Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Henrik-Halkier-fb

Blog: 5 uddannelsespolitiske ønsker til den kommende statsminister

Henrik Halkier, der er dekan på det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, kommer i et åbent brev med fem konkrete ønsker på det uddannelsespolitiske område, som han håber, at en kommende statsminister vil være med til at løfte.

Emneord:

Kære kommende statsminister

Støvet fra valgkampen er nu ved at lægge sig, og det er tid at rette blikket fremad. Traditionen tro har det ikke skortet på løfter fra dig og de andre politikere i valgkampen – heller ikke på uddannelses- og forskningsområdet. Men nu handler det om at sætte handling bag ordene. Jeg vil derfor minde dig om de løfter, du har givet, og rette dit fokus mod, hvordan du kan skabe en uddannelses- og forskningspolitik, der kan understøtte løsningen på nogle af de udfordringer, samfundet står overfor i de kommende år.

1. Afskaffelse af omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet
Omprioriteringsbidraget har medført store besparelser i hele uddannelsessektoren. Her på Aalborg Universitet har vi i år måttet fyre dygtige undervisere og forskere, og det er ikke muligt at skære længere ind til benet, hvis vi fortsat skal give de studerende ordentlig undervisning og vejledning. Det glæder mig derfor, at der i valgkampen har været enighed om at afskaffe omprioriteringsbidraget. Nu håber jeg bare, at I også kan blive enige om at investere i fremtidens uddannelsessektor.

2. Fastholdelse af taxameterforhøjelse
I 2010 viste en rapport, at en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og juridiske uddannelser var underfinansierede, og siden har områderne hvert år modtaget et ekstra tilskud. Men dette tilskud fremgår ikke på finansloven 2019, og selvom der i valgkampen har været udmeldinger om, at taxameterforhøjelsen fortsætter, mangler Folketinget stadig at sætte handling bag ordene. Det har vi brug for nu, ellers står vi i universitetssektoren over for nedskæringer på mere end 280 mio. kr., og det vil betyde, at vi i fremtiden kommer til at mangle bl.a. dygtige sprogfolk, psykologer, historikere, økonomer og jurister.

3. Fjerne begrænsninger i optaget af internationale studerende
I uddannelsessektoren blev vi sidste år mødt med krav om at begrænse optaget af internationale studerende, fordi for få bliver i Danmark efter endt studie og betaler regningen for deres uddannelse tilbage til samfundet. Den beslutning håber jeg, at du vil ændre. Den betyder nemlig, at de internationale talenter søger mod andre lande, og at dansk erhvervsliv i fremtiden får svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft og dermed klare sig i den globale konkurrence. Men hvad der er mindst lige så slemt, det får også konsekvenser for den uddannelse, vi tilbyder danske studerende, og de kompetencer de bringer med ud på arbejdsmarkedet. I dag er internationalisering en effektiv måde til at udvikle danske studerendes sproglige og faglige kompetencer samt er med til at give dem et internationalt netværk. Det handler derfor om at mindske de barrierer, der vanskeliggør udenlandske kandidaters adgang til det danske arbejdsmarked – ikke om at begrænse adgangen af internationale studerende.

4. Skab grobund for en fælles indsats til at løse store samfundsudfordringer
Den teknologiske udvikling er vigtig, ligesom det er vigtigt at forstå de mennesker, der skal bruge den nye teknologi eller bliver berørt af den. Men jeg håber også, at du kan være med til at flytte den aktuelle dagsorden, så den ikke udelukkende handler om, hvordan vi kan udvikle ny teknologi til fremtiden, men fokuserer på, hvordan vi sammen - på tværs af fagliglige og videnskabelige discipliner – også kan bidrage til at løse de langt bredere udfordringer, FN peger på med deres 17 verdensmål.

5. Skab langsigtede rammer for universiteterne
På universiteterne har vi de seneste år levet en usikker tilværelse, fordi de økonomiske rammer konstant bliver ændret. Jeg håber derfor, at du vil skabe ro på området. Vi har brug for, at der laves en langsigtet uddannelses- og forskningspolitik, så vi på universiteterne kan planlægge aktiviteter frem i tiden, og ikke skal bruge tid på at håndtere effekterne af overdreven detailstyring ved hjælp af lange og upræcise skruetrækkere. Universiteterne er en vigtig del af samfundets investering i fremtiden. Ikke bare i morgen eller de næste fire år.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen