Mette Reissmann og Socialdemokratiet danner sammen med SF og DF et flertal for flere midler til fri forskning rundt om regeringen.
08.10.2018
Nyhed

Flertal i Folketinget vil sætte flere penge af til fri forskning

Socialdemokratiet er utilfreds med det oplæg, regeringen er kommet med til fordelingen af forskningsreserven. De vil have flere penge til Danmarks Frie Forskningsfond. Det samme lyder fra SF og DF, der er bekymrede, efter fonden har mistet mange hundrede millioner kroner siden 2010.

Af Ole Obitsø
Hvis det står til regeringen, får Danmarks Frie Forskningsfond 16 millioner kroner mere i sit budget i 2019.

Men det slet ikke godt nok, når regeringen samtidig vil øge budgettet for Innovationsfonden med 143 millioner kroner.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører Mette Reissmann. Hun vil derfor i de kommende forhandlinger om forskningsreserven på cirka én milliard arbejde for, at der bliver sat flere midler af til Danmarks Frie Forskningsfond.

“Vi skal have rykket rundt på de midler, der er i regeringens udspil, så Danmarks Frie Forskningsfond får lidt flere,” siger Mette Reissmann.

Udmeldingen kommer, efter fondens bestyrelsesformand, professor Peter Munk Christiansen, har rejst en skarp kritik af regeringens udspil for forskningsreserven i Magisterbladet.

Han mener, at den frie forskning i Danmark bliver nedprioriteret kraftigt af regeringen.

“Det er et klart problem, at en stadig mindre andel af Danmarks forskningsmidler går til den frie forskning. Det er en alvorlig skævvridning af de offentlige forskningsmidler”, siger Peter Munk Christiansen.

Det er Mette Reissmann enig i.

“Det er ikke en balance, vi støtter. Vi går til forhandlingerne med ønsket om at sikre en bedre fordeling mellem Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond”, siger uddannelses- og forskningsordføreren.

LÆS OGSÅ: Den frie forskning har mistet 400 mio. kr. siden 2010

“De har ret i, at de er blevet nedprioriteret”
Både Dansk Folkeparti og SF har ligeledes meldt ud i Magisterbladet, at de vil have sat flere midler af til den frie forskning i forhandlingerne om forskningsreserven.

“En rimelig balance er vigtigt. Derfor kan det godt se ud til, at vi skal kigge mere på, hvor meget Danmarks Frie Forskningsfond skal have. Det kan godt være, de skal have lidt mere”, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

“Det med at have en skævvridning, hvor man støtter voldsomt meget mere på den ene side, er ikke hensigtsmæssigt. Jeg har den indstilling, at vi ønsker en rimelig fordeling”, siger uddannelses- og forskningsordføreren.

SFs uddannelses- og forskningsordfører, Jacob Mark, forstår godt, at Danmarks Frie Forskningsfond er bekymret.

“De har ret i, at de er blevet nedprioriteret. Og det er skidt for vores land. Balancen i regeringens udspil er skævt. Det vil svække fødekæden i Forskningsdanmark. Vi skal give forskerne et håb, så der er en god mængde forskere, der kan leve af det og få midler til deres idéer. Ellers mister de modet, og vi mister noget meget værdifuldt i samfundet”, siger Jacob Mark.

Sammen Socialdemokratiet danner de et flertal på 90 mandater rundt om regeringen, der vil opprioritere den frie forskning.

“Meget af den banebrydende forskning ligger i det, vi som udgangspunkt ikke ved. Og i de rum opdager man ofte noget helt nyt, der er vigtigt for Danmark”, siger Mette Reissmann som begrundelse for, hvorfor hun mener, den frie forskning skal opprioriteres.

LÆS OGSÅ: Forskningen styres i stigende grad af politikere og store virksomheder


400 millioner er skåret væk

Siden 2010 er der i alt forsvundet 400 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfonds budget.

Det største hug kom med finansloven i 2016. Her mistede fonden cirka 300 millioner kroner. I samme ombæring blev der skåret i alt 1,4 milliarder kroner fra dansk forskning generelt.
Den nedskæring bekymrer i høj grad professor Peter Munk Christiansen.

“Den frie forskning skal sikre en sund forskningskultur i Danmark. Den sørger for, at vi har en sund fødekøde, fordi det er her, mange kommer igennem med deres første forskningsprojekt. Og hvis den frie forskning står svagere, så risikerer vi helt overordnet at miste kvalitet i forskningssystemet”, siger han.

Samtidig betyder det, at Danmark går glip af gode idéer, mener han.

“Den frie forskning skaber en fornyelse, som er afgørende for væksten og velfærden i et land som Danmark, der har begrænsede naturressourcer. Det er hjerneressourcerne, vi må prioritere”, siger bestyrelsesformanden.

Ekstra midler er sat af til tematiseret forskning
Fra 2017 til 2018 har fonden faktisk fået øget sit budget med cirka 200 millioner kroner. Men 103 millioner kroner af dem er sat af til tematiseret forskning.

“Problemet med de 103 millioner er, at de ikke er frie. Vi udmønter dem, fordi Innovationsfonden ikke har haft de rette muligheder for at uddele de her midler, som typisk ikke er markedsrettede. Vi skal altså trække dem fra budgettet igen, hvis vi vil have de frie forskningsmidler. Og så er vi nede på kun lidt over en milliard igen”, siger han.

“Vi er stadig langt efter punkt, vi var på tidligere”, siger bestyrelsesformanden.

Peter Munk Christiansen advarer om, at Danmarks Frie Forskningsfond igen i 2019 risikerer at få låst en markant del af sit budget til den tematiserede forskning.

“Vi frygter, at vi i 2019 reelt får færre midler til fri forskning i Danmark,” siger han.

Jens Henrik Thulesen Dahl erkender, at politikerne måske er ved at løbe fra et løfte, de har givet fonden.

“Det er en udfordring, at nogle af de penge, regeringen har lagt op til at dele ud, er bundne opgaver for fonden,” siger han.

Danmarks Frie Forskningsfond bliver tildelt midler til tematiseret forskning, da politikerne mener, at de er bedre til at uddele dem end Innovationsfonden på områder, der ikke rettet direkte mod økonomisk gevinst.

“Men en del af den aftale var, at det var ekstra midler oven i de grundmidler, Danmarks Frie Forskningsfond har. Det var med andre ord penge, der skulle lægge ud over deres budget. Man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om man lever op til den del af aftalen i regeringens udspil”, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Forsknings- og uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) har ikke ønsket at kommentere, før forhandlingerne om forskningsreserven er overståede i forligskredsen.

FAKTA:

REGERINGENS UDSPIL TIL UDMØNTNINGEN AF FORSKNINGSRESERVEN

Innovationsfonden: 400 millioner kroner
Udviklings- og demonstrationsprogrammer: 330 millioner kroner
Danmarks Frie Forskningsfond: 228 millioner kroner

BUDGETTER INNOVATIONSFONDEN OG FORSKNINGSFONDEN 2018 OG 2019

Samlet budget Innovationsfonden 2018: 1.423 millioner kroner
Samlet budget Innovationsfonden 2019: 1557,9 millioner kroner

Samlet budget Danmarks Frie Forskningsfond 2018: 1.175 millioner kroner
Samlet budget Danmarks Frie Forskningsfond 2019: 1.191 millioner kroner

Kilde: Finansloven for 2018 samt regeringens udspil til forskningsreserven for 2019 samt finanslovsudspillet for 2019.