Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Alexander von Oettingen
"Mine fiaskoer er advarselslamper. De dukker op og blinker, advarer mig mod de fejl, jeg har begået", siger prorektor Alexander von Oettingen, der er medforfatter til bogen Pissedårlig Ledelse.
Foto: UC Syd

Ny bog om "pissedårlig ledelse": Vi bør tale om ledelsens skyggesider

Elendig ledelse er en naturlig del af arbejdslivet, og ingen kan slippe fri af den. Det bør vi tale mere om, mener en af forfatterne til bogen Pissedårlig Ledelse. Det negative er et godt afsæt til positive forandringer.

Emneord:

Indimellem vågner Alexander von Oettingen op midt om natten, hjemsøgt af et dårligt minde fra sine efterhånden mange år som leder.

Måske kredser tankerne om dengang, han i raseri var ved at fyre en medarbejder midt i kantinen. Eller dengang han skældt ud på en kollega. Måske er det noget mere almindeligt som at møde uforberedt op til et møde og tage en beslutning på et forkert grundlag, som medarbejderne så skal leve med efterfølgende.

Kort sagt: Alexander von Oettingen, der er dr.pæd. og prorektor ved professionshøjskolen UC Syd, kan ikke slippe minderne om alle de gange, han har bedrevet pissedårlig ledelse.

Det har han og en række kolleger nu skrevet en lille, mørkeblå bog om på 69 sider.

"Der bliver altid talt om de gode ting, vi gerne vil gøre, men vi glemmer at skyggesiderne følger med. Vi taler ikke om det, der går galt, og på den måde tabuiserer vi al den pissedårlige ledelse, som er en del af arbejdslivet", siger Alexander von Oettingen.

"Vi mener, at det er en god idé at tale om den pissedårlige ledelse, fordi det er så håndgribeligt. God ledelse findes i så mange forskellige former, at det er svært at snævre ind til noget generelt. Pissedårlig ledelse kender vi til gengæld alle sammen helt konkret. Det er derfor lettere at adressere, og det er et godt afsæt til at gøre noget ved problemerne".

Det negative er afsæt for det positive

Hovedforfatterne til debatbogen Pissedårlig Ledelse er Alexander von Oettingen og Karsten Mellon, der er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, men har også bidrag fra Katrin Hjort, Klaus Majgaard og Søren Voxted.

Forfatternes intention er ikke at formulere en ny ledelsesteori eller ledelsesmetode, men at give læseren et sprog og nogle begreber, der kan sætte gang i refleksionerne på arbejdspladser rundt om i landet. Det er et oplæg til debat.

"Jeg har tidligere troet, at ledelse handler om at få læst op på en masse teori. Men jeg har indset, at ledelse er en praksis. Ledelse er at gøre noget og ville noget. Og når man gør noget, vil man uundgåeligt også gøre noget forkert. Det, synes vi, er værd at tage fat i", forklarer Alexander von Oettingen.

I bogen taler forfatterne om pissedårlig ledelse i to former. På den ene side som et begreb til at tale om det, der går galt i ledelsen - til at identificere det, der skal ændres. Og på den anden side som en metode til personlig refleksion, hvor negationen bliver et greb til at reflektere over egne dårlige sider som et led i en positiv udvikling.

"Det skal ikke lyde, som om alle ledere nu skal gå i skrifte og erkende den fejl og den fejl og den fejl. Det handler om at lade tvivlen komme til orde og lytte til den kritik, der kommer, både fra en selv og fra andre, siger Alexander von Oettingen.

Forside til bogen Pissedårlig Ledelse

"Efter en del år som leder ved jeg, at den pissedårlige ledelse ikke er en tilfældighed eller en svipser, den er ikke udtryk for mangel på kompetencer eller uvidenhed, men et grundvilkår ved at lede mennesker, idéer og visioner"

Alexander von Oettingen i bogen Pissedårlig Ledelse

"Søg ind i din egen pissedårlige ledelse, og tænk over, hvad der går galt, og hvordan det kunne gøres bedre. Det er ikke nemt. Men der er et stort potentiale for at skabe positiv forandring, hvis vi opsøger og håndterer pissedårlig ledelse", siger Alexander von Oettingen.

Eller som det står i forordet til bogen: "Det største problem er ikke, at man begår fejl, eller at tingene ikke går, som man håbede. Det største ledelsesproblem er snarere, at man ikke har modet til eller nægter at tale om det, der ikke fungerer".

Dine personlige fejltagelser kan bruges positivt

Alexander von Oettingen understreger, at ledelse ikke er afgrænset til den enkelte leder, men i lige så høj grad handler om kulturen og rammerne for arbejdet, ligesom også medarbejderne har del i ansvaret for ledelsen på en arbejdsplads.

"Rigtig mange ledelsesbøger fokuserer på lederen, bestemt ental. Det er en nem, håndgribelig måde at se verden på, som ophøjer lederen til noget særligt magtfuldt. Og det er jo formelt set rigtigt, at lederen har ansvaret. Virkeligheden er bare langt mere kompleks", siger Alexander von Oettingen.

"Det er naivt at tro, at ledelse kun handler om de enkelte ledere. I dag sker ledelse i et samspil med flere aktører, ikke mindst medarbejderne. Og ledelsen er i høj grad bestemt af de strukturer og den kultur, der er på arbejdspladsen".

Selv er Alexander von Oettingen ansvarlig for mange eksempler på pissedårlig ledelse, bemærker han. I starten af karrieren fyldte de "alt, alt for meget" i hans tanker, men med tiden har han lært at håndtere dem mere konstruktivt.

"Jeg har lært at holde lidt af mine fejltagelser. Jeg kan ikke komme af med dem, men jeg kan omgås dem på fornuftig vis, se dem som en naturlig del af mig selv og ikke mindst arbejde med dem. Mine fiaskoer er advarselslamper. De dukker op og blinker, advarer mig mod de fejl, jeg har begået. De giver ikke løsningen, men de er anledning til at tænke over, om jeg kunne gøre noget andet fremover", siger Alexander von Oettingen.

"Det vil være mit råd til andre ledere: Tillad dig selv at erkende, at du også udøver pissedårlig ledelse. Ikke at det er interessant i sig selv, for det gør alle ledere, men fordi det betyder, at du kan forholde dig til det og gøre noget ved det".

Pissedårlig Ledelse udkommer 10. august på Hans Reitzels Forlag.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

LEO Foundation

Head of LEO Historical Archives and Museum

LEO Foundation

Birkerød Gymnasium

Rektor - Birkerød Gymnasium

Birkerød Gymnasium

DANMARKS RADIO DR-Byen

Medieforsker med blik for fremtidens tv-indhold

DANMARKS RADIO DR-Byen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen