Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
bibliotek
Paul Schafer/Unsplash

Mange RUC ph.d.er forsinkede - prorektor vil sætte ind

Ph.d.-studerende på Roskilde Universitet bruger et år mere på deres uddannelse end forskerstuderende på andre universiteter. Nogen af dem har ingen indtægt i perioden. Omfanget af forsinkelser er et problem, erkender prorektor.

Emneord:

Fire år og fem måneder. Så lang tid har 68 ph.d.-studerende brugt i gennemsnit på deres forskeruddannelse på Roskilde Universitet fraregnet orlovsperioder.

De 68 studerende afleverede deres afhandling i 2017, og selvom kandidaterne brugte 17 måneder mere end den normerede studietid på tre år, og ikke er aflønnet af RUC under forsinkelsen, er lange forskeruddannelsestider ikke noget særsyn på RUC.

De 337 ph.d.-kandidater, der har afsluttet deres uddannelse på RUC siden 2011, har i gennemsnit brugt næsten fire år på deres forskeruddannelse, viser en opgørelse fra Danske Universiteter.

Og det er for meget, mener RUC-prorektor Peter Kjær. På de fleste andre universiteter bruger forskerstuderende i gennemsnit 2-3 måneder mere end den normerede tid. Selvom noget af forskellen muligvis kan forklares med opgørelsesmetoden, ændrer det ikke ved, at RUC har et problem, erkender Peter Kjær.

”Det er bekymrende, at vi har markant dårligere gennemførselstider end en række de andre universiteter. Det er selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at undersøge nærmere”, siger han.

 Ifølge Peter Kjær skal RUC blandt andet se på finansieringen af ph.d.-projekterne. 

 ”Rigtig mange af vores ph.d.-projekter er samfinansierede og det er helt klart relevant at undersøge om det påvirker gennemførselstiden”, siger han. 

Lempelig politik

 Han peger samtidig på, at RUC’s politik overfor studieoverskridelser hidtil har været ”knap så stram” sammenlignet med andre universiteter. . På nogle universiteter bliver studerende fx automatisk udskrevet af studiet efter tre år.

”Frem for at udskrive folk automatisk, har vi behandlet folk individuelt. Og vi har ikke haft sanktioner, når det trak ud”, siger Peter Kjær, der samtidig understreger at RUC ikke aflønner de studerende efter tre år.

En ændring i dagpengereglerne i 2017 betyder, at ph.d.-studerende ikke længere kan være indskrevet på uddannelsen og samtidig modtage dagpenge, når deres stipendium løber ud. Dermed risikerer de havne i en dobbelt klemme. De befinder sig i den mest intensive skrivefase af deres uddannelse og kan fra den ene dag til den anden stå uden en indtægt.  

 Af samme grund er der behov for, at RUC iværksætter en tidlig indsats for at undgå studieoverskridelser, mener Peter Kjær.

”Noget af det, vi har fokus på, er kontakten mellem vejleder og ph.d.-studerende, om man følger de planlagte kurser, og om der i det hele taget er fremdrift i projektet. Vi skal også blive bedre til at opdage om folk har trivselsproblemer. Så i det hele taget skal vi være mere opmærksomme på det der foregår inden treårsgrænsen er overskredet”, siger Peter Kjær.

Ph.d.-studerende er ifølge overenskomsten forpligtede til at deltage i universiteternes uddannelsesaktiviteter svarende til 840 timer fordelt over tre år. Også her mener Peter Kjær, at RUC skal sætte ind.   

”Vi skal have større fokus på, hvordan vi rådgiver og forbereder dem på undervisningen af de studerende, så det ikke vokser dem over hovedet. Undervisningsforpligtelsen er en indgang til det akademiske liv og en god mulighed for at prøve sig selv af, men vi ved også, fra noget af den feed back, vi får, at nogle ph.d.-studerende ikke synes, der er klædt på til opgaven”, siger Peter Kjær.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Holstebro Museum

Museumsinspektør søges til Holstebro Museum

Holstebro Museum

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

AC-fuldmægtig til Miljø- og Beredskabsafdelingen

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Læs om

Adjunkter Administration Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbloggen Arbejdstid Arkæologi Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM Kongres DM på sagen DM Studerende DR DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningsfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration IT IT IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab Scient SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Udland Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen