Den ny investeringspolitik skal gå hånd i hånd med gode afkast på investeringerne, forklarer Camilla Gregersen.
10.01.2019
Nyhed

DM vil investere medlemmernes penge etisk forsvarligt

Der skal tænkes miljøhensyn, bæredygtighed og etik ind i Dansk Magisterforenings investeringspolitik. Foreningen investerer medlemmernes penge i strejkekassen via den såkaldte reservefond, der blandt andet ejer de bygninger på Frederiksberg, hvor fagforeningen har hovedsæde.

Af Tobias Dinnesen
Virksomheder, der ikke lever op til en række etiske hensyn over for blandt andet miljøet, menneskerettigheder og retten til kollektiv forhandling, vil fremover være afskåret fra at være en del af Dansk Magisterforening (DM’s) investeringsportefølje.

Det har DM’s hovedbestyrelse besluttet i forbindelse med, at man har sendt både sin daglige bankforbindelse og kapitalforvaltning i udbud. Udbudsrunden har givet anledning til at kigge nærmere på, om der skulle lægges nogle nye hensyn ind i den ramme, der i årene fremover vil danne grundlaget for de investeringer, som DM foretager via den såkaldte reservefond, hvor medlemmernes strejkekassemidler investeres.

”Verden omkring os forandrer sig, og vi ønsker at være med helt fremme og præge udviklingen. Jeg tror på, at vi kan være med til at rykke verden i den rigtige retning ved at sige, at vi ikke vil investere i firmaer, hvis de er i modstrid med FN's principper for ansvarlige investeringer”, siger Camilla Gregersen, DM’s formand.

”Jeg tror, vi er mange i hovedbestyrelsen, som har gået og overvejet det her længe, og DM's økonomiafdeling tænkte selv på det. Vi har også set, at vores pensionskasse har taget modige og rigtige skridt med deres investeringer, så det har vi selvfølgelig været inspireret af. Når vi mener, at det er vigtigt med samfundsansvar, er det ikke nok at snakke. Vi er nødt til også selv at tage affære, når vi kan.”

Solidt investeringsafkast skal gå hånd i hånd med en etisk investeringspolitik
I 2016 vedtog hovedbestyrelsen senest en investeringspolitik for DM. Og her tager man allerede højde for en række etiske hensyn, som fx at virksomhederne:
 • Skal overholde konventioner om basale menneskerettigheder.
 • Skal overholde principperne i en række internationale konventioner om miljø og arbejdsforhold- herunder børnearbejde, arbejdstagerrettigheder m.m.
 • Ikke medvirker til alvorlige krænkelser af individers rettigheder.
 • Ikke medvirker i krig eller fremstilling af krigsmaterial.
 • Ikke er hjemmehørende i skattelylande.
I forbindelse med revisionen af investeringspolitikken er der imidlertid lagt op til nogle mere konkrete formuleringer om, hvilke etiske principper der skal være fokus på:
 • Menneskerettigheder
 • Miljømæssige hensyn
 • Afskaffelse af børne- og tvangsarbejde
 • Opretholdelse af foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling
 • Sikrer modarbejdelse af korruption og bestikkelse
 • Ikke medvirker til krig eller fremstilling af krigsmateriel
 • Ikke investerer i skattelylande mv. (her bruger DM EU-kommissionens definition af skattelylande til at definere, hvilke lande man ikke vil investere i).
Camilla Gregersen forklarer, at hun ser det som en naturlig spillebane at være på, så længe DM stadig fastholder sit fokus på den primære arbejdsopgave.

”Selv om vores væsentligste formål som faglig organisation selvfølgelig er at sikre medlemmernes løn og arbejdsvilkår, så har vores medlemmer en bredere samfundsmæssig interesse. Jeg mener, vi skal forholde os til samfundsudviklingen, og hvad vores investeringer medfører. Men vi skal ikke blive partipolitiske", siger hun.

Desuden er det overordnede mål med at investere pengene i reservefonden stadig det samme, som det altid har været, uanset at der nu tilføjes en række nye etiske hensyn, forklarer DM-formanden.

”Det er helt afgørende, at vi fortsat investerer medlemmernes penge økonomisk ansvarligt. Den rådgivning, vi har fået, viser, at et solidt investeringsafkast sagtens kan gå hånd i hånd med en etisk investeringspolitik”, siger hun.

Hvidvaskningsskandalen satte tanker om DM’s bankforbindelse i gang
Men det er ikke kun en ny, mere etisk investeringspolitik, der er på programmet i 2019 for Dansk Magisterforening.

DM har også sendt sin bankforbindelse i udbud, og da DM aktuelt har en aftale med Danske Bank, er det nærliggende at kæde det sammen med den store polemik, der har været omkring hvidvaskningsskandalen i Danske Bank, som bl.a. har kostet både bestyrelsesformanden og den administrerende direktør jobbet i banken.

Og selv om DM ifølge Camilla Gregersen løbende har fokus på, om foreningens samarbejdspartnere lever op til de standarder, de ønsker, så har hvidvaskningsskandalen helt klart været med til at præge beslutningen om at sende DM’s bankforbindelse i udbud.

”Hvidvask er moralsk forkasteligt, og derfor har Danske Bank-sagen givet stof til eftertanke for os. Danske Bank kan selvfølgelig byde ind igen, når vi nu sender vores bankforbindelse i udbud, men vi kommer til at have fokus på, hvordan alle nuværende og kommende samarbejdspartnere agerer, ved siden af, at det skal være en solid, billig og ubureaukratisk løsning, som vores sekretariat er trygge ved”, siger Camilla Gregersen.