Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Den centrale administrationsbygning 101 på DTU. Fyringer
Foto: Vibeke Hempler/DTU

DTU-institut skal fyre 35-45 medarbejdere

DTU Management må skille sig af med cirka 12 procent af de 360 medarbejdere, da de har skaffet for få eksterne forskningsmidler.

Emneord:

DTU Management er i gang med en voldsom åreladning. Mellem 35 og 45 af medarbejderne, svarede til cirka 12 procent af de 360 ansatte står til at miste deres arbejde.

Det fremgår af et internt notat dateret 21. maj 2019 med titlen”Vedr.: Økonomi og nødvendige tilpasninger på DTU Management”.

Heri skriver institutdirektør Mette Wier, at Instituttet havde et underskud på 8,789 mio. kr. i 2018. Allerede efter de første 3 måneder af 2019 er der et merforbrug på løn på 4,863 mio. kr., og oveni har instituttet i maj modtaget et besparelseskrav fra DTU’s direktion på i alt 10,2 mio. kr.

”Vi er derfor nødt til at tilpasse instituttets aktivitet til vores økonomiske rammer. Vi er midt i en meget alvorlig proces, hvor vi forsøger at finde den bedste løsning for medarbejderne, forskningen og uddannelserne. Det er en virkelig trist situation for os, og ikke mindst de berørte medarbejdere”, skriver hun i en mail til Forskerforum.

Masseafskedigelser

Lov om varsling ved masseafskedigelser er iværksat, da der er tale om et større antal medarbejdere.

Den enkelte medarbejder kan alligevel opleve det som uforståeligt og uretfærdigt, at vedkommende skal fyres. Det er fuldt ud forståeligt, men processen er kørt korrekt. -Mike Wenøe, forhandlingskonsulent i DM.

Hvis 30 personer eller mere skal afskediges indenfor for 30 dage, har arbejdsgiveren pligt til at indlede forhandlinger med medarbejdernes repræsentanter om at begrænse antallet af afskedigelser ved at forsøge at omplacere eller omskole de ansatte. Arbejdsgiveren har også pligt til at oplyse eksempelvis årsagerne til afskedigelserne, og hvilke kriterier man har tænkt sig at anvende ved udvælgelse af dem, der skal fyres.

Ifølge det fortrolige notat, som Forskerforum er kommet i besiddelse af, er de ansatte blevet tilbudt muligheden for at indgå en frivillig fratrædelsesaftale.

Fristen for at melde sig var den 3. juni, og den 11. juni bliver de ansatte, som står til at blive fyret, indkaldt til samtale og får udleveret deres parthøringsbreve. De har til den 24. juni til at argumentere mod, at de skal afskediges, og den 28. juni bliver den endelige beslutning truffet og opsigelsesbrevene udsendt.

Reglerne fulgt

Dansk Magisterforening (DM), der har forhandlingsret for 100 ansatte på instituttet, har ved en nedskæringsrunde tidligere i år kritiseret DTU for at afskedige drypvis over en længere periode i stedet for at gøre det samlet og aktivere lov om masseafskedigelser. Mike Wenøe, forhandlingskonsulent i DM siger, at DTU denne gang af egen drift har valgt at gøre det ordentligt, og både har varslet korrekt og indbudt til forhandlinger om afværgeforanstaltninger.

”Den enkelte medarbejder kan alligevel opleve det som uforståeligt og uretfærdigt, at vedkommende skal fyres. Det er fuldt ud forståeligt, men processen er kørt korrekt”, siger Mike Wenøe.

Har skaffet for få midler

Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU siger, at man altid overholder reglerne i forbindelse med afskedigelser.

Han tilføjer, at prognosen for instituttets økonomi ser dårligere ud end forventet efter årets første kvartal, og derfor er ledelsen nødt til at reagere. Den primære årsag er, at forskerne har skaffet færre forskningsmidler fra forskningsråd, fonde, EU og private virksomheder end forventet.

”Der har været for store forventninger til ekstern finansiering. Man har budgetteret med flere bevillinger end der er kommet ind”, siger Claus Nielsen.

To af fyringskriterierne er måske derfor: 1. Mængden af eksterne forskningsbevillinger, som den ansatte har skaffet og 2. Graden og omfanget af selvstændig peer review publicering.

Andre kriterier for udvælgelsen af medarbejdere til fyring er eksempelvis ”Medarbejdernes samarbejdsrelationer til kolleger og ledelse” og ”Medarbejdernes fleksibilitet og engagement i forhold til afdelingens opgaver, herunder evne og vilje til at påtage sig nye eller ændrede opgaver”.

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen