Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
MetteFrederiksenFACEBOOK
Søndag og mandag lancerede regeringen hjælpepakker for at hjælpe lønmodtagere i hhv. store og små og mellemstore virksomheder.
Socialdemokratiet

Trepartsaftale skal hjælpe private virksomheder

Efter 24 timers hasteforhandlinger mellem regeringen, arbejdsgivere og lønmodtagere kunne statsminister Mette Frederiksen (S) søndag præsentere en historisk trepartsaftale om lønkompensation målrettet ansatte i private virksomheder.

Emneord:

Mandag lancerede regeringen endnu en hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder, der skal give dem øget likviditet ved at udskyde betaling af moms og b-skat for i alt 40 milliarder kroner.

Og dagen før landede regeringen en historisk hurtig trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om at hjælpe de lønmodtagere, som ellers kunne se frem til en fyreseddel som følgevirkning af coronavirussen.

2,6 milliarder kroner skal sættes af til en midlertidig lønkompensation, som gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts til den 9. juni. Aftalen er rettet mod alle typer af større virksomheder, som står foran at skulle varsle fyringer af 30 procent af deres ansatte eller minimum 50 ansatte.

Står en given virksomhed i den situation, får den en lønkompensation fra staten på 75 procent af de pågældende medarbejderes løn op til maksimalt 23.000 kr. per måned. Kravet er, at virksomheden undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 procent op til maksimalt 26.000 kr. per måned.

”Den danske model er stærk, og styrken ser vi nu”, udtalte Mette Frederiksen på et pressemøde søndag.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Regeringen oplyser, at virksomheder skal ansøge Erhvervsstyrelsen om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13. De første lønkompensationer forventes derefter udbetalt fra ugen efter.

Fagforeninger: Vi står skulder ved skulder med regeringen

Akademikerne bakker fuldt ud op om de iværksatte initiativer, fortæller formand Lars Qvistgaard.

”Vi ved, at sundhedspersonalet og alle andre både på det private og det offentlige arbejdsmarked, der varetager kritiske og nødvendige samfundsfunktioner, står over for store udfordringer i den kommende tid, og vi vil på alle måder støtte og bakke op om, at de får de bedst mulige betingelser for at udføre denne vigtige opgave. Akademikerne indgår derfor også i en tæt dialog med myndighederne og de offentlige arbejdsgivere omkring de iværksatte og kommende initiativer”, siger Lars Qvistgaard.

Forbundsformand i fagforbundet 3F, Per Christensen, understreger, at aftalen ikke løse alle problemer.

”Denne aftale er god for både lønmodtagere og arbejdsgivere, og jeg håber virkelig, at de berørte arbejdsgivere gør brug af den, så vi undgår, at lønmodtagere afskediges. Men der vil stadig være udfordringer – både for lønmodtagere og virksomheder. Dem håber jeg vi – ligesom her i denne historiske aftale – kan løse i samarbejde,” siger Per Christensen og pointerer:

”Regeringen og arbejdsmarkedets parter står skulder ved skulder og sikrer, at tusindvis af lønmodtagere beholder deres job og en indtægt, de kan leve af, i de næste måneder, der bliver meget svære. Set med lønmodtagernes øjne er det en fuldstændig afgørende aftale, som parterne er kommet frem til,” siger Per Christensen, forbundsformand for 3F.

Hjælpepakke til små virksomheder

Mandag lancerede regeringen så en hjælpepakke for små og mellemstore virksomheder, som får en skattemæssig håndsrækning i coronakrisen med to initiativer.

For det første bliver det muligt at udskyde B-skat to måneder. De eksisterende regler betyder, at man i dag ikke skal betale B-skat i juni og december, men de to måneder fremskydes nu, så der ikke skal betales skat de kommende to måneder.

Det andet initiativ betyder, at de virksomheder, der betaler moms hver tredje og sjette måned også får udskudt momsbetalingen. Virksomheder med kvartalsvis momsbetaling skal første betale moms igen til september, mens virksomheder med halvårlig betaling først skal betale til marts næste år.

”Danmark er et iværksætterland med mange små og mellemstore virksomheder. De virksomheder og deres medarbejdere ønsker regeringen at hjælpe bedst muligt gennem de nuværende udfordringer, fortæller skatteminister Morten Bødskov (S).

”Derfor foreslår vi at udskyde betalingen af moms for små og mellemstore virksomheder og fristen for betaling af B-skat til gavn for især selvstændigt erhvervsdrivende. De nye forslag giver danske virksomheder en nødvendig buffer på likviditeten. Det her er et vigtigt skridt, men vi arbejder samtidigt på yderligere initiativer, der holder hånden under vores selvstændige”, udtaler Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Det samlede forslag rettet mod små og mellemstore virksomheder behandles ifølge oplysninger fra Skatteministeriet som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Sammen med de allerede foreslåede lempelser af betalingsfrister ventes danske virksomheders likviditet alt i alt at blive forbedret med cirka 165 milliarder kroner.

Spørgsmål og svar om corona

Dansk Magisterforening får mange henvendelse fra medlemmer, som er usikre på, hvilke krav og forhold, der gælder under deres ansættelse under coronavirussen, hvor mange fx skal arbejde hjemmefra.

DM har derfor samlet en række råd og svar på spørgsmål, som du kan finder her

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen