Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Valg

Hvordan skal DM engagere medlemmerne?

DM-valget er i fuld gang, og du kan stemme indtil 7. november. Magisterbladet har spurgt spidskandidaterne til hovedbestyrelsesvalget, hvordan DM skal engagere medlemmerne på arbejdspladserne og i brancherne.

Emneord:

DM er på vej til at blive en medlemsinvolverende fagforening, som bygger på relationer og fællesskaber på arbejdspladserne. Derfor har vi spurgt spidskandidaterne fra de lister, der stiller op til hovedbestyrelsen, hvordan DM kan lykkes med at engagere medlemmerne.

Læs mere om DM som medlemsinvolverende fagforening

Hvordan skal DM arbejde for stærkere kollegiale fællesskaber på arbejdspladserne og i brancherne?
Julia Bjerre Hunt
Spidskandidat for DM Privat og selvstændiges fællesliste
Sektor: DM Privat og selvstændige
Vi skal tage afsæt i medlemmerne. Der er så helt ufatteligt mange vidende, inspirerende og handlekraftige medlemmer i DM, som bare sjældent møder hinanden. Dem skal vi give mulighed for at mødes via DM, fordi de er nøglen til fællesskab og forandring. 

Vi skal i DM være mere åbne for forskellige måder at engagere sig på. Private arbejdspladser er ikke, i samme grad som det offentlige arbejdsmarked, organiseret med udvalg, bestyrelser og tillidshverv, og derfor skal vi også skabe andre veje at organisere sig på. 

Vi skal fremme nye former for aktivisme, erfagrupper og faglige fora, hvor man mødes om helt konkrete udfordringer i arbejdslivet, og hvor man kan styrke og inspirere hinanden gensidigt. Vi har haft gode oplevelser med dette i forhold til blandt andet ligestilling og hverdagsaktivisme, og det skal vi have mere af.Nina Louise Hallgren
Spidskandidat for DM Lederlisten
Sektor: DM Leder

Medlemmerne er det stærkeste aktiv i en fagforening. Derfor skal man give dem de bedste muligheder for at mødes med hinanden lokalt med arbejdslivet som omdrejningspunkt. Som akademiker - og som DM-Leder - kan man ofte være relativt alene på sin arbejdsplads, og det kan give stor styrke at have andre med samme baggrund at vende sin situation med.

DM kan også gøre en forskel ved fx at arrangere konferencer, hvor centrale problemstillinger indenfor en branche belyses grundigt. To aktuelle eksempler fra november i år er en konference om prækarisering og en om digitalisering. Det skulle gerne være sådan, at medlemmerne tænker: "det var i DM, jeg hørte det først”, når nye udfordringer på arbejdsmarkedet nævnes.

 

Ronja Rose Ravnskov
Spidskandidat for DM Studerendes fællesliste
Sektor: DM Studerende

DM skal være en nærværende fagforening, som byder de studerende velkommen i et fagligt fællesskab.  

Studerende får mange tilbud i en i forvejen travl hverdag og mange fællesskaber bliver fravalgt på grund af manglende timer i døgnet. Vi skal derfor skabe fællesskabet på de studerendes præmisser og vise, at de hos os kan få et fællesskab, som bygger på interesse og faglighed. Det gør vi ved at inddrage de studerende i de aktiviteter og initiativer, som vi planlægger, i stedet for blot at præsentere et færdigt produkt. Det gør vi ved at møde dem med åbenhed, i stedet for blot en remse om individuelle fordele. 

Studerende bliver ofte mødt med en fordom om egoisme og selvcentrering, men OK18 viste, at studerende vil fællesskabet, og det skal vi tilbyde dem.Olav Wedege Bertelsen
Spidskandidat for Universitetslisten
Sektor: DM Viden

De lokale DM-klubber skal inddrages i DM’s politiklægning og i sikringen af DM’s synlighed på arbejdspladserne. 

Da DM’ere næsten altid indgår i bredere kollegiale fællesskaber og tit organiserer det faglige arbejde på arbejdspladsen i en AC-klub, skal DM samtidigt være gearet til en høj grad af lokalt samarbejde med andre fagforeninger.

DM har brug for at udvikle den lokale tilstedeværelse i alle landsdele. Under OK18 havde vi i Aarhus et stærkt samarbejde mellem alle tillidsrepræsentanter i DM på tværs af sektorer, og det blev klart, at vi mangler DM som fagpolitisk organisation i Aarhus. 

DM skal udvikle og understøtte aktivitetsformer baseret på selvorganisering og medlemmernes aktive indsats i hele landet.Erik Sigmund Christensen
Spidskandidat for listen DM Natur & Kultur
Sektor: DM Viden

DM’s hovedopgave er og bliver at skaffe medlemmerne tålelige løn og arbejdsforhold. Det vil sige at hjælpe til med, at så mange som muligt bliver dækket af en overenskomst. 

DM skal understøtte klubarbejdet på de enkelte arbejdspladser, så de bliver stærke nok til at vælge stærke tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Stærke repræsentanter med solid opbakning blandt kollegerne er nøglen til bedre løn og arbejdsforhold lokalt. 

Det er vigtigt at DM også tænker på de medlemmer, som deltager i samarbejdsudvalg og som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsesarbejdet på arbejdspladserne, da mange vigtige arbejdspladsrelaterede beslutninger træffes i netop disse to organer. 

Det er også vigtigt, at DM understøtter den faglige organisering på de arbejdspladser, hvor der ikke er tradition og mulighed for den traditionelle organisering.Tommy Dalegaard Madsen
Spidskandidat for DM Underviserlisten
Sektor: DM Viden
Der er ingen tvivl om, at stærke fagpolitiske fællesskaber på arbejdspladsen er til gavn for medlemmerne, når det kommer til forbedret løn- og ansættelsesvilkår. Heri står klubarbejdet centralt. I DM skal vi hele tiden kvalificere vores støtte til den lokale mobilisering, både i interne DM-klubber, men i lige så høj grad med de øvrige faglige organisationer på arbejdspladsen. 

Tillidsrepræsentanterne og andre tillidsvalgte har generelt en afgørende betydning for, at der er et godt arbejdsklima på arbejdspladserne. Og stærke fællesskaber omkring de tillidsvalgte styrker den position, som tillidsfolk går til det lokale samarbejde med. Vi vil arbejde for, at vi fra centralt hold støtter vores tillidsfolk mest muligt i deres lokale arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene. 

Det er vigtigt, at DM bruger alle nødvendige ressourcer på de kolleger, som trues af nedskæringer og omlægninger.

Tak fordi du læste artiklen!

Var artiklen relevant?

Del den med andre ...

Link kopieret!
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Der er ingen jobannoncer i øjeblikket.

Læs om

Adjunkter Administration Administration, organisation og politik Afskedigelse A-kasser Aktivering Ansættelsesforhold Antropologi Arbejdsliv Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked, udland Arbejdsmiljø Arbejdstid Arkæologi AU Bachelorer Barsel Beskæftigelse Biblioteker og arkiver Biografi Biologi Blog og debat CBS CV Dagpenge Dannelse Dansk Magisterforening Dansk Magisterforening Det' mit job Dimittender Diskrimination DM på sagen DM Studerende DR DTU DTU Efterløn Efteruddannelse E-læring Etik EU Filosofi Fleksjob Formidling Forskning Forskningfrihed Freelancere Guide Historie Humaniora Højskoler Idræt Integration It IT ITU IT-Universitetet Iværksættere Jobsøgning Jura Kandidater Karriere Klima, miljø og energi Kommuner Kommuner Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kronik KU Kultur Kultur Kultur og sundhed Kulturhistorie Kunst Københavns Universitet Ledelse Ledelse Ledere Ledighed Lektorer Lifescience Medico Ligestilling Litteratur Løn Magister med profil Medbestemmelse Medievidenskab Mentorer Miljø Miljø Miljø og natur Museer Musikhistorie Månedens iværksætter Naturvidenskab Naturvidenskab Naturvidenskab og teknik Netværk NGO NGO Offentligt ansatte Ophavsret Overenskomst Pension Pensionister Ph.d. Politik Politik Praktik Prekariat Priser Privatansatte Professionshøjskoler Professorer Psykisk arbejdsmiljø Psykologi Pædagogik Pædagogik Regioner Regioner Rejsebøger Religion Roskilde Universitet RUC Samfund Samfundsvidenskab scient. SDU Selvstændige Selvstændige og freelancere Seniorer Skønlitteratur Sociale medier Sociologi Sprog Sprog Sprog og kommunikation Stat Staten Stress Studerende Studerende SU Sundhed Sundhedsvidenskab Syddansk Universitet Sygdom Tidsbegrænset ansat Tillidsrepræsentanter Uddannelse Uddannelse Uddannelse og forskning Uddannelse, didaktik og forskning Undervisning Universiteter Videnskabsteori Whistleblower Ytringsfrihed Økonomi Aalborg Universitet Aarhus Universitet AAU
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen