27.02.2019
Nyhed

AAU-rektor erkender fejl: Manglende dialog om fyring af 107 ansatte

På et møde med tillidsrepræsentanter fra Dansk Magisterforening erkendte rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen, at det var en fejl ikke at involvere dem i beslutningen om besparelser på 67 mio. kr., som koster 107 ansatte jobbet.

Af Martin Ejlertsen

Det var et brud på samarbejdsaftalen mellem Aalborg Universitet (AAU) og de ansatte, at tillidsrepræsentanterne på universitetet ikke blev involveret i beslutningen om, at der skal lukkes syv uddannelser og afskediges 107 ansatte.

Det erkendte rektor på Aalborg Universitet Per Michael Johansen ifølge en af de tillidsrepræsentanter fra Dansk Magisterforening på et møde i sidste uge mellem rektoren og tillidsrepræsentanter, skriver avisen Nordjyske.

Tillidsrepræsentanterne havde forinden skrevet en klage til AAU-rektoren over, at de ikke var blevet inddraget i beslutningen om de besparelser, der skal ske på universitetet.

"Rektor erkendte, at det var en fejl, at han ikke havde involveret tillidsrepræsentanterne i beslutningen, og det var jo netop vores klagepunkt”, siger Ole Busck, der er fælledstillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte under Dansk Magisterforening på Aalborg Universitet.

Åbent medarbejderorgan på vej
Tillidsrepræsentanterne havde rejst en klage over manglende overholdelse af samarbejdsaftalen i forbindelse med beslutningen om at lukke syv uddannelser på campus København som led i de samlede besparelser, der har betydet, at 107 medarbejdere skal finde nyt arbejde.

Utilfredsheden med forløbet af de 107 afskedigelser og lukningen af de syv uddannelser bunder i høj grad i manglende dialog. AAU mangler et sted, hvor medarbejdernes tanker og kritik kan få luft uden frygt for repressalier, forklarer Ole Busck.

"Vi har et ønske om et åbent medarbejderorgan på universitetet, som medarbejderne kan skrive i. Rektor har selv understreget, at han meget gerne modtager kritiske indlæg fra de ansatte, men der har bare ikke rigtigt været nogen mulighed for det indtil nu".

Arbejdet med at skabe et u-censureret medarbejderorgan er dog i gang, forsikrer ledelsen, og derfor tror Ole Busck også på, at det snart bliver en realitet.

"Jeg vil i hvert fald følge op på det", siger han.

Der er sat navn på de fyrede
Aalborg Universitet oplyser, at alle fem fakulteter nu er færdige med at sætte navn på de medarbejdere, der påtænkes afskediget i kølvandet på de 67 millioner kroner, som universitetet mangler i sit budget for 2019 i forhold til budget 2018.

De 107 ansatte, som påtænkes fyret, svarer til tre procent af AAU’s godt 3.500 medarbejdere.

"Det er en ulykkelig situation for den enkelte medarbejder, men det er nødvendigt for at fremtidssikre universitetet i en tid, hvor vi har faldende indtægter og mødes med fortsatte sparekrav fra politisk side", udtaler rektor Per Michael Johansen i en pressemeddelelse om de kommende afskedigelser.

Afskedigelserne er ifølge universitetet minimeret med en række afværgeforanstaltninger som blandt andet frivillige fratrædelser og seniorordninger. 26 personer har indgået frivillige fratrædelser, og syv har indgået seniorordninger.

"Det vil altid kunne mærkes, når man tager afsked med medarbejdere. Derfor er vi også nødt til at fokusere vores indsatser på uddannelse og forskning, så vi sikrer et fortsat højt niveau af forskningsbaserede uddannelser og forskning generelt. Hvis vi brugte en grønthøstermetode og fordelte besparelserne jævnt overalt, ville vi ende med en lurvet udgave af et universitet, og det vil vi ikke", siger rektor Per Michael Johansen.