01.02.2019

Grøn teknologi kan mindske iltsvind og fjerne giftstoffer

Gamle giftstoffer gemmer sig i havbunden i danske havne, og lagre af fosfor får jævnligt søer til at gispe efter ilt. En enkel og innovativ teknologi, som aktiverer de naturligt forekommende bakterier med bioelektroder, testes på Danmarks Tekniske Universitet.

17.01.2019

Regeringen vil indhente 500 mio. på miljøområdet med sundhedsreform

Regeringen vil frem mod 2030 effektivisere for en halv milliard kroner på miljøområdet ved at tage opgaven fra regionerne og lægge den i staten, lyder det i sundhedsreformen. Der er enten tale om en kæmpe nedskæring på miljøområdet eller ren bluf, mener tidligere klimaminister.

13.12.2018

Her er Dr. Loves danske kompagnon

Kvinder er generelt mere sociale og empatiske end mænd, og religiøse er generelt gladere og mere raske end ikkereligiøse. Ved at kigge ind i vores hjerner vil Michael Winterdahl finde ud af, hvorfor vi er, som vi er.

09.11.2018

Ny fyringsrunde på Statens Naturhistoriske Museum

Et underskud på 15 millioner kroner er årsagen til, at Statens Naturhistoriske Museum skal fyre medarbejdere kun to år efter den sidste fyringsrunde. Samtidig fusionerer museet med Biologisk Institut på Københavns Universitet for at skabe ro om økonomien.

07.09.2018

Kicket, når det lykkes, er det fedeste

Forskning kan være den rene trummerum med formler og koder, der ikke virker. Men det er fedt, når det lykkes, og det resultat, man har ventet på i et halvt år eller mere, er der. Det siger Niels Kristian Kjærgård Madsen som er ph.d.-studerende og cand.scient. i kemi ved Aarhus Universitet.

07.09.2018

Det bedste er at være et sted, hvor ingen har været før

Man når lige at smage på følelsen af at være den første på et nyt sted, når man laver sit speciale. Hvis man kan lide den udfordring, er det rigtig fedt at forske, siger Rasmus Bødker Madsen, som har lavet sin ph.d. på Niels Bohr Institutet ved ­Københavns Universitet.

02.08.2018

Sommerens tørke kan ruske op i vores ”friserede” natur

Selv om landmændene har det ekstremt svært i den danske sommervarme, så er der langt fra kun negative konsekvenser at spore efter den tørke, som har lagt sig over Danmark denne sommer, mener professor på Statens Naturhistoriske Museum.

26.06.2018

Analysefejl viste falsk fremgang for vandmiljøet

Private laboratorier brugte uegnet analysemetode til at afgøre mængden af kvælstof og fosfor i landets vandområder. Nu viser det sig, at fremgangen var nærmest ikkeeksisterende. ”Man burde have haft en kontrolinstans for at kvalitetssikre målingerne”, siger professor.

22.06.2018

Harvard: Det er grundforskningen, der giver ny medicin

En undersøgelse fra Harvard University viser, at vi kan takke grundforskningen for de fleste medicinske præparater. Novo Nordisk bekræfter, at virksomhedens vigtigste lægemidler skyldes grundvidenskabelige opdagelser og samarbejde med universiteterne.

22.06.2018

En skuffelse endte som et gennembrud

Anerkendt forsker har designet flere unikke materialer, inklusive katalysatorer, som fx kan bruges til at fjerne giftstoffer i vand. Husk at have øjnene åbne for andre egenskaber end den, du gik efter, siger kvinden bag.

18.06.2018

Søstre står bag forskning i verdensklasse

At vriste fortællinger om årtusinders klimaforandringer ud af et lille stykke is eller pille ­bevismateriale op fra jorden. Dét er arbejdsglæde for ­Dorthe og Trine Dahl-Jensen, i dag henholdsvis professor i glaciologi og en del af den seismiske tjeneste under GEUS.

24.04.2018

Vi skal sikre os kontrol over it-motorvejen

Offentlig it er en del af samfundets infrastruktur ligesom veje, togbaner og postvæsenet, og derfor er det ikke nok, at folk med teknisk baggrund interesserer sig for it. Humanister kan sikre, at de systemer, vi opbygger, bliver til at leve med, siger nyudnævnt professor på IT-Universitetet.

19.04.2018

Skab din egen virksomhed på 100 dage

Et af DM’s mest populære kurser hjælper medlemmerne med at blive selvstændige rådgivere på 100 dage. Men hvordan sælger man sig selv uden at sælge ud? Magisterbladet tog med på kursus.

24.01.2018

”Det er 100 gange værre at blive gammel end at ryge”

Det er farligt at blive gammel. Risikoen for at udvikle kroniske sygdomme som kræft, demens og hjertekarsygdomme stiger voldsomt. Ny forskning kan måle vores biologiske alder og dermed give et praj om længden af vores liv.

10.01.2018

Nyt iværksætterforløb skal fastholde udenlandske forskere i provinsen

Unge forskere er eftertragtet arbejdskraft rundt om i landet, men det kan være svært for virksomheder uden for de store byer at tiltrække dem - og det gælder særligt de udenlandske forskere, der har svært ved at blive i landet, når deres forskningsprojekt udløber. Det er udgangspunktet for et nyt iværksætterforløb for ph.d.-studerende.

10.01.2018

Professor: Danmark har et overset klimaproblem

Det er ikke noget, der har fået stor opmærksomhed, men grundvandet stiger så meget, at det gør store dele af Danmarks jord ubrugelig, siger professor Jørgen E. Olesen, der er ugens profil. Hvad løsningen er, ved han ikke endnu – men det er på høje tid at komme i gang med at tænke grundigt over det.

27.11.2017

Thybo-sagen afgjort: KU's fyring af anerkendt professor var uberettiget

Sagen om afskedigelsen af Hans Thybo er blevet afgjort ved en faglig voldgiftsret. Københavns Universitet skal betale godtgørelse for afskedigelsen, der var i strid med overenskomsten. "De måtte lægge sig fladt ned, og det var en befrielse,” siger Hans Thybo til Magisterbladet.

10.11.2017

KU og punkmusiker vil redde slangebidsofre

Københavns Universitet samarbejder med amerikansk musiker, der i årevis har injiceret sig selv med slangegift for at producere antistoffer mod slangebid. Håbet er, at det sænker prisen på modgiften, siger forsker.

19.10.2017

Ugens profil: "Vi fejrer en milepæl i astronomien"

Stjerneeksplosioner, der skaber 10 gange så meget guld som Jordens vægt. En terning, der vejer én milliard ton. Fire kilometer lange robotarme med laserstråler, der måler rystelser i selve rumtiden fra begivenheder 150 mio. lysår væk. Astrofysik lyder nogle gange som science fiction og måske mere end nogensinde i denne uge.

18.10.2017

Plantevækst gavner klimaet, når permafrosten tør op

Ny forskning fra Center for Permafrost viser, at plantevækst i Arktis er direkte koblet til tøende permafrost. Planterne binder en del af den kuldioxid, som frigives til atmosfæren, når permafrosten tør. Foreløbige målinger tyder på, at der er rimelig balance i kulstofregnskabet i den isfrie del af Grønland.

16.10.2017

Indlandsisen røber fortidens klima

Klimaprofessor Dorthe Dahl-Jensen forsker i grønlandske iskerner, og hvad de kan fortælle os om verdens klimahistorie tusinder af år tilbage.

12.10.2017

Københavns Universitet åbner nyt plantecenter

Nyt center skal sikre dansk planteforskning en international plads inden for plantevidenskaben. ”Vi skal bidrage til at løse fremtidens store udfordringer”, siger professor og centerleder.

04.10.2017

Fra befæstning til klimaforsvar

En fredet fæstningskanal skal klimatilpasse Lyngby-Taarbæk Kommune. Som en del af Københavns Befæstning blev kanalen etableret i 1880’erne og skulle i tilfælde af krig skabe oversvømmelser for at holde fjenden væk. Nu skal kanalen sørge for, at der ikke sker oversvømmelser i området.

22.09.2017

Ugens profil: Finder mikroplast i dansk drikkevand

Biolog og cand.scient. Søren T. Christensen og hans team af miljøteknologer på Cphbusiness Laboratorie og Miljø fandt mikroplast i drikkevandet fra vandhaner i 16 husstande i Region Hovedstaden. Fundet fører til, at Miljøministeriet nu vil lave en større undersøgelse.

15.09.2017

Ugens profil: Myrer er dygtige landmænd

Bladskærermyrer producerer kompost og dyrker svampe i små komplekse landbrug. De kan lære os noget om, hvordan man driver landbrug i skyggen af klimaforandringer, fortæller ung forsker.

12.09.2017

DM's Forsknings­priser 2017: Identitetsforskning

Vores forhistoriske forfædre rejste langt videre omkring, end vi troede. Karin M. Frei har fået DM’s forskningspris inden for humaniora og samfundsfag for at videreudvikle strontiumisotopanalysen. En metode, som kan fastslå, hvor forhistoriske mennesker og materialer stammer fra.

30.08.2017

Den hvide bjørn – et politiseret ikon

Den mest komplette undersøgelse nogensinde af isbjørne i Grønland viser, at der er flere bjørne end forventet. Men alt er ikke godt. Klimaforandringer medvirker til, at bjørnene er blevet tyndere og får færre unger.

25.08.2017

Ugens profil: Dansk tang kan blive en god forretning

Annette Bruhn er seniorforsker på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og ph.d. og cand.scient. i havbiologi. Hun er en af hovedkræfterne i et dansk forskningsprojekt om tangdyrkning på åbent hav. Den første høst af den brune sukkertang er i land, og vi har spurgt hende om potentialet i og udfordringerne med tangdyrkning i Danmark.

07.08.2017

Fordomsbesøg: Scient. i humanistland

Magisterbladet har ladet en humaniorastuderende og en scient.-studerende besøge hinandens studier for at teste deres fordomme. På fordomsbesøg nummer to besøger den scient.-studerende humanisten.

04.08.2017

Ph.d. Cup finalist vil bruge energi fra salt til at opvarme boliger

Sommersolens energi kan lagres i flydende salt, indtil vi senere på året har brug for varmen. Mark Dannemand er ved at løse de sidste udfordringer, der skal gøre det muligt at udnytte energi, der er lagret i salt, til at varme vores boliger op med. Han forsker i miljøvenlig opvarmning, og saltmetoden bragte ham i finalen i Ph.d. Cup 2017.

02.08.2017

Iværksættersucces: Her er datalogens gode råd

Kaare Danielsen, grundlægger af Jobindex og ph.d. i datalogi, elsker at nørde med programmering. Men han ved også, at den faglige viden ikke er nok i sig selv, og det skal især magistre være opmærksomme på, mener han. Her er cand.scient.ens råd til højtuddannede iværksættere.

22.05.2017

Evidens, evidens, evidens …

Det kan let tage over 10 år og koste mange milliarder kroner at udvikle ny medicin, fordi det indebærer omfattende forskning, forsøg og godkendelser fra myndigheder. Nicole Juul-Hindsgauls fornemmeste opgave er at dokumentere den proces.

Læs også: Sundhed skaber magisterjob

16.05.2017

Humanist i scient.-land

Fordomme mellem forskellige studier blomstrer. Men hvad sker der, hvis man lader en humaniorastuderende følge en scient.-studerende en dag på studiet – og omvendt? Det har Magisterbladet sat sig for at finde ud af. Denne gang er humanisten på besøg hos scient.en.

22.05.2017

Med super­computeren på jagt efter kræft

André Olsen bruger supercomputere til at analysere kræft hos mennesker. Det sker ved at analysere en fuldstændig kortlægning af patienternes genetiske arvemasse – en teknik, der har potentiale til at revolutionere behandlingen af arvelige sygdomme.

19.05.2017

Manglende it-sikkerhed bekymrer virksomheder mest

I weekenden lammede den ondsindede digitale orm Wannacry dele af det britiske hospitalsvæsen og flere virksomheder verden over. Nu viser en rundspørge, at netop manglende it-sikkerhed topper listen over danske erhvervslederes bekymringer.

18.05.2017

Sundhedsrobotter sparer ikke penge for kommunerne

Kommuner og regioner indfører ny sundhedsteknologi for at spare penge og samtidig øge kvaliteten af velfærds- og sundhedsydelser. Men ofte er der ingen økonomiske besparelser at hente, og i virkeligheden er det hele ganske besværligt, siger både eksperter og KL.

17.05.2017

Sundhed skaber magisterjob

Flere ældre, mere komplicerede sygdomme, større viden og flere forventninger til behandlingen. Der er mange grunde til, at sundheds­sektoren vokser. Det skaber efterspørgsel efter naturvidenskabelige magistre til at udvikle ny teknologi og bedre forskning.

17.05.2017

Software på sygehuse skal ikke være bling bling

Frygten for år 2000 fik sporet matematiker Anne Mette Dekker ind på den digitale karrieresti. I dag udvikler hun elektroniske patientjournaler til sygehuse – en fundamental byggesten i det moderne sundhedsvæsen.

12.04.2017

IT-folk er flyttet op fra kælderen og ind på ledelsesgangen

It handler ikke længere kun om at understøtte – det handler om at skabe. Før var it-medarbejderne dem nede i kælderen, som man ringede til, når computeren ikke virkede. Nu styrer de selve forretningsudviklingen fra direktørkontorerne.

07.04.2017

Musik er sex for hjernen

Musik frigiver dopamin – ”hjernens dope”, der fremkalder nydelse, ligesom når man spiser god mad eller dyrker sex. Sådan lyder det fra bassist, komponist og hjerneforsker Peter Vuust i sin nye bog "Musik på hjernen", der ud fra både forskning og personlige erfaringer hylder musikken.

10.03.2017

En pludselig havstigning på to meter er ikke urealistisk

”Klimaforskere er begyndt at arbejde med en Trump-kurve, scenariet for, hvor galt det kan gå, hvis vi bare laver business as usual”. Det fortalte is- og klimaprofessor Dorthe Dahl Jensen på vidensfestivalen i lørdags.

17.03.2017

Bioøkonomi skaber job

Den bioøkonomiske sektor har potentiale til at blive et jobeventyr på linje med Novo eller vindindustrien, siger eksperterne. Sektoren vil skabe cirka 6.000 nye job til folk med mellemlange og videregående uddannelser, viser studie.

14.03.2017

Energi-antropologen

Karina Svanborg er antropolog og arbejder for at opfylde målsætningen om et CO2-neutralt Aarhus i 2030. Det kræver gode overtalelsesevner, for det meste af CO2 udledningen ligger uden for kommunens direkte indflydelsessfære.

13.02.2017

Eksplosion i efterspørgsel efter scient.er

Virksomheder efterspørger i stigende grad naturvidenskabelige kandidater. Årsagen skal findes i samfundets stigende grad af digitalisering og automatisering af både viden og produktion, siger ekspert. Det betyder nemlig, at matematikere, fysikere og dataloger kan bruges i enhver branche.

13.02.2017

Matematisk intuition giver gode jobmuligheder

Fysikere og andre magistre fra naturvidenskaberne er eftertragtet arbejdskraft. For Lars Egholm Pedersen handler fysik om at træne sin matematiske intuition og bruge den til at løse komplekse problemer. Og det kan også bruges i den hårde ende af finansverdenen.

10.02.2017

Nordjyske softwarerobotter revolutionerer kommunerne

Ved hjælp af kunstig intelligens og robotter hjælper den mellemstore danske virksomhed Dataproces halvdelen af landets kommuner med at blive mere effektive i sagsbehandlingen. Danmark er førende på området, og vi står foran et stort dansk eksporteventyr, spår virksomhedens direktør.

10.02.2017

Robotterne overtager ikke arbejdsmarkedet

Robotter og kunstig intelligens kan overtage halvdelen af vores arbejdstid, lyder det i ny rapport fra McKinsey Global Institute. Men robotter vil ikke overtage arbejdsmarkedet, for nye typer job vil opstå, påpeger flere eksperter.

02.02.2017

Fyret KU-professor søger chefstilling på norsk universitet

Selv om den langstrakte tvist mellem den fyrede geologi-professor, Hans Thybo, og hans nu tidligere arbejdsplads, Københavns Universitet, stadig ikke er løst, så har den internationalt anerkendte forsker netop søgt en stilling som institutleder på Universitetet i Bergen.

31.01.2017

Dobbeltuddannelse gav et drømmejob som centerleder

Andreas Roepstorff er som biolog og antropolog skræddersyet til sit job som leder af Interactive Minds Centre, der forsker i menneskelig kontakt på tværs af videnskaber. Uddannelsesloftet skal sætte en bremse på muligheden for dobbeltuddannelser. Det er synd, mener Anders Roepstorff.

17.01.2017

Innovationsfonden mener, at hun er 30 millioner kroner værd

Det kan snildt tage 10-15 år at løbe en virksomhed som Cumulus Bio i gang. Til gengæld er penge og perspektiver helt enorme, hvis det lykkes at omsætte planter til flybrændstof. Begge dele er drivkraften for kvinden bag et højteknologisk eventyr, som Innovationsfonden støtter massivt.

27.01.2017

USA: Klimaforskere får mundkurv på

Data og studier fra det amerikanske miljøagentur EPA skal frem over godkendes politisk, før det kan udgives, siger Trump-administrationen. Forskerne svarer igen – på twitter.

11.11.2016

KU henter ny rektor på DTU

Københavns Universitet (KU) har fundet efterfølgeren til sin nuværende rektor, Ralf Hemmingsen, som efter næsten 12 år på posten stopper med udgangen af februar 2017. Hans afløser er nuværende prorektor på DTU, Henrik Caspar Wegener, som bliver KU's 259. rektor.

02.11.2016

Regeringen vil booste arktisk forskning

Danmarks skal være førende inden for arktisk forskning og regeringen overvejer en forskningsenhed på Arktis. Men der er ikke udsigt til flere penge til området og ekspert forventer, at universiteterne vil blive bedt om at løfte opgaven.

15.09.2016

Manden bag sølvvinderen træder frem

Thomas Cortebeeck trækker som cand.scient. i idræt på sin viden og evne til at få andre til at præstere deres ypperste, når han træner topatleter som OL-sølvvinder Sara Slott Petersen.

17.10.2016

Avanceret polarforskningsskib klar i 2019

Briterne påbegynder i dag byggeriet af verdens mest avancerede polare forskningsskib. Skibet får blandt andet en ubåd om bord, der kan gå ned til 6000 meters dybde

06.10.2016

Stor stigning i antallet af idrætsstuderende

De sidste seks år er optaget på idræt steget med over 30 procent på landets universiteter. Jobmulighederne er gode, men loftet er nået, hvis uddannelsens kvalitet skal være intakt, lyder meldingen.

19.09.2016

Scient. med en social mission

Motion skal være sjovt og for alle. Det siger sundhedskonsulent og cand.scient. i idræt Rikke Line Klockars-Jensen, der står bag Arbejdspladsernes Motionsdag, der byder på både gåture, naturfitness og kontorstolshockey.

12.05.2016

Hospitalsakademikere har fået en EU-godkendt efteruddannelse

Stadig flere naturvidenskabelige akademikere spiller en afgørende rolle på de klinisk genetiske afdelinger på de danske hospitaler i både diagnosticeringen og behandlingen af danskere med genetiske sygdomme. Nu har de fået deres egen EU-godkendte efteruddannelse.

26.04.2016

Danskerne skal halvere de røde bøffer

Der skal halvt så mange røde bøffer på bordet, hvis det skal have en positiv indvirkning på klimaet, påpeger klimaforsker, som synes ideen om skatter på rødt kød er god.

28.04.2016

Politiker angriber miljømed­arbejdere

Der er noget galt med embedsværkets sagsbehandling. De kæmper for maksimal indflydelse, mener Jarl Gorridsen fra Venstre, som er formand for miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

16.03.2016

Biolog jagter fagligt netværk

Midyia Mustafa var tæt på at miste livet, da hun tog flugten med sine børn over Middelhavet. Nu leder familien efter en måde at bygge deres liv op på igen. Hendes drøm er at vende tilbage til sit fag, biologi. En mentor eller et fagligt netværk kunne være en kæmpe hjælp, mener hun.

06.04.2016

DM: Tekniske fag skal styrkes i gymnasiet

Det er positivt, hvis naturvidenskaben kommer styrket ud af den gymnasiereform, som regeringen fremlægger sit udspil til i dag. Til gengæld må der ikke sættes bremseklodser på HF, advarer DM´s formand.

15.03.2016

Bohr, Redzepi og kunsten at lade sig kilde

På weekendens Vidensfestival var der udsolgt og fyldt med intellektuelt tankegods, da en række foredragsholdere fortalte om det, som interesserer dem mest. I vores syvende - og sidste - nedslag i festivalens mange spændende oplæg kan du møde Tor Nørretranders, som er videnskabsjournalist, faglitterær forfatter og cand.techn.soc. fra RUC.

04.03.2016

Departementschef om gyllegate: Jeg står inde for fagligheden

Anonyme embedsmænd har kritiseret tilblivelsen af den omstridte landbrugspakke, som endte med at koste Eva Kjer Hansen (V) jobbet som miljø- og fødevareminister. Men departementschef Henrik Studsgaard afviser kritikken og forklarer, at han kan stå inde for fagligheden.

04.03.2016

DM går ind i sag om pres på forskere

Flere af de forskere, som har været udsat for usædvanligt stort pres fra embedsværket, er medlemmer af Dansk Magisterforening (DM). Derfor vil DM nu tage kontakt til både forskerne og ministeriet.