Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Tomme Dalegaard Madsen
”Der er fortsat ikke et gran af rimelighed i, at lektorer, der har arbejdet i 20 og 30 år som undervisere, skal til eksamen for at beholde en 'autorisation', de én gang har erhvervet sig”, siger Tommy Dalegaard Madsen.
Foto: Jesper Voldgaard

Ny bekendtgørelse gør det sværere for lektorer at skifte job

Efter pres fra blandt andre DM er der åbnet op for en fasttrack genbedømmelse af lektorer, der blev lektorbedømt inden 2013 og søger nyt job. Det har dog ikke elimineret risikoen for, at de kommer bagest i køen til et nyt job, advarer uddannelsesdirektør.

Emneord:

Genbedømmelsen af flere end 900 professionshøjskolelektorer bliver knap så omfattende, som Uddannelses- og Forskningsministeriet oprindeligt havde lagt op til. Genbedømmelsen skal ske, hvis en underviser, der blev lektorbedømt inden 2013, søger et lektorat på en ny arbejdsplads.

Men det fremgår af en ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse på professionshøjskoler og erhvervsakademier, som blev offentliggjort af Styrelsen for Forskning og Uddannelse 13. maj, at erfarne undervisere ikke skal igennem en fuld, ordinær bedømmelse i tilfælde af jobskifte.

Til gengæld skal de fremover redegøre for deres kvalifikationer inden for forskning og udvikling i et tillæg til deres lektoranmodning. Bedømmelsen skal foretages inden for en periode på fem uger.

Det er ikke mindst DM, der har presset på for at få lempet processen for undervisere, der blev lektorbedømt inden 2013.

Alligevel ser formanden for DM Professionshøjskoler og erhvervsakademier, Tommy Dalegaard Madsen, ingen grund til at lade champagnepropperne springe.

”Der er fortsat ikke et gran af rimelighed i, at lektorer, der har arbejdet i 20 og 30 år som undervisere, skal til eksamen for at beholde en 'autorisation', de én gang har erhvervet sig”, siger Tommy Dalegaard Madsen.

Den nye bekendtgørelse kommer til at svække mobiliteten af medarbejdere mellem institutionerne, vurderer han.

”Hvis det fortsat både er mere ressource- og tidskrævende at ansætte visse kandidater i et nyt job, så ryger de næppe foran i køen”, påpeger formanden for DM Professionshøjskoler.

Kan ikke afvise det trækker fra

Risikoen for, at kandidater vil blive forskelsbehandlet, tør uddannelsesdirektør i KEA, Københavns Erhvervsakademi, Katja Munch Thorsen ikke afvise fuldstændigt. KEA har endnu ikke konkrete erfaringer med at ansætte lektorer, der er bedømt før 2013.

”Men når en medarbejder siger op, er man jo oftest interesseret i at få landet en ansættelse af en ny medarbejder forholdsvist hurtigt. Derfor kan det i praksis blive vanskeligt for en uddannelsesinstitution som vores at skulle afsætte fem uger til at foretage en lektorbedømmelse, som vi reelt ikke ved hvor ender”, siger Katja Munch Thorsen.

I sin dialog med ministeriet har KEA gjort opmærksom på, at perioden for en lektorbedømmelse er lang.

”Hvis vi står med to lige kvalificerede kandidater, og den ene skal igennem en bedømmelsesproces for at komme i betragtning til jobbet, så kan jeg ikke afvise, at det virker mere overskueligt at ansætte en, der er lige så kvalificeret, men som ikke skal det”, siger KEA´s uddannelsesdirektør.

Ifølge ministeriet skal den nye bekendtgørelse sikre, at undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier kan leve op til de nye krav, der blev indført med stillingsstrukturen fra 2013. Selv om de praktiske benspænd bliver en udfordring, forstår Katja Munch Thorsen fra KEA intentionen med de de nye bestemmelser.

”Vi går naturligvis op i, at vores nye medarbejdere har kvalifikationerne til at varetage de forsknings- og udviklingsopgaver, vi som vidensinstitution fik i 2013”, siger Katja Munch Thorsen.

Mobiliteten skal ikke bremses

Undervisernes formand i DM, Tommy Dalegaard Madsen, understreger, at der vil blive holdt ekstra øje med, om fasttrackordningen bliver benyttet af arbejdsgiverne, eller om mere end 900 undervisere, der blev lektorbedømt før 2013, med bekendtgørelsen reelt er blevet stavnsbundet til deres nuværende job.

”DM ejer overenskomsterne, ikke stillingsstrukturen. Men det må være i både vores og arbejdsgivernes interesse, at højt specialiserede og erfarne undervisere ikke bliver bremset i at kunne skifte arbejdsplads”, siger han.

Hvis man ønsker en mobil arbejdsstyrke, er bestemmelserne om genbedømmelse af lektorer i udgangspunktet et stort skridt i den forkerte retning.

”Men hvis institutionerne formår at forvalte efter hensigten i fasttrackordningen, vil det fortsat teoretisk set være muligt at skifte arbejdsplads og samtidig opretholde sin status som lektor,” lyder vurderingen fra Tommy Dalegaard Madsen.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen