Dansk Bank skilt uden for Danske Bank-filial
11.10.2018
Nyhed

Tidligere rektor: RUC bør også droppe Danske Bank

Roskilde Universitet bør ligesom CBS stoppe sit samarbejde med Danske Bank, mener tidligere RUC-rektor, Henrik Toft Jensen. Han bakkes op af studerende og forskere.

Af Thomas Bøttcher

Danske Banks topledelse har svigtet sit ledelsesansvar, sine medarbejdere og det danske samfund. Det er også åbenlyst, at topledelsens ageren ikke er et forbillede for vores studerende.

Sådan begrunder CBS-rektor Per Holten-Andersen universitetets beslutning om at indstille al ikke-kontraktbundet samarbejde med Danske Bank, og ifølge tidligere rektor på Roskilde Universitet, professor Henrik Toft Jensen, bør præcis det samme motiv føre til, at også Roskilde Universitet stopper sit samarbejde med Danske Bank.

”Jeg er meget enig med Per Holten-Andersen. Danske Banks handlinger er ødelæggende for den respekt, Danmark nyder udadtil, og universiteterne bør tage afstand til det. Jeg synes, vi skal holde op med at samarbejde med Danske Bank”, siger Henrik Toft Jensen.

Synspunktet får opbakning hos andre medlemmer af det videnskabelige personale på RUC, som Magisterbladet har talt med. Det gælder blandt John Andersen, professor ved Institut for Mennesker og Teknologi.

”Hvidvaskningssagen har en karakter og så gigantisk et omfang, at vores egen troværdighed bliver flosset i kanten, hvis vi fortsætter samarbejdet. Det mener jeg vil være et forkert valg”, siger han.

Også Janne Gleerup, lektor og arbejdslivsforsker ved universitet, mener at skandalen bør få konsekvenser for RUC’s engagement med Danske Bank. Hun mener, at RUC som universitet har et særligt ansvar for at handle

”Som universitet og uddannelsesinstitution har vi en forpligtelse til at stilling til, hvad det er, vi biddrager til og understøtter gennem placeringen af vores midler. Og de værdier, vi repræsenterer som universitet, er ikke forenelige med det, der er foregået i banken. Derfor bør vi drøfte, om ikke RUC skal trække en streg i sandet og sige, at nu placerer vi vores penge et andet sted”, siger Janne Gleerup, der foruden at være lektor på RUC også er medlem af Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse.

Phillip Crilles Bacher, medlem af RUC’s bestyrelse og studerende, ønsker også, at sagen tages op. Han er overrasket over, at RUC i det hele taget samarbejder med Danske Bank.

”Ligesom RUC’s økonomi skal forvaltes så fornuftigt og forsvarligt som muligt, så skal det sted, vi placerer vores penge, gøre det samme. Så jeg kan ikke forestille mig andet end, at sagen får konsekvenser for vores samarbejde med banken”, siger han.  

Ifølge universitetsdirektør Peter Lauritzen har RUC blandt andet placeret 90 mio. kr. i Danske Banks investeringsselskab Danske Invest. Universitetet har dog ifølge Peter Lauritzen ingen planer om at følge CBSs eksempel og opsige sit samarbejde med Danske Bank. 

”Vi følger sagen tæt”, siger han og har ingen yderligere kommentarer.

Henrik Toft Jensen vurderer dog, at RUC’s ledelse allerede har forsøgt at nedtone RUC’s forbindelse til banken. De seneste mange år har Danske Bank’s filial i Roskilde uddelt en pris til en forsker i forbindelse med universitetets årsfest. Det skete dog ikke i år.