Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
AalborgUniversitet1200
Aalborg Universitet

Afgørelse: AAU-eksamener er gyldige

Over 100 dimittender fra Aalborg Universitet har en kandidatuddannelse, som på grund af en administrativ fejl på universitet i årevis ikke har levet op til Uddannelsesministeriets retningslinjer. Men deres kandidatuddannelse er nu alligevel gyldig, lyder ministeriets afgørelse.

Emneord:
Mere end 100 dimittender fra Aalborg Universitet (AAU) kan ånde lettet op: Deres eksamensbevis er gyldigt. Sådan lyder en ny afgørelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelsesministeriet.

Dimittenderne fra tofaglige områder på en række AAU-uddannelser har ellers i mere end to måneder været holdt hen i uvished om, hvorvidt de havde færdiggjort deres uddannelse eller ej.

I december måned blev en fagkonsulent i Undervisningsministeriet således opmærksom på, at en dimittend fra universitetet, som ville starte på pædagogikum, ikke levede op til ministeriets retningslinjer om, hvor mange ECTS man skal have som kandidat med sidefag for at færdiggøre sin uddannelse og starte på pædagogikum, som giver kompetencer til at undervise på landets gymnasier.

Derefter rullede sagen. Nu viste det sig, at Aalborg Universitet i en årrække på en række uddannelser ikke har levet op til Uddannelsesministeriets retningslinjer om, at studerende på tofaglige områder skal have 120 ECTS på deres sidefag. På grund af en administrativ fejl på universitetet har de derimod manglet 30 ECTS og lever derfor ikke op til ministeriets retningslinjer om, hvor mange point man skal have for at færdiggøre sin uddannelse som sidefagsstuderende. 

Men i en ny afgørelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelsesministeriet, som er sendt til AAU fremgår det nu, at "de berørte dimittender har et gyldigt eksamensbevis, uden at sidefaget er blevet forlænget".

Nu lægger vi os i selen
Ifølge brevet fra styrelsen, som Magisterbladet har, skyldes afgørelsen om dispensation, at dimittenderne har bestået fag svarende til 120 ECTS-point i lighed med de tofags-kandidatuddannelser, hvor sidefagsforlængelsen ikke er påkrævet, og at de har afsluttet deres kandidatuddannelse med et kandidatspeciale.

"Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at universiteterne har mulighed for at udbyde tofags-kandidatuddannelser inden for den gymnasiale fagrække, uden at sidefaget forlænges, selvom sidefaget ligger inden for et andet fagområde end det centrale fag", lyder det i afgørelsen.

Prorektor på Aalborg Universitet Inger Askehave er tilfreds med, at styrelsen nu er kommet med en løsning. Hun fremhæver, at ingen dimittender nu behøver at frygte, at deres eksamensbeviser er ugyldige.

"Det er godt, at vi nu får en løsning på denne beklagelige sag, og at både dimittender og nuværende kandidatstuderende får mulighed for at vælge, om de ønsker og har brug for den faglige supplering. Nu lægger vi os i selen for at finde frem til alle berørte og tilrettelægge de bedst mulige forløb for dem", siger Inger Askehave.

Frataget for studieforlængelse ved færdiggjort pædagogikum
Mens styrelsen slår fast, at eksamensbeviserne er gyldige for dimittenderne, vil de berørte dimittender dog stadig skulle optjene de manglende 30 ECTS-point for at kunne tage pædagogikum og få undervisningskompetence som gymnasielærer. Det svarer til et halvt års fuldtidsstudie.

Denne studieforlængelse gælder dog ikke for de dimittender, der allerede har færdiggjort pædagogikum, fastslår styrelsen:

"Dimittender er ikke berørt, hvis de allerede har gennemført pædagogikum", lyder det i brevet.

For dem, vil den manglende sidefagsforlængelse dermed ikke få job- eller uddannelsesmæssige konsekvenser, selvom de har taget en eksamen, der ikke efterlever ministeriets retningslinjer. Dimittender, der ikke allerede har taget pædagogikum, kan vælge enten at forlænge deres sidefag med de 30 ECTS-point eller – hvis de ikke har intentioner om at tage pædagogikum og arbejde som gymnasielærer – at lade være.

For deres vedkommende vil den manglende sidefagsforlængelse altså kun have konsekvenser, hvis de ønsker at tage pædagogikum. Dimittender, som ønsker at forlænge deres sidefag, vil blive tilbudt at gøre det som deltidsstuderende – dog uden den sædvanlige deltagerbetaling. Fleksibiliteten i løsningen betyder desuden, at de kan studere på fuld tid, hvis de ønsker det, selv om de er indskrevet som deltidsstuderende. Hvis de berørte dimittender ønsker at gøre brug af tilbuddet om at blive friholdt for deltagerbetaling, skal de give AAU besked inden 1. oktober 2018.

Stadig uvist hvor mange der er ramt
I sin afgørelsen har styrelsen derimod ikke fastlagt, hvor langt tilbage i tiden den manglende sidefagsforlængelse skal have konsekvenser. Styrelsen fastslår dog, at AAU i videst muligt omfang nu skal identificere og kontakte alle berørte dimittender.

Dermed får universitetet ud fra en faglig vurdering selv mulighed for at bedømme, hvor mange årgange man vil involvere i sin egen fejl. På nuværende tidspunkt har universitetet kendskab til 111 dimittender, som er ramt af den administrative ECTS-pointfejl. Men ifølge universitetet er det uvist, hvor mange af dem der skal sidefagsforlænge.

Det skal de nemlig ikke, hvis de som sagt allerede har taget pædagogikum, eller hvis de ikke ønsker at tage pædagogikum, fordi de ikke vil arbejde i gymnasiesektoren.

Der er 15 kandidatstuderende, som skulle være dimitteret denne sommer og derfor er berørt af problemstillingen. De får mulighed for enten at forlænge deres sidefag med 30 ECTS-point eller at lade være. Hvis de ikke forlænger studiet, fraskriver de sig dog muligheden for at tage pædagogikum.

Alle kandidatstuderende, som dimitterer senere end sommeren 2018, skal forlænge deres sidefag som påkrævet. Det gælder også 33 kandidatstuderende, som er ved at afslutte deres sidefag uden den påkrævede forlængelse, men som forventes at dimittere senere end sommeren 2018, oplyser universitetet.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Birkerød Gymnasium

Rektor - Birkerød Gymnasium

Birkerød Gymnasium

Dansk Magisterforening

IT/Digitaliseringschef til DM

Dansk Magisterforening

DANMARKS RADIO DR-Byen

Medieforsker med blik for fremtidens tv-indhold

DANMARKS RADIO DR-Byen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen