Uddannelsesalliancen protesterer mod besparelser
Uddannelsesalliancen protesterer imod uddannelsesbesparelserne på to procent.
31.10.2018
Nyhed

Regeringen holder fast i uddannelsesbesparelser på trods af protester

På trods af årelange protester mod nedskæringer på uddannelsessektoren fra de studerende, vil regeringen ikke stoppe omprioriteringsbidraget, siger finansministeren under samråd. Der skal dog omprioriteres inden for sektoren fra 2020.

Finansminister Kristian Jensen (V) var i går indkaldt til samråd om de årlige besparelser på uddannelse på to procent. Bl.a. Jacob Mark (SF) ville gerne have svar på, om regeringen ville fastholde besparelserne.

Det kunne finansministeren bekræfte, at regeringen ville:

”Det er regeringens politik at der fortsat vil blive trukket et omprioriteringsbidrag på kultur-, undervisnings- og uddannelsesområdet. Men fra 2020 fastholdes midlerne på områderne”, sagde ministeren på samrådet.

Der er også et omprioriteringsbidrag på de andre statslige områder, og Kristian Jensen mente ikke, at man burde differentiere.

”En fuldstændig afskaffelse af omprioriteringsbidraget vil indebære en markant begunstigelse på området i forhold til de andre statslige institutioner, der fortsat skal have fokus på at løse opgaverne smartere”, fortalte ministeren.

Den udmelding fik kritik af oppositionens ordførere til samrådet, der mente, at man burde lave en politisk prioritering.

Protester

Regeringens uddannelsesbesparelser har også fået hård kritik fra flere andre. Blandt andet fra Uddannelsesalliancen, der er skabt af en række studenterforeninger, herunder DM Studerende, med det mål at komme besparelserne til livs.

Alliancen har organiseret flere demonstrationer og protester de seneste år og var også på pletten i går med en protest foran Christiansborg. Her hjalp talsperson for Uddannelsesalliancen og forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost, de fremmødte med at iklæde sig skilte, hvor der stod, hvad de to procent betød for dem.

”Jeg håber, at ministeren vil sige, at besparelser på uddannelser er en kortsigtet og dum plan, og at han vil stoppe dem. Nu har vi stået her foran Christiansborg siden 2016 og sagt fra, så vi venter stadig i spænding”, fortalte Sana Mahin Doost før samrådet.