Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Corona, arbejdsskade, Arbejdstilsynet
Arkivfoto. Der har været op mod 18 gange så mange anmeldte arbejdsskader som normalt i foråret.
Foto: Usa Today Network/SIPA/Ritzau Scanpix

Antallet af arbejdsskader fra coronavirus eksploderer

Sammenlignet med de seneste to år er der fra april til juli sket en eksplosion i antallet af anmeldte arbejdsskader inden for forgiftning og infektion, viser tal fra Arbejdstilsynet. Det skyldes coronavirus, vurderer Arbejdstilsynet.

Emneord:

Flere og flere danske arbejdstagere oplever nu at få arbejdsskader efter smitte med coronavirus. Således er der sket en nærmest eksplosiv udvikling i antallet af anmeldte arbejdsskader til Arbejdstilsynet, viser en aktindsigt, som Magisterbladet har fået i Arbejdstilsynet. 

I månederne april til og med juli var der 1732 anmeldte arbejdsskader indenfor området ”forgiftning og infektion”. I 2019 var der i samme periode 94 anmeldelser, mens der i 2018 var 101 anmeldte skader på det område. Der har altså været op mod 18 gange så mange anmeldelser som normalt.I

I Arbejdstilsynet er man opmærksom på udviklingen, og her lyder vurdering på den voldsomme stigning i anmeldelser jf. et skriftligt svar da også, at ”den markante stigning stammer med al sandsynlighed fra corona-tilfælde, der er anmeldt som arbejdsulykker”.

Normalt er der ikke mange infektioner, der anmeldes som arbejdsulykker, oplyser Arbejdstilsynet.

”Gennemlæsning af stikprøver af hændelsesbeskrivelser i anmeldelser af arbejdsulykker tyder på, at mange corona-tilfælde anmeldes som arbejdsulykker, fordi anmeldere opfatter den mulige smittesituation som en akut hændelse, selvom infektioner som sådan hyppigst opfattes som erhvervssygdomme”, oplyser Arbejdstilsynet i et skriftligt svar til Magisterbladet om udviklingen.

Ingen skal stå alene med dette. Det er ikke et individuelt problem at sørge for, at det er sikkert at gå på arbejde

Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA

Alle anmeldte sager er indtil videre anerkendt

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) som tager stilling til et eventuelt erstatningsspørgsmål. I forbindelse med COVID-19 pandemien har AES ikke alene modtaget anmeldelser af smitte med selve sygdommen, men også anmeldelser af hudsygdomme/eksem, som følge af brug af værnemidler samt sager om psykiske belastninger og andre forhold i relation til COVID-19.

Ifølge seneste opgørelse fra AES den 7. september, er der modtaget 1.178 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19, hvoraf der er truffet afgørelse i 447 sager. 254 sager er anerkendt, mens 193 sager er afvist.

”Alle de afgjorte sager, der handler om, at en person har fået sygdommen COVID-19 efter udsættelse for smitte på sit arbejde, er anerkendt”, oplyser AES.

Når 193 sager er afvist, så skyldes det ifølge et skriftligt svar fra AES, at en del af de afviste sager handler om andre sygdomme end COVID-19, f.eks. psykiske sygdomme som stresspåvirkninger.

Andre sager afvises, fordi borgeren trods rykkere ikke svarer på henvendelser. I de sager er der ikke oplysninger nok til at vurdere, om der er tale om COVID-19, og om sygdommen skyldes arbejdet.

”Hvis borgeren senere indsender de manglende oplysninger, bliver sagen selvfølgelig genoptaget”.

Endelig er der en mindre gruppe sager, hvor den tilskadekomne ikke er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Det kan f.eks. være selvstændige, der ikke har tegnet forsikring for sig selv.

ANMELDELSER TIL ARBEJDSTILSYNET

I månederne april til og med juli var der 1732 anmeldte arbejdsskader indenfor området ”forgiftning og infektion”.

I 2019 var der i samme periode 94 anmeldelser, mens der i 2018 var 101 anmeldte skader på det område.

Der har altså været op mod 18 gange så mange anmeldelser som normalt i perioden i år.

Kilde: Arbejdstilsynet

Kvinder anmelder fleste sager

Seneste oversigt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring viser at 836 af de 1.178 anmeldelser om arbejdsskader relateret til coronavirus, kommer fra branchen Sundhedsvæsen og Socialforvaltning, hvor der er flest kvinder ansat. Og kvinderne står da også for langt størstedelen af anmeldelserne af arbejdsskade på grund af coronavirus. Således står der kvinder bag 948 ud af indtil videre de i alt 1178 anmeldelser.

Hos fagforbundet FOA, der har tusindvis af medlemmer, som plejer patienter på hospitaler og plejehjem og yder hjælp og service til ældre og handicappede, er man bekymret over udviklingen.

”Vi er meget bekymret, for vi ser tendenser, hvor vores medlemmer fylder meget i de tal. Derfor følger vi også udviklingen meget nøje”, siger forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

Hun påpeger, at det omvendt er positivt, at et stigende antal arbejdstagere får anmeldt smitte med coronavirus på arbejdet som en arbejdsskade.

”Vi ved ikke, hvilke senfølgeskader denne virus har af konsekvenser på sigt. Derfor er det meget vigtigt at få anmeldt det som arbejdsskade, hvis man har fået coronavirus i forbindelse med sit arbejde”, siger Maria Melchiorsen.

Hun tror ikke, at vi har set toppen af udviklingen for anmeldelser af arbejdsskader som er relateret til corona.

”Jeg tror desværre, vi vil se mange flere sager de kommende måneder. Der er sikkert et mørketal i forhold til, hvor mange der indtil videre har anmeldt. Mange anmeldelser er desuden nok heller ikke endt hos AES endnu. Nu håber jeg, at værnemidler i tilstrækkelig grad er kommet ud på arbejdspladserne, at arbejdstagere instrueres ordentlig i at anvende dem, og at Arbejdstilsynet kommer mere aktivt på banen for at sikre, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde”, siger Maria Melchiorsen.

Ifølge FOA’s forbundssekretær er det vigtig, at der kommer en national plan for, hvordan der følges op, og hvordan man støtter de ramte medarbejdere, så de kommer godt tilbage på arbejdspladsen.

Og så skal man hjælpe med at håndtere udfordringerne lokalt på landets arbejdspladser. Det er en forudsætning for et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked, at man kan tage hånd om de medarbejdere, der bliver ramt af smitten eller af den ene eller anden grund ikke kan yde 100 procent.

”Ingen skal stå alene med dette. Det er ikke et individuelt problem at søge for, at det er sikkert at gå på arbejde”, siger Maria Melchiorsen. 

For tidligt at sige, om arbejdsskader fører til erstatning

Tilbage i april måned foreslog Elmer Advokater, som blandt andet er specialister i arbejdsskadesager, at man skulle indføre en særregel i det arbejdsskadesretlige system for at sikre, at personer smittet med COVID-19 på arbejdet fik det anerkendt som sygdom, der gav ret til erstatning.

En sådan regel er ikke blevet indført, men en manglende særregel har indtil videre vist sig heller ikke at være et problem.

”Vi har de seneste måneder spændt fulgt med i udviklingen omkring anerkendelse af COVID-19 som arbejdsskade, og særligt om det ville blive svært for smittede med COVID-19 at føre bevis for, at smitten skulle være sket på arbejdet. Men alle de afgjorte arbejdsskadesager om sygdommen er indtil videre faktisk blevet anerkendt”, siger advokat hos Elmer Advokater Birgitte Filtenborg, som beskæftiger sig med personskadeerstatning og hovedsageligt arbejdsskadesager både mod arbejdsskademyndigheder og arbejdsgivere.

Hun understreger, i forhold til udmålingen af eventuel erstatning, er det derimod er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt de anerkendte arbejdsskadesager om COVID-19 på sigt fører til decideret erstatning, og hvor meget erstatning man kan få.

”Det er svært at gætte på, hvad dette ender med. Corona er ny sygdom, og vi kender slet ikke alle senfølgerne endnu, og om følgerne bliver varige. Der kommer hele tiden mere og mere viden om, hvordan denne virus kan påvirke kroppen på forskellig vis. Så det er for tidligt at sige, om nogen kan få varige mén af virussen og på sigt derfor bliver berettiget til erstatning. Det er der heller ikke meldt noget ud fra AES om endnu”, siger Birgitte Filtenborg.

Smitten skal være sket på arbejdet, for at man kan anerkende coronavirus som arbejdsskade og på sigt være berettiget til en mulig erstatning på grund af mén og tab af erhvervsevne.

Ifølge lov om arbejdsskadesikring skal en arbejdsulykke, der antages at kunne føre til erstatning, ”anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter ulykkens indtræden”.

”Smittetilfælde skal i første omgang anmeldes til arbejdsgiver, og min holdning er, hvis der er den mindste risiko for længerevarende følger og flere ugers sygdom med COVID-19 der kan være opstået på arbejdet, så skal det anmeldes som arbejdsskade”, siger Birgitte Filtenborg. 

Venter man f.eks. ti måneder med at få sygdommen anmeldt som arbejdsskade, fordi man tænker, at der sikkert ikke kommer varige følger af den, kan det blive rigtig svært på det tidspunkt at føre bevis for, at man i forhold til den kendte inkubationstid for sygdommen var i kontakt med nogen på arbejdet, der kunne give øget risiko for smitte, forklarer Birgitte Filtenborg.

”Ringer nogen til mig, som har fået COVID-19, og som kan være blevet smittet på arbejdet og har det rigtig dårligt, så opfordrer jeg til straks at anmelde det som en arbejdsskade, så der med det samme bliver lavet et opfølgningsarbejde på sagen og for at der kan blive taget stilling til selve spørgsmålet om anerkendelse som arbejdsskade”, siger hun.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Tekniske Universitet

Erfaren fundraiser med praktisk ansøgningserfaring

Danmarks Tekniske Universitet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen