Blog og debat

Sorter skribenter
Af Morten Ejrnæs, emeritus
15.03.2019

Universitet uden debat

Universitetets arbejds- og forskningsmiljø er truet, hvis ledelsen ikke nu i handling viser, at den med rektors ord vil fremme den kritiske dialog, som er en af grundstenene i Aalborg Universitets fundament, skriver emiritus Morten Ejrnæs

Af Finn Held, cand.pæd.
15.03.2019

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

VIVE har offentliggjort en rapport med titlen “Faglig udvikling, trivsel og alsidig udvikling blandt elever med særlige behov’’ uden at tage stilling til, om vi i konkurrencestaten kan tage hånd om dem med særlige behov, skriver cand. pæd. Finn Held.

Af Egon Kristensen, bestyrelsesformand, MP Pension
15.03.2019

Alle nedslidte skal hjælpes

Indfører politikerne differentieret pension, vil det kunne ramme vores helt unikke pensionssystem. Tiltroen til de kollektive arbejdsmarkedspensioner vil risikere at lide betydelig skade, skriver Egon Kristensen, bestyrelsesformand, MP Pension.