Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Ane Halsboe-Jørgensen
Det er ifølge juraprofessor Peter Pagh i strid med EU-lovgivning, når forskningsminister Ane Halboe-Jørgensen (S) vil uddele 20 millioner kroner til primært i nyt talentprogram for at fremme kvinder i forskning.

Juraprofessor: Forskningsministeren diskriminerer mænd med nyt ligestillingsprogram

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halboe-Jørgensen (S) vil uddele 20 millioner kroner til primært kvindelige ansøgere for at fremme kvinder i forskning. Men det er diskrimination mod mænd og i strid med EU-lovgivning, vurderer juraprofessor Peter Pagh.

Emneord:

Som arbejdsgiver må man ikke diskriminere på grund af køn. Heller ikke hvis man er minister. Men uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensener (S) er sammen med Danmarks Frie Forskningsfond netop skyldige i at diskrimination, fordi de har lanceret et nyt forskningsprogram med midler rettet mod at fremme kvinder i forskning. For man må ikke lancere et initiativ med tilkendegivelser om, at midlerne fortrinsvis er tiltænkt kvinder, og at det officielt er sat i verden for at fremme kvinders muligheder for at blive professorer. Det vurderer juraprofessor på Københavns Universitet Peter Pagh, skriver Sciencereport

Det var i midten af december 2019, at forskningsministeren kunne offentliggøre, at regeringen sammen Danmarks Frie Forskningsfond, der skal udmønte bevillingerne, har afsat 20 millioner kroner i det nye Inge Lehmann-program, som ifølge ministeren skal være med til at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.

”Jeg håber, at vi med Inge Lehmann-programmet kan være med til at skabe en bedre kønsbalance. Dansk forskning har brug for både mænd og kvinder. Og talentprogrammet vil komme til at gøre en forskel. Både de konkrete forskningsprojekter, men også i form af signalværdien, udtalte forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ved den lejlighed.

Regeringen erkender fejl, men vil ikke udtale sig

Peter Pagh har sammen med professor, dr.phil Hans Bonde søgt aktindsigt i regeringens håndtering af Inge Lehmann-programmet. Og ifølge de to professorer, så erkender regeringen at tilgangen om at afsætte midler rettet mod kvinder kan overskride EU-lovgivning på området - blandt andet EU’s ligebehandlingsdirektiv fra 2006. 

”Ifølge vores aktindsigt så erkender ministeriet, at der en problemstilling i forhold til gældende EU-ret. Men ministeriet forholder sig ikke yderligere. Det mindste man må forvente er, at de jo så forklarer sig. Men det gør de ikke”, siger Peter Pagh til Science Report.   

Direktivet tillader kun en dispensation, hvis sigtet er at “gøre det lettere for det underrepræsenterede køn at udøve en erhvervsaktivitet eller at forebygge eller opveje ulemper i den erhvervsmæssige karriere”. Det samme gælder, hvis der skal gives dispensation fra den danske ligebehandlingslov.

Ifølge Bonde og Pagh betyder det, at der kun kan gives dispensation, hvis den ikke griber ind i resultatet af uddelingen af bevillingen, men alene fremmer kvindernes mulighed for at konkurrere på lige fod med mændene.

Hverken uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen eller Socialdemokratiets forskningsordfører Kasper Sand Kjær har dog endnu svaret på den forelagte kritik.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen