Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
forelaesning1200

Ti bud: Sådan vil fagforeninger skabe bedre forhold for de midlertidige universitetsansatte

Tillidsrepræsentanterne på de danske universiteter har fået brev fra deres fagforeninger med ti bud på, hvordan forholdene kan blive bedre for de midlertidigt ansatte.

Emneord:

For 3000 år siden sendte Gud Moses ned fra Sinai-bjerget med ti bud om, hvordan man er en god kristen. Tirsdag fik tillidsrepræsentanterne på de danske universiteter så tilsendt ti bud på, hvordan midlertidigt ansatte får bedre arbejdsforhold på universiteterne. Det er dog ikke Gud, der er afsenderen i denne omgang, men derimod Dansk Magisterforening og DJØF i samarbejde med Akademikerne.

Blandt budene er et forslag om, at alle – også de midlertidigt ansatte - skal være overenskomstdækkede. At der skal være et krav om, at man har en anden hovedbeskæftigelse, hvis man er ekstern lektor. Og at en adjunktstilling i hovedreglen skal føre til fastansættelse på universitetet.

De ti bud kommer efter, at Danmarks Forsknings- og Innovationspolitisk Råd for nyligt konkluderede i en rapport, at mange yngre, midlertidigt ansatte forskere på danske universiteter ikke har tilstrækkelige karriereperspektiver, og at der er en skæv kønsfordeling og utilstrækkelig konkurrence i forbindelse med ansættelser. Dette kan på sigt skade dansk forsknings kvalitet, konkluderede rådet.

Desuden har Magisterbladet dokumenteret, at midlertidige ansættelser nu er så udbredte, at de udgør cirka halvdelen af de videnskabelige årsværk.

Dan Hirslund er midlertidigt ansat lektor og repræsentant for en gruppe af de midlertidigt ansatte, som har dannet deres egen klub, og han hilser de ti bud velkommen.

”Det er et dejligt dokument med nogle knaldgode forslag. Blandt andet er jeg glad for buddet om fuld overenskomstdækning, så alle kan få ordentlige vilkår på universiteterne”, fortæller han.

Han fremhæver også, at de ti bud taler på tværs af generationer. De indeholder blandt andet et forslag om at afskaffe den midlertidige stilling professor MSO.

”Det er rigtig vigtigt, at det ikke bare bliver til en diskussion om de unge. Så glemmer man hurtigt det system, de jo skal indsluses i, og de ældre forskere bliver ikke inddraget”, siger Dan Hirslund.

Han ser dog også faldgruber i buddene. Blandt andet i buddet om, at en adjunktstilling som hovedregel skal føre til fastansættelser.

”Det er rigtig godt med et fokus på automatisk fastansættelse af adjunkter. Punktum. Men det, man skal være opmærksom på, er, hvordan de få stillinger skaber en glidebane for kriterierne for fastansættelse, der konstant bliver forøget med det større udbud af højtkvalificerede arbejdsløse forskere. Derfor kan man i teorien ende op med et tilsyneladende retfærdigt system hvor kun de stærkeste profiler bliver ansat, men hvor der for hver ansat er ti andre, som ikke får job, men som i princippet er fuldt ud kvalificerede”, forklarer han.

Dan Hirslund mener også, at man kunne gå endnu længere og gøre fastansættelse til et krav, når man har været ansat i tilstrækkelig lang tid. Sådan en ordning har man blandt andet i Sverige.

Resume af de ti bud

  1. Tenure track-ansættelse skal være hovedreglen for adjunkter.
  2. Det skal være en ledelsesopgave at sikre, at postdoc.’er har karriereperspektiver, som peger ud af universitetssektoren.
  3. Der skal være flere ordinære professorer.
  4. Lektorer skal have ret til at indstille sig til professorbedømmelse ud fra nogle på forhånd definerede faglige kriterier.
  5. Den midlertidige professorstilling ”professor MSO” skal afskaffes.
  6. Der skal være en bedre meritering af undervisning.
  7. Forskningscentre, der ­finasieres af eksterne bevillinger, skal indlejres i universiteternes organisation på en måde, der sikrer, at forskningen omsættes til forskningsbaseret undervisning.
  8. Stillingerne studieadjunkt og studielektor skal udbredes, så man får færre løstansatte undervisere. Studielektorer skal bruge mindst 15 pct. af arbejdstiden på faglig udvikling af undervisningen
  9. Eksterne lektorer og undervisningsassistenter skal have en anden hovedbeskæftigelse, så man sikrer sig, at de løse jobs ikke er deres primære indkomst.
  10. Alle undervisere skal være overenskomstdækkede.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Er du uddannet forsker? Og brænder du for, at dine forskningsresultater...

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Statens Naturhistoriske Museum

PA for museumsdirektøren på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen