Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Kvindelig forsker/Unsplash
Foto: Trust Katsande/Unsplash

Carlsbergfondet vil dække barselsudgifter: ”Mere diversitet skaber mere excellent forskning”

Carlsbergfondet vil have flere kvindelige forskere. Derfor vil fondet nu betale universiteternes merudgifter i forbindelse med barsel.

Emneord:

I dag er kun 18 procent af professorerne på landets universiteter kvinder, selv om der er lige mange mandlige og kvindelige ph.d.-studerende.

Under en tredjedel af lektorerne er kvinder, og blot en femtedel af professorater besiddes af kvinder.

Og det skal der gøres noget ved, mener Carlsbergfondet, som nu indfører en refusionsordning, hvor de dækker merudgifterne, når en af fondets forskere går på barsel.

Skævvridningen i kønsfordelingen på landets universiteter skyldes i høj grad, at det typisk er kvinder som har den længste barselsorlov, mener fondet, og det kan være en hindring for yngre kvindelige forskeres mulighed for at holde gang i en forskerkarriere.

Samtidig stiller barselsorloven i dag universiteter og forskningsledere i et uhensigtsmæssigt økonomisk dilemma, da ansættelsen af yngre forskere kan medføre ekstra udgifter, hvis de får børn.

Carlsbergfondets nye initiativ skal derfor fjerne kønsbarrieren i forskningsmiljøet, siger formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, i en pressemeddelelse:

”I Carlsbergfondet har vi nu skærpet vores fokus på diversiteten i dansk forskning med det formål at skabe endnu mere excellent forskning. I arbejdet hermed blev vi opmærksomme på denne økonomiske udfordring, som vi nu fjerner”.

Refusionsordningen gælder både for mænd og kvinder, og fungerer således, at fonden udligner forskellen mellem lønnen til forskeren på barsel og den refusion, der modtages fra det offentlige.

Flemming Besenbacher håber, at initiativet vil tilskynde andre til at lave lignende initiativer:

”Vi er helt klar over, at det blot er et lille tiltag. Men det er et vigtigt tiltag, og jeg håber, at det vil inspirere alle, der har med dansk forskning at gøre til at se på, hvordan de bedst hver især kan bidrage, således vi sammen kan sikre, at flere kvinder får en forskerkarriere”.

Ifølge pressemeddelelsen skal universiteterne blot indsende en konkret beregning i forbindelse med indsendelsen af det ordinære afsluttende regnskab for bevillingen for at få udbetalt refusion. Herefter vil barselsudgiften blive overført som en tillægsbevilling.

Formand for DM Viden, Olav W. Bertelsen, kalder refusionsordningen et skridt i den rigtige retning:

”Det her er skide godt, og det er godt, at Carlsbergfondet nu påtager sig en lille del af de udenoms omkostninger som er i de forskningsprojekter, de støtter.  Det er et rigtig godt skridt fremad, men det ændrer ikke på, at de her bevillingshavere altid på samme måde har haft ret til barsel. Det er altså en byrde, man tager fra universiteterne og ikke den enkelte forsker.”

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen