplyser 1) det gennemsnitlige vejrforhold i et større område, jf. tropisk klima, 2) forhold indendørs, jf. indeklima, og 3) forholdet mellem mennesker, jf. arbejdsklima

Her er klima brugt på en lidt anden måde end traditionelt, idet der er forudsat en klimaændring til noget værre, til noget som skal styres o.l.

Denne måde at bruge ordet klima på genkendes i andre nye ord med klima på førstepladsen. Ordet klimacertificering er i dansk fra 2008, og et eksempel er fra en netartikel på Akademiet for de Tekniske Videnskabers hjemmeside 17. marts 2008:

“Vi skal også udvikle metoder til klimacertificering, nøjagtig som vi gjorde med miljøcertificering. Alle virksomheder kan få målt deres “carbon footprints” efter samme målestok”.

At klimacertificere vil sige at give produktion og øvrig håndtering af varer en karakter for i hvor høj grad den opfylder kravene til lavt udslip af CO2 og til at en virksomhed kan opnå et klimacertifikat.

Ordet klimatisme er også helt nyt. Det er nedsættende og betegner det at se frygten for klimaforandring som en fanatisk trosretning. Det er endnu ikke så almindeligt. Mindre nedsættende er ordet klimaskeptiker som er fra o. 2004. Det er personer som mener at problemet med den globale opvarmning måske ikke er så voldsomt. 

Klimakaravane kaldes en bus som besøger skoler i landet med undervisning og debat om klimaforandringer og energibesparelser blandt de unge. Det begyndte i 2007.

Klimakompensation (fra 2007) giver man når man skal ud at flyve, og beløbet som man giver, bruges til at investere i at begrænse udledningen af CO2 et andet sted. Hertil er også verbet klimakompensere fra 2007. Et bevis for at man gør det, kaldes også et klimacertifikat.

Nu er året og ikke mindst det kommende 2009 andet end klimakonference og de deraf afledte nye ord. Her kan Ordspætten henvise til 32 nye spændende ord på adressen www.dsn.dk under menupunktet “Endnu flere nye ord – ord fra 2008” eller til Politikens Hvem Hvad Hvor 2009, side 402-403.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen