Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Hvordan kan det gå til at MP bidrager til korruptionen i Mozambique?

Emneord:
Åbent brev til Pensionskassen Magistre & Psykologer

Siden efteråret 2013 har man i Mozambique oprullet en skandale omkring optagelse af lån på 850 millioner dollars til Ematum, et mozambikansk firma, ejet af forskellige statsinstitutioner, bl.a. sikkerhedstjenesten, der angiveligt skulle fiske tun.

Først så det blot ud som et mislykket statsligt "erhvervseventyr", som man desværre har set mange af i landet. Ematum fik bygget 24 fiskerbåde i Frankrig, som har fisket meget lidt, fordi de ikke opfylder standarder og ikke har de fornødne licenser for tunfiskeri og derfor måtte ombygges.

Siden viste det sig, at lånet til Ematum i al hemmelighed var blevet garanteret af den mozambikanske stat (i klar modstrid med landets love): Lånet var ikke opført i statens budget, og parlamentet var ikke blevet bedt om at godkende dem.

Det kom frem, at det tvivlsomme fiskeprojekt i virkeligheden var et dække, idet kun en mindre del af midlerne var blevet brugt til at anskaffe fiskerbåde. Midlerne var også brugt til indkøb af patruljebåde og andet militært udstyr, og det så ud som om, at der ikke kunne gøres rede for en stor del. På grund af uregelmæssighederne ved Ematum-sagen tilbageholdt Danmark i 2014 en udbetaling på over 50 mio. kr. i budgetstøtte, og sagen blev forelagt den danske Rigsrevision. På grund af fortsat manglende gennemsigtighed er dette beløb aldrig blevet udbetalt.

På det seneste har det vist sig, at optagelse af hemmelige statsgaranterede lån er en mekanisme eliten i flere tilfælde har brugt for at berige sig. Wall Street Journal kunne i april berette om flere hemmelige lån, så man nu anslår de hemmelige lån til i alt 2,3 milliarder dollars eller mere. De hemmelige lån blev især optaget ved slutningen af den tidligere præsident Armando Guebuzas embedsperiode, som udløb i foråret 2014.

På det tidspunkt forberedte landet sig på et gas-eventyr. Gasfirmaer strømmede til landet, og som en rapport fra Chatham house siger: ”Belief that over $100 billion was being invested into gas prompted the country’s elites to seek to carve out their share”. Direktøren for Den Internationale Valutafond, Christine Lagarde, har beskrevet de hemmelige lån som forbundet med korrupt praksis og har stoppet udbetalingerne til Mozambique. Alle andre multilaterale og bilaterale donorer har stoppet budgetstøtten og forlanger en uafhængig international regnskabsrevision.

Gassen er siden gået af ballonen: Med de nuværende lave priser er gaseventyret sat på stand by, den lokale valuta, meticalen, er styrtdykket, og Mozambique står på tragisk vis med en stor gæld, som landet har svært ved at betale.

Det er med stor undren at vi erfarer, at Magistrenes Pensionskasse (MP) har deltaget i dette spil, som har gjort Mozambiques elite rig, idet MP er blandt køberne af obligationer til Ematum. I følge dagbladet Information (2. maj 2016) har Unipension købt obligationer for 41 mio. kr.

Vi vil derfor spørge:
  • Hvad er baggrunden for at MP har købt Ematum-obligationer?
  • Har MP foretaget de nødvendige undersøgelser af hvorvidt investeringen er i overensstemmelse med pensionsfondens egne regelsæt?
  • Har man gjort noget for at forhindre, at midlerne er anvendt til våbenkøb eller er gået i de forkerte lommer?
Klare etiske retningslinjer kunne sandsynligvis have forhindret, at MP blev involveret i Ematum-skandalen. Men selv hvis MP primært har forretningen af medlemmernes penge for øje, er købet af Ematum-obligationen en tvivlsom investering.

Mozambique har svært ved at betale sine kreditorer og har derfor med mellemkomst af de to banker der formidlede Ematum-obligationen, Credit Suisse og den russiske statsejede VTB, efter forhandling med obligationsejerne, ombyttet denne med en statsobligation, der forfalder 2023, tre år efter den oprindelige obligation skulle være tilbagebetalt.

Det så ud til at være en god handel for obligationsejerne. Men bankerne og den mozambikanske stat undlod imidlertid at informere om, at andre hemmelige lån forfalder inden. Så inden 2023 kan den mozambikanske stat meget vel gå bankerot – det kommer især til at afhænge af gasprisens udvikling. Desværre blev vi manøvreret om bagest i køen af kreditorer!

Det viser, efter vores mening, at det er meget risikabelt at indlade sig med tvivlsomme forretningsfolk og statslige aktører, der ikke har rent mel i posen. MP må sikre sig, at dem, de handler med, følger love og regler, og at der er fuld transparens. Det har man helt klart ikke gjort i Mozambique, og det lader til at de involverede banker heller ikke har gjort det. Storbritanniens myndigheder er for tiden i gang med en undersøgelse af Credit Suisse og VTB Banks rolle i forbindelse udstedelsen af Ematum-obligationerne (udstedelsen blev arrangeret af disse bankers London afdelingerne).

Men uanset hvordan MP klarer sig i denne sag, og om vi får vores penge igen, så er det efter vores opfattelse meget alvorligt, at den mozambikanske stat nu står med en stor gæld. Vi har stor sympati med de mozambikanske civilsamfundsorganisationer (i sammenslutningen Forum de Monitoria do Orçamento), der udtaler, at ”det er uacceptabelt, at vi skal tilbagebetale ulovlig gæld".

Vi nægter at betale lån, som staten har garanteret i strid med forfatningen”. Det eneste rigtige i denne sag er at bidrage til at få den ordentligt belyst og at få de skyldige til at betale. Den Internationale Valutafond og Mozambiques donorer har gennemtrumfet en aftale om en offentlig revision af de hemmelige lån med henblik på at få afdækket og placeret ansvaret. MP bør også gøre alt, hvad de kan for at sikre sig, at hverken Mozambiques befolkning eller MP's medlemmer kommer til at betale.

Vores sidste spørgsmål er derfor:
  • Vil MP fremlægge en fyldestgørende redegørelse for sagen, herunder en vurdering af risikoen for at man ikke får pengene igen?
  • Vil MP gøre mere for at få sagen belyst, f.eks. i samarbejde med Danwatch?
  • Og endelig: Vil MP sammen med de andre obligationsejere gøre deres indflydelse gældende for at få de skyldige stillet til ansvar?

Jørgen Billetoft
Janice G. Førde
Ronnie Grønborg
Vibe Johnsen
Peter Sigsgaard
Hans Ulrik Skotte Møller
Ole Stage
Ulla Strøbech
Pernille Nagel Sørensen
Bente Topsøe-Jensen
Mette Visti

Svar:

MP er en ansvarlig investor
Tak for debatindlægget om MP’s investering i virksomheden Ematum. Lad mig starte med at sige, at MP’s investeringer på ingen måde har til hensigt at bidrage til korruption. Tværtimod. Vi screener vores investeringer regelmæssigt og går i dialog om en lang række emner, herunder også korruption.

Som investor kan man godt vælge, at man ikke vil investere i lande, hvor der er problemer. Men så er der bare ikke ret mange lande, man kan investere i. Det, MP som investor gerne vil kendes på, er, hvordan vi reagerer, når vi møder uregelmæssigheder, som fx korruption. Og her mener vi, at det gør mere gavn at arbejde for en udvikling i den rigtige retning end bare at vende ryggen til.

Investeringen i Ematum har vist sig ikke at være problemfri. Ifølge de oprindelige lånedokumenter var Mozambiques finansminister bemyndiget til at udstede statsgarantien Efterfølgende har parlamentet nu godkendt statsgarantien, som herved er blevet forfatningsmæssigt forankret.

Vi har fulgt Ematum-sagen, siden den kom frem i medierne, og der har været en positiv udvikling i sagen.

Investeringen i Ematum er klassificeret som en statsobligation. For at følge vores retningslinjer for ansvarlige investeringer korrekt, så skal vi derfor vurdere landet Mozambique i stedet for firmaet Ematum. Og landet Mozambique er på listen over lande, som vi godt kan investere i.

Et land som Mozambique tilhører den kategori, vi kalder Emerging Markets, altså økonomier, der endnu ikke er fuldt udviklet. Disse lande lever ikke op til danske standarder, men som aktiv investor forsøger vi gennem dialog at forbedre standarden i det pågældende land.

MP Pensions vigtigste opgave er at skabe det bedst mulige afkast til vores medlemmer og sikre, at det sker på et ansvarligt grundlag. Afslutningsvis vil jeg således gerne besvare dine spørgsmål helt konkret:

Har MP foretaget de nødvendige undersøgelser af, hvorvidt investeringen er i overensstemmelse med pensionsfondens egne regelsæt?

Ja, alle vore investeringer bliver vurderet i forhold til de gældende regler i MP for ansvarlige investeringer. Se i øvrigt reglerne og ekslusionslister på vores hjemmeside.

Vil MP fremlægge en fyldestgørende redegørelse for sagen, herunder en vurdering af risikoen for at man ikke får pengene igen?  

Ja, redegørelsen er anført ovenfor, og på den baggrund ser vi ikke nogen umiddelbar økonomisk risiko.

Hvordan vil denne sag ændre MPs metoder og risikovurdering fremover, så vi fortsat kan føle os trygge og stå inde for vores pensionskasse?

Bestyrelsen foretager hvert år en ajourføring af vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Denne sag har indgået i vores vurdering, men har ikke umiddelbart ført til ændringer. Vi anvender betydelige resurser i MP Pension på vores ESG-politik netop med det formål, at vi alle kan stå inde for – og føle os trygge ved de investeringer, vi foretager.

Egon Kristensen, formand for MP Pension

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) sø...

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Dekan til SCIENCE Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københav...

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen