Kompetencer kan erstattes, det kan erfaring ikke, har direktør Christian Lützen erfaret. Kun fire af 200 medarbejdere flyttede med til Viborg.
28.03.2019
Nyhed

Kun fire flyttede med: Sagsbehand­lingstiden er uændret

98 procent af medarbejderne i Nævnenes Hus er kommet til siden udflytningen i 2017. Tiden for sagsbehandling er steget på enkelte områder og faldet på andre. Organisationen er stadig skrøbelig, erkender direktøren.

Af Pernille Siegumfeldt

Kun fire erfarne akademiske medarbejdere fulgte med fra København, da 19 nævn blev samlet på én adresse i det midtjyske 1. januar 2017.

Gennemsnitsalderen blandt de 200 ansatte i Nævnenes Hus i Viborg er 37 år.

Men selv om det meste viden forsvandt ud af vidensarbejdspladsen i løbet af ganske få måneder, er hverken sagsbehandlingstider eller budgetter til eksterne konsulenter eksploderet.

”Teamstruktur, tavlemøder og en fælles faglighed har hjulpet os godt på vej. Det har også været afgørende, at vi havde nogle måneder til at lave en grundig overlevering fra erfarne medarbejdere, der valgte at stoppe i forbindelse med udflytningen. Endelig har det været en kæmpe styrke, at der i forvejen var et stærkt fagmiljø i Viborg, som vi kunne rekruttere fra”, forklarer direktør i Nævnenes Hus Christian Lützen.

Længst sagsbehandlingstid i nyt nævn
Ifølge husets egen hjemmeside lå sagsbehandlingstiderne for samtlige nævn på mellem to måneder og knap et år i 2018.

En sagsbehandlingstid på over 16 måneder i Energiklagenævnet skyldes ifølge direktøren en gammel sagspukkel.

Den længste sagsbehandlingstid i dag er på 11 måneder i det nyoprettede miljø-og fødevarenævn. I flere andre nævn er tiderne bragt ned, ifølge oplysningerne på hjemmesiden.

”Vi har sikret kvaliteten af vores afgørelser gennem interne uddannelsesforløb og afleverede i starten en række sager til kvalitetskontrol hos Kammeradvokaten. Efter to år i Viborg behandler vi lige så mange sager som før, endda for lidt færre penge”, siger direktør Christian Lützen.

IT trækker tænder ud
For medarbejderne har den største udfordring uden sammenligning været IT-systemerne. Det forklarer Hanne Lise Koed, der er biolog og blev dm´s tillidsrepræsentant i Nævnenes Hus i forbindelse med opstarten i Viborg.

”Det er først nu, vi er færdige med at sammenkøre seks IT-systemer til ét. Det har trukket tænder ud og frustreret folk, fordi det forsinkede dem”, siger hun.

Arbejdsbyrden har krævet meget af medarbejderne, understreger Hanne Lise Koed. Men hun vurderer, at opgavemængden er ved at nå et mere normalt leje.

”Det faglige videnstab, der skete i forbindelse med udflytningen, blev håndteret klogt. Og eftersom alle, både jurister og teknikere, er nye i Viborg, er kulturen, at alle holder deres dør åben, spørger hinanden til råds og hjælpes ad”, siger tillidsrepræsentanten.

Vi skal derhen, hvor der er lidt mere ro på 
Forudsigelsen var, at det ville tage fire år, før Nævnenes Hus var oppe på fulde omdrejninger.

Efter de første to vurderer direktør Christian Lützen, at den forudsigelse nok kommer til at holde stik.

”Vi har sagtens kunnet skaffe de kompetencer, huset har brug for. Det, der ikke bare kan erstattes, er den erfaring, der går tabt i en flytning,” påpeger han.

En sikker drift og faste procedurer er nu på plads i Nævnenes Hus. Den stormende nyforelskelse, som har båret projektet igennem startfasen, er til gengæld også ved at lægge sig, uddyber direktøren.

”Vi skal derhen hvor der er lidt mere ro på. Det tager altså bare nogle år. Hvis der sker fejl, hvis det pludselig skulle vælte ind med sager eller hvis vi fx bliver ramt af sygdom, så er vi stadig sårbare”, erkender Christian Lützen.