Dennis Ramsøe, cand.it. og forfatter.
Dennis Ramsøe har planlagt en trilogi af bøger.
07.03.2019
Nyhed

Dennis Ramsøes poetiske opgør med konkurrencestaten

Forfatter og cand.it. Dennis Ramsøe har sat sin og andres frustration over at blive syge af stress på en offentlig arbejdsplads på vers og udgivet digtsamlingen ’Udenfor rammen’, der fortæller, hvordan det er at være medarbejder i konkurrencestaten. Senest har han cyklet Danmark tyndt med sin bog og fortælling.

Af Tobias Dinnesen
"Til dig der arbejder
med piller i lommen
og kortisol i blodet
her er din bedste medicin
i papirets tørhed i en bog foran dig"

Sådan lyder det første digt i bogen 'Udenfor rammen', hvor Dennis Ramsøe bruger poesien til at formidle sin og andres voksende frustration ved at være et lille, ofte stressramt medarbejdertandhjul i konkurrencestaten.

33-årige Dennis Ramsøe arbejdede på en offentlig arbejdsplads med IT og undervisning. Herfra så han sig selv og det meste af hans omgivelser gå ned med stress.

Stressen blev individualiseret, og det var op til den enkelte medarbejder via fx psykologhjælp at få det bedre. Der var ingen, der gik dybere ind i årsagerne til, at det nåede så vidt for så mange af medarbejderne.

”Jeg var på en arbejdsplads, hvor en tredjedel blev sygemeldt med stress indenfor en to-årig periode. Jeg så mange blive syge med stress og blev selv syg med det. Jeg tænkte, at når vi var så mange, der blev syge, måtte der være noget galt med arbejdspladsen. Men folk blev bare sendt til psykolog og for de flestes vedkommende fyret. Men jeg tænkte hele tiden, at det var den forkerte diagnose, der blev stillet. At det var arbejdspladsen, og ikke medarbejderen, der burde få stillet diagnosen. For at pege på problemerne rundt om os. Det er der fejlen er og ikke inde i det enkelte menneske”, mener han.

Da Dennis var vendt tilbage fra sin sygdom, blev han på arbejdspladsen i endnu to år og så flere blive syge, og det fik ham til at miste lysten at arbejde på den måde. Han forklarer, at han formelt set havde sidste dag på sit gamle arbejde den 31. december 2018 efter længere tids fritstilling.

”Jeg mistede ikke lysten til at bruge mine evner, men til at bruge dem under de forhold, jeg oplevede. Jeg plejer at sige, at jeg havde en stor kærlighed til min arbejdsfunktion, men ikke til rammerne rundt om. Og det er derfor, bogen hedder ’Udenfor rammen’, fordi det handler om at bryde med det, der ligger rundt om vores arbejdsfunktion, som stresser os”, siger han.

Kollektiv frustration sat på vers
Dennis Ramsøe har løbende skrevet sine oplevelser ned, men i første omgang ikke med henblik på at skrive den bog, som han netop har turneret Danmark rundt med.

Det hele startede med, at Dennis begyndte at skrive rundt i sit netværk med sine opleveler og tanker, og da mange kunne genkende de ting, han skrev, endte det med at blive til bogen ’Udenfor rammen’, som er en poesisamling.

”Jeg valgte poesien, fordi det endte med at blive rigtig mange forskelliges historier om at forlade arbejdsmarkedet på grund af stress, depression og andre folkesygdomme, som gjorde, at de ikke havde lyst til at komme tilbage, men heller ikke skulle på pension”, siger han.

Han forklarer, at turen rundt i Danmark er gået godt, og at han har været glad for at møde så mange mennesker, som enten har lagt hus til ham undervejs på hans rejse eller blot er kommet forbi med en madpakke. Hver gang, Dennis har bedt om hjælp på Facebook, har mellem 50 og 100 henvendt sig for at ville hjælpe, forklarer Dennis Ramsøe.

”Jeg har haft min bog med, når jeg er kommet rundt. Så det har været udgangspunktet for samtalen. Mange af dem, der har skrevet til mig og tilbudt hjælp, har enten lignende historier fra deres eget liv eller nogen, der står dem nær, eller også interesserer de sig på forskellige måder for det samme. Jeg har hørt rigtig mange historier, så der er også til en 2'er i det”, siger han.

Dennis Ramsøe håber, at lysten til at arbejde vender tilbage
Næste trin på stigen bliver at udgive den næste bog i trilogien, hvor ’Udenfor rammen’ er den første. Næste bog kommer til at hedde ’Velfærdsskolen’ og omhandler samme tema. Denne gang fortalt som fortællinger og noveller indenfor samme emne.

Han forklarer, at han selv har udgivet den første bog, fordi det var vigtigt for ham at have fuld frihed til at udlægge teksten, som han ville. Men det er endnu ikke besluttet, om den næste bog skal udgives på samme måde. Der er nemlig også ekstremt meget arbejde forbundet med at udgive en bog på egen hånd, forklarer han.

Men er Dennis Ramsøe så forfatter fra nu af og har lagt livet som almindelig medarbejder, fx på en offentlig arbejdsplads, på hylden? Ikke hvis det står til hovedpersonen selv.

”Jeg håber, at min interesse kommer tilbage. Og så har vi jo også et samfund, hvor man enten skal sælge rigtig mange bøger eller tjene penge på en anden måde. Det har været sjovt i de her efterhånden fire måneder, og nu må vi se, hvor lang tid, det kan fortsætte”, siger han.