06.09.2018
Nyhed

AAU opruster massivt på forskningsfronten

Trods regeringens uddannelsesbesparelser investerer Aalborg Universitet massivt i forskning og undervisning. Siden 2016 har institutionen ansat 160 nye medarbejdere, langt de fleste vip´er.

Af Pernille Siegumfeldt

Mens danske universiteter samlet set har nedlagt 547 forsker- og underviserårsværk siden 2015, er det gået den stik modsatte vej i Aalborg. 

På kun to år er antallet af VIP´er (videnskabeligt personale) steget fra 3309 til 3469 på universitetet. Af de 160 nye stillinger er 71 faste lektorater.

Den største stigning i rekrutteringen er sket fra 2016 til 2017, hvor Aalborg oprettede 119 nye forsker- og underviserjobs.

Investeret med åbne øjne
Den markante stigning i medarbejderstaben sker i samme periode, som regeringens omprioriteringsbidrag barberer to procent af bevillingerne til de videregående uddannelser om året.

Ifølge universitetsdirektør Antonino Castrone har oprustningen kun kunnet lade sig gøre, fordi AAU har trukket millioner ud af sin egenkapital.

”Selv om vi som alle andre universiteter er hårdt ramt af besparelser, har vi valgt at investere vores formue i forskning og uddannelse. Det kostede 44 millioner kroner på egenkapitalen i 2017, men det er en investering, vi har foretaget med åbne øjne”, forklarer Antonino Castrone. 

Også på budgettet for 2018 forventer universitetet at bruge 39 millioner kroner af sin egenkapital til satsninger på forskning og uddannelse.

”Vi kan naturligvis ikke fortsætte med at trække på vores formue år efter år. Vi ser trækket som en investering, der hen ad vejen skal føre til en stigende omsætning”, forklarer Antonino Castrone. 

Andre universitetsformuer vokser
Ifølge Danske Universiteters statistiske beredskab faldt AAU´s egenkapital fra 450 til 406 millioner i 2017. 

Til sammenligning voksede Aarhus Universitets pengetank fra 847 til 917 millioner i samme periode, og på RUC steg formuen med 48 millioner fra 2016 til 2017. Kun ITU så et også et mindre fald i perioden.

Universitetsdirektøren i Aalborg medgiver, at det ikke i længden er holdbart at hente finansiering til de faste medarbejdere på egenkapitalen.

”Vi har reduceret i antallet af kvadratmeter på campus i København, hvor vi har opsagt en bygning. Vi har desuden skåret stillinger væk på det teknisk- administrative område og effektiviseret, hvor vi kunne. Det her er en ekstraordinær situation, som kun er planlagt til to budgetår. Det bliver også for os en kamp at holde vores universitet helt skadesfrit, hvis omprioriteringsbidraget fortsætter frem til 2022”, fastslår Antonino Castrone.