Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
ArbejdeNy1200
Foto: Andrew Neel/Unsplash.com

DM, Djøf og IDA indgår samarbejde med freelanceplatformen Worksome

Freelanceplatformen Worksome vil fremover have et tæt samarbejde med de tre akademiske fagforeninger Dansk Magisterforening (DM), Djøf og IDA. Målet er at skabe så gode vilkår som muligt for freelancere og selvstændige, der udbyder deres arbejdskraft via platformen, forklarer Louise Kanstrup Petersen, forhandlingschef i DM.

Emneord:

Medlemmerne skal være sikret god rådgivning og så ordnede forhold som muligt, når de udbyder deres arbejdskraft på freelanceplatformen Worksome.

Derfor har Dansk Magisterforening (DM) sammen med Djøf og IDA etableret et tæt samarbejde med platformen, som blandt andet betyder, at de tre fagforeninger har fået indflydelse på de vilkår, Worksome aftaler med de virksomheder, der udbyder opgaver, som medlemmer af de tre akademiske fagforeninger allerede nu byder ind på.

Samarbejdet er første spadestik i retning af at påvirke rammerne for det stadigt voksende freelancearbejdsmarked, hvor arbejdet formidles via platforme, som både opererer i ind- og udland. Udviklingen udfordrer den måde fagforeningerne historisk har set arbejdsmarkedet på, hvor fokus traditionelt har været på at indgå aftaler med en arbejdsgiver på vegne af medlemmerne, men her er der en mellemmand, platformen, som skal være med til at sikre ordnede forhold.

Samarbejdet er kommet i stand efter et længere forløb, hvor de tre akademiske fagforbund har haft en tæt dialog med Worksome, forklarer Louise Kanstrup Petersen, forhandlingschef i DM. Samarbejdet er den første af sin slags, hvor akademiske fagforeninger og en platform arbejder sammen om at sikre brugernes vilkår, når de udbyder deres arbejdskraft på platforme som fx Worksome.

”Vi har et fælles ønske om at sikre, at vores medlemmer har fornuftige, gennemsigtige vilkår, når de udbyder deres arbejdskraft på platforme som Worksome. Og målet er selvfølgelig at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked for selvstændige og freelancere i Danmark. Et mål, som vi i øvrigt deler med Worksome”, forklarer Louise Kanstrup Petersen.

Morten Petersen, direktør i Worksome, ser det på mange måder også som en investering i hans egen platform, at han nu får de tre akademiske fagforeninger til at vurdere de vilkår, som ydelser købes og sælges under på hans platform.

"Vi vil gerne lave et bæredygtigt freelancearbejdsmarked. Det er oplagt for os at få input fra de faglige organisationer til, hvordan vi gør det bedst. Og så er det jo også så simpelt, at hvis vi laver en platform, som gør det godt, og som sørger for, at der er styr på de ting, der skal være styr på, så er der større chance for, at folk vender tilbage", siger han og forklarer, at brugerne i snit får omkring 600 i timen på platformen, men at timeprisen varierer meget fra opgave til opgave.

Ikke en overenskomst i gængs forstand
Forhandlingschefen forklarer, at der er tale om en samarbejde, og ikke en aftale. Dermed er der heller ikke indgået en formel overenskomst med Worksome. 

Ifølge Louise Kanstrup Petersen skyldes det blandt andet, at der er tale om et samarbejde om rammerne for de selvstændige brugere med eget CVR-nr., der anvender platformen. Derfor er der heller ikke aftalt en form for mindsteløn for hver time/ydelse, der købes og sælges på platformen. Og det er helt naturligt, mener hun.

Hun peger på, at DM både har traditionelle lønmodtagere og selvstændige som medlemmer, og at DM konstant arbejder for at opnå de bedste vilkår på vegne af sine medlemmer. Det kan så ske via overenskomster for lønmodtagere eller via brugervilkår for selvstændige på platforme som fx Worksome, forklarer hun.

“Vores opgave er at møde medlemmerne der, hvor de er. Uanset om det er på en fysisk arbejdsplads eller på en platform. Platformsvirksomheder er relativt nye på det danske arbejdsmarked, og vores rolle som fagforbund er at rådgive vores medlemmer i, hvordan de byder ordentligt ind på opgaverne på platformen, så de hverken underbyder sig selv eller markedet, og får en god oplevelse”, siger hun og forklarer, at det af samme årsag har været ekstremt vigtigt for de tre fagforbund, at Worksome henviser til, at man som freelancer bør konsultere enten DM, Djøf eller IDA for at få hjælp til at prissætte sine ydelser.

På samme måde ser Worksomes direktør stærke perspektiver i samarbejdet med fagforeningerne, som han roser for at være konstruktive i deres tilgang til “freelanceøkonomien”.

"Det er en fornøjelse, at det er nogle fagforeninger, som kommer med det rigtige udgangspunkt: Hvordan får vi det bedste ud af den her freelanceøkonomi? Det har gjort det nemt for os at snakke med dem", siger Morten Petersen.

I stedet for at fokusere på at finde på en minimumssats for en række meget forskellige ydelser har Worksome sammen med DM, IDA og Djøf haft fokus på at skabe nogle grundlæggende vilkår.

"Ambitionerne stikker dybere end det, vi nu har lavet. I første omgang har vi sikret os, at aftalegrundlaget på begge sider er i orden", forklarer Worksome-direktøren.

"Målet er at kunne tilbyde det bedste fra både det traditionelle og det nye arbejdsmarked. Derfor lancerer vi forsikring af alle vores brugere lige her rundt om hjørnet, og så findes ydelser som factoring og inkassoinddrivelse allerede", uddyber han.

Netop de ydelser og vilkår er ifølge DM med til at sikre foreningens freelance-medlemmer, hvis de vælger at bruge Worksome-platformen, men det er faktisk platformens rolle som formidler mellem brugeren og virksomheden, der har været mest i fokus for Louise Kanstrup Petersen. 

”Det har været ekstremt vigtigt for os at understrege, at Worksome som platform skal formidle arbejdsopgaver mellem virksomheder og freelancere, men at de skal forholde sig neutralt til prissætningen og ikke forsøge at nudge brugerne til at sænke priserne. Derudover betyder det meget for os, at Worksome vil tilbyde forsikring, og at vi på sigt kan lave et samarbejde om, at vores medlemmer kan indbetale pension direkte fra platformen og til vores pensionskasser”, siger hun.

Skal fagbevægelsen blåstemple platforme på baggrund af vilkår?
Vili Lehdonvirta, lektor på Oxford University, hvor han står i spidsen for et forskningsprojekt, der kortlægger platformsøkonomiens indtog på det globale arbejdsmarked, har tidligere i Magisterbladet anslået, at der opslås 10.000 danske opgaver om ugen på globale platforme som Upwork.

Og han er ikke i tvivl om, hvordan fagbevægelsen bør tackle platformenes udfordring af den gængse arbejdstager og arbejdsgiver-tankegang, der traditionelt har gennemsyret det danske arbejdsmarked.

I interviewet foreslår han fx, at fagbevægelsen bør gå ind og blåstemple/anbefale de platforme, der har gode vilkår og desuden lever op til den lokale lovgivning i forhold til eksempelvis at svare skat af ydelserne.

Den tankegang kan Louise Kanstrup Petersen sagtens følge.

"Vi har en klar rolle i forhold til at blåstemple og hjælpe vores medlemmernes med at navigere i markedet. Men vi hjælper vores medlemmer bedst ved at forholde os individuelt til dem, som vi også har det gjort det her med Worksome", siger hun.

"Det bliver sværere at have samme dialog med udenlandske platforme, og selv om vi jo ikke kan forhindre vores medlemmer i at udbyde deres arbejdskraft på platforme, som vi ikke anbefaler, så kan vi jo være med til at få dem til at forstå, hvad de giver køb på ved at bruge platforme, som vi ikke har en aftale med", fortsætter hun.

Netop den del af samarbejdet fylder også noget for Worksome. Morten Petersen forklarer, at han med platformen netop arbejder for at skabe gode rammer for en freelanceøkonomi, som er i konstant fremdrift.

"I Worksome har vi sat os for at lave styresystemet for fremtidens arbejdsmarked. Et vigtigt element er at sørge for, at det fungerer godt for begge parter. Vi har ikke lyst til at støtte op om løndumping og dårlige vilkår, som man kan se på nogle af de internationale platforme", siger Morten Petersen og forklarer, at det er en vigtig del af Worksomes forretningsmodel, at de skal fungere på lokale vilkår og skabe et bæredygtigt lokalt freelancearbejdsmarked.

Og selv om det ifølge DM's forhandlingschef ikke har givet mening at indgå en overenskomst med Worksome, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke kan ske i en anden situation.

"Man kan sagtens forestille sig en situation, hvor det giver mere mening at indgå en overenskomst, fordi ydelserne, der udbydes på platformen, fx korrekturlæsning eller undervisning, er mere homogene, og vi derfor har lettere ved at pege på en minimumssats, som vores medlemmer bør være sikret, hvis arbejdet ikke skal underbyde medlemmet og resten af arbejdsmarkedet", fortsætter hun.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen