Professor og sektionsleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, ser stadig optimistisk på landbrugspakkens resultater.
05.03.2019
Nyhed

Forsker bag beregninger i landbrugspakken: Vi må ikke dømme projektet ude endnu

På trods af bekymring fra EU-Kommissionen og svigtende tal på bundlinjen, er forsker Jørgen E. Olesen fortsat optimistisk på, at den omdiskuterede landbrugspakke vil forbedre det danske vandmiljø inden 2021.

Af Benedicte Borelli
Det var meningen, at landbrugspakken skulle hjælpe til at reducere udledningen af kvælstof i havmiljøet. Sådan lød det i hvert fald fra den daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), da landbrugspakken i 2016 blev vedtaget af regeringen og aftalepartierne.

Men her to år efter pakkens indførelse, er der fortsat ikke sket de store resultater. Nye opgørelser fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at der i 2018 reelt set kun er sket en reduktion af udledning af kvælstof på 12 ton.

Målet var ellers, at kvælstofudledningen skulle reduceres med 1451 ton inden udgangen af 2018.

De nye tal har vakt bekymring hos EU-Kommissionen, eftersom Danmark er forpligtet til at reducere kvælstofudledning fra landbruget. Kommissionen har derfor bedt de danske myndigheder om flere informationer og vil nu undersøge sagen nærmere.

Men ifølge professor og sektionsleder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, er der ikke grund til bekymring.

”Det er for tidligt at dømme landbrugspakken ude. Giv den til 2021, som det hele tiden har været planlagt. Det er rigtigt, at det har taget længere tid at få rullet i gang end først antaget, men nu har landbruget stort fokus på området”, siger Jørgen E. Olesen.

Det store regnestykke
Jørgen E. Olesen er en af de forskere, der har bidraget til en udregning af den baseline, som lå til grund for landbrugspakkens oprindelige beregninger.

Aftalen var nemlig opbygget som en form for byttehandel, hvor landmændene fik lov til at bruge mere kvælstofholdig gylle, hvis de til gengæld kom med nogle kollektive, miljørigtige tiltag til at reducere den samlede udledning af kvælstof.

Forskernes opgave var således at udregne, hvilken effekt den nye landbrugspakke samlet set kunne forventes at have på udledningen af kvælstof. Ifølge beregningen skal landbruget i 2021 have etableret kollektive tiltag, der reducerer udledningen med i alt 2.907 tons årligt.

Der synes at være lang vej fra den nuværende reducering på 12 ton til de forventede 2.907 ton i 2021, men det skal vi ikke lade os skræmme af, forklarer Jørgen E. Olesen. 

LÆS OGSÅ: EU slår alarm om den danske vandkvalitet

Ifølge Jørgen E. Olesen skal vi fokusere på det samlede mål for 2021 i stedet for at kigge på de individuelle tal fordelt på år. De er nemlig svære at beregne.

”Problemet er, at man i virkeligheden ikke kan beregne reduktionen opdelt i år, for i virkelighedens verden kommer tingene ikke som en glidende udvikling fra år til år”.

En ny beregning skal gøre os klogere
Nuværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har nu bedt Jørgen E. Olesen og resten af forskerholdet fra Aarhus Universitet om en opdateret vurdering af situationen.

”Vi er blevet bedt om to ting. Først og fremmest at genberegne baselinen bag Landbrugspakken, så vi kan se, om andre faktorer har forskudt resultaterne. Derudover er vi blevet bedt om at undersøge nye måder at klimanormalisere beregningerne. På den måde kan vi forsøge at regne os frem til, om der er andre årsager til, at vi ikke ser den ventede reduktion i kvælstof”, siger Jørgen E. Olesen.

Den samlede vurdering forventes færdig i efteråret 2019.