Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Kvindefavorisering på universiteter på retur

Det er et år siden, min debatbog ”Fordi du fortjener det” udkom. En stor del af den kvindefavorisering, som bogen argumenterede imod, er afviklet, og der er sket et tydeligt skift i den offentlige mening.

Emneord:

Der er nu gået et år, siden min debatbog ”Fordi du fortjener det” udkom. I min bog påviste jeg, at der ikke er den ringeste evidens for diskrimination af kvinder ved besættelse af stillinger på universitetet. Tværtimod.

Meget af den kvindefavorisering, som bogen argumenterede imod, er nu afviklet, og der er sket et tydeligt skift i den offentlige mening. Inden jeg trækker stikket ud for mit bidrag til debatten, vil jeg lige kort ridse op, hvordan området har udviklet sig i relation til bogens tema.

Efter en klage fra mig til Uddannelsesministeriet og Ligebehandlingsnævnet er Det Samfundsvidenskabelige Fakultets (KU) ansættelse af kvindelige lektorer via store økonomiske bonusser blevet kendt ulovlige (se http://www.ligebehandlingsnaevnet.dk/naevnsdatabase/afgoerelse.aspx?aid=1081&type=Afgoerelse).

Samtidig er Københavns Universitets millionbonusser til fakulteter og institutter, der ansætter kvindelige professorer, nu afskaffet, og der har udviklet sig en opposition mod kvindefavorisering på KU, der rækker helt i Bestyrelsen, hvor mange anskuer ”manglen på ansøgere [som] i virkeligheden et generelt problem og ikke en kønsproblematik” (se http://universitetsavisen.dk/politik/konsdebat-i-bestyrelsen-kun-en-ansoger-til-hver-tredje-forskerstilling-er-kaempe-problem).

Aarhus Universitets oprettelse af lektorater og professorater kun til kvinder er nu blevet indstillet. Også på Aarhus Universitet har der vist sig stærk antipati mod kvindefavorisering fra studentergrupper til prodekaner.

Det Frie Forskningsråds og regeringens såkaldte YDUN-program, der har afsat over 100 millioner kroner til kvindelige forskergruppeledere, er nu kommet i alvorlig modvind. Uddannelsesministeren og ministeren for ligestilling har i april været indkaldt til et samråd af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti – bakket op af Liberal Alliance. Her kom ministrene under heftig kritik, og Venstres uddannelsespolitiske ordfører erklærede, at fremtidige blå regeringer ikke længere vil acceptere kønsdiskriminerende dispensationer bl.a. med begrundelse i faren for at stemple kvindelige aspiranter som et B-hold. For første gang har mere end et halvt folketing altså eksplicit vendt sig mod kvindefavorisering inden for forskningen (se videoen fra Samrådet, der viser, hvordan ministrene står nærmest uden argumenter på: http://www.ft.dk/webtv/video/20131/fiv/td.1106285.aspx?as=1).

For mig er det egentlig utroligt, at rød blok vil overlade en så væsentlig kamp for fairness, demokrati og ligebehandling inden for dansk forskning til blå blok. 

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen