Nye studerende på KU møder op ved universitets immatrikulationsfest i Festsalen i 2011.
10.10.2018
Nyhed

Fagforeninger i hård krig: Betaler studerendes fester for god omtale

Flere fagforeninger har betalt tusindevis af kroner til studerendes fester og rusuger på Københavns Universitet. Som modydelse har fagforeningerne fået eneaftaler om at blive anbefalet af rusvejledere og tutorer. Det viser en aktindsigt. KU’s rektor har i en intern mail krævet, at praksissen ophører omgående.

Af Ole Obitsø

11.352 kroner. Så meget har Dansk Magisterforening betalt til de studerende på Idræt på Københavns Universitet i forbindelse med studiestart i 2018. 

Ingeniørforeningen IDA betalt 7.650 kroner til Matematik på KU imod, at rusvejlederne ikke taler negativt om IDA over for de studerende. Og Djøf har i 2017 betalt 20.000 kroner til Statskundskabs rusuge på KU på den betingelse, at ”tutorerne må ikke indgå aftaler med konkurrerende virksomheder (fagforeninger) i forbindelse med introforløbet”.

Det viser en aktindsigt, Magisterbladet har fået hos Københavns Universitet.

Pengene er en del af en såkaldt rusvejlederkontrakt. Aftalen giver fagforeningerne ret til at blive fremhævet og rost i forbindelse med studiestart. I kontrakten med Dansk Magisterforening står der blandt andet, at “rusvejlederne/tutorerne skal tale positivt om Magistrene under studiestarten og vil ikke være partiske. Rusvejlederne/tutorerne må ikke anbefale andre a-kasser eller fagforeninger”.

Dansk Magisterforening har indgået en enslydende aftale med Matematik på KU, hvor der er blevet betalt 6.500 kroner til Matematiks rustur under de samme betingelser.

Pengene går blandt andet til at betale for musik, mad og andre udgifter i de studerendes rusforløb.

Rektor forbyder aftalerne
Rusvejlederaftalerne har ført til skarp kritik fra rektor Henrik C. Wegener på Københavns Universitet.

Han har i midten af september sendt en intern mail ud til fakulteterne på KU, hvor han forbyder praksissen.

“Jeg er blevet opmærksom på, at der på flere fakulteter, muligvis igennem en længere periode, har været indgået aftaler med fagforeninger i forbindelse med studiestart, som har karakter af eksklusivaftaler,” skriver rektor:

“Jeg ønsker i den forbindelse at understrege, at sådanne aftaler ikke må indgås, og fakulteterne bedes sikre sig, at aftaler som disse fremadrettet ikke længere indgås i den nuværende form”, skriver rektor.

Han skriver i den interne mail også, at der er tale om aftaler, hvor andre fagforeninger ikke må anbefales.

“Universitets samarbejdsrelationer med fagforeninger skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes valg af fagforening”, skriver han yderligere i mailen.

I Studenterrådet på KU har man ikke hørt om aftalerne, før rektor har sendt mailen ud, siger forperson Amanda Büchert.

“Men vi synes, det er godt, der bliver sat en stopper for det nu”, siger hun.

Prosa: “Man udelukker andre”
I fagforeningen for de IT-professionelle, Prosa, finder formand Niels Bertelsen praksissen problematisk. Prosa har ifølge aktindsigten ikke indgået aftaler med KU’s studerende.

“Vi har oplevet, at vi ikke kan komme med til arrangementer, fordi der bliver krævet penge, eller fordi der er lavet aftaler med andre foreninger, så det ikke kan lade sig gøre. Det finder vi problematisk. Hvornår er det blevet universitets opgave at udelukkende studerende fra at møde forskellige faglige organisationer”, spørger Prosas formand.

Han mener, det er udtryk for en intensiveret krig om medlemmer mellem landets fagforeninger.

“Man udelukker andre. Det bliver ikke et spørgsmål om at tilgodese de studerendes faglige interesser, men simpelthen et spørgsmål om, hvor meget økonomi man kan pumpe ind for at få medlemmer. Og det er det, det handler om: at få medlemmer,” siger Niels Bertelsen.

I sidste ende er det et problem for de studerende, mener han.

“De studerende går glip af at høre om andre faglige organisationer, som kan være relevante for deres studie. Vi har med IT et fagområde, som kan være interessant for mange, som slet ikke får mulighed for at høre om det”, siger formanden.

DM afviser eksklusivitet i aftalerne
I Dansk Magisterforening bekræfter kommunikations- og medlemschef Christian Bülow Beck, at DM har indgået sponsoraftaler med de studerende.

“Vi laver i forbindelse med studiestarten omkring 150 studiestartssponsorater rundt omkring i landet. Kontrakterne skitserer de forventninger, vi har til tutorerne, og hvad vi har aftalt med dem af aktiviteter på det enkelte studie”, skriver Christian Bülow Beck i en mail til Magisterbladet.

Dansk Magisterforening afviser dog, at aftalerne har været eksklusive. DM er imod eksklusivaftaler, skriver han og fortæller, at den besked “er tydeligt givet videre til vores studenterkonsulenter”.

“Jeg vil gerne understrege igen, at vores kontrakter ikke indeholder aftaler om eksklusivitet. Vi går ikke ind for det og laver ikke den type aftaler”, skriver Christian Bülow Beck.

Han skriver, at Dansk Magisterforening er glade for, at rektor på KU generelt forbyder den slags aftaler.

“Vi ønsker fri og lige adgang for alle fagforeninger, og derfor bakker vi op om alle tiltag, der kan forbedre vores adgang til de studerende som fx et forbud fra universiteternes side mod eksklusivaftaler”, skriver han.

“Rent demokratisk er der noget usundt i, at vi er nødt til at betale for vores tilstedeværelse på studierne, så de studerende kan få finansieret deres introaktiviteter. Det håber jeg, at universiteterne og fagforeningerne vil gøre op med”, skriver Christian Bülow Beck.

Djøf: “Vi har ikke behov for eksklusiviteten”
I Djøf erkender direktør Tomas Therkildsen, at det er en praksis, man har været en del af.

“Vi har i mange år lavet aftaler med både universiteterne og de studerende om at komme ud. Hvad angår eksklusiviteten, så har vi aldrig efterspurgt det. Der har dannet sig en praksis for det. Jeg vil tro, det handler om, at aftalen så får større økonomisk værdi for dem”, siger Thomas Therkilsen og tilføjer:

“Vi har ikke behov for eksklusiviteten, og vi har ikke noget problem med, at der er flere organisationer, der præsenterer deres tilbud. Vi har det fint med, at der er frit valg mellem fagforeningerne,” siger han.

Han synes også, det er en god ting, at rektor på KU nu forbyder aftalerne.

“Det er helt fint med os. Det ændrer ikke på, at vi gerne vil fortælle om vores tilbud. Og vi vil også gerne bidrage økonomisk til de studerendes studiestart. Det ser vi intet problem i at sponsorere. Vi vil bare gerne have de unge i tale på lige fod med andre”, siger han.

I Ingeniørforeningen IDA finder man det uproblematisk, at man har indgået en aftale med de studerende, hvor man ikke må blive omtalt negativt.

“Jeg oplever ikke, at det har nogen væsentlig betydning. Vi oplever, at vi står derude sammen med de andre fagforeninger. Alle er til stede. Vi oplever stor konkurrence og sætter pris på det”, siger direktør Nils Holm Jørgensen.

Han har ikke oplevet, at det var et decideret krav at betale penge for at være med ved studiestart.

“Vi gør det selvfølgelig, fordi vi synes, de unge skal præsenteres for det fællesskab, vi tilbyder. Det er en markedsføringsøvelse, vi laver hvert år ved studiestart for at invitere dem inden for.”

Hvorfor har man lavet formuleringen, der lyder, at rusvejledere ikke taler negativt om IDA?
“Når vi laver en aftale og kommer ud, vil vi gerne være sikre på, at vores partner ikke har lyst til at sige noget andet. De laver en aftale med os, fordi de også kan stå inde for os.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor Henrik C. Wegener på Københavns Universitet før deadline.