”Reglen stammer fra en tid, hvor forholdet mellem medlemmer og deres faglige organisation var mere stabilt, ja ofte livsvarigt", siger Else Sommer.
18.10.2018
Nyhed

DM´s direktør: "Vi skal ikke holde på folk, der vil ud."

En opsigelsesfrist på op til fem måneder er alt for lang. Det medgiver DM´s direktør Else Sommer efter klage fra et medlem, der ville forlade DM. Udmeldelsesvarslet skal diskuteres på kongres i foråret.

Af Pernille Siegumfeldt

Lange opsigelsesvarsler for medlemmer af DM er ude af trit med tiden.

Derfor håber direktør Else Sommer, at reglerne bliver lavet om, når kongressen skal stemme om nye vedtægter til foråret.

”Jeg forstår godt, at folk, der vil ud af DM, bliver irriterede over, at opsigelsesfristen kan løbe op i flere måneder. Vi har intet ønske om at holde på nogen imod deres vilje, og vi har igennem længere tid arbejdet på at samle vores forslag til vedtægtsændringer til kongressen”, siger Else Sommer.

"I dag forventer folk en anden fleksibilitet"
Udtalelsen kommer, efter at B.T. i weekenden skrev om en studerende på Aarhus Universitet, Jonathan Guld Christensen, der ville flytte fagforening.

I DM fik han at vide, at han ville blive opsagt med kvartalets udgang og få lagt tre måneders medlemskab oven i.

”DM skrev tilbage, at ifølge deres ”paragraf et eller andet”, så opsagde de kun hvert kvartal med tre måneder oveni. Det vil sige, at man faktisk kunne hænge fem en halv måned, hvilket lød helt hen i vejret”, forklarer Jonathan Guld Christensen til B.T.

Det er før sket enkelte gange, at Else Sommer er stødt på medlemmer, der har klaget over at være bundet så længe til DM, når de har besluttet sig for at sige farvel.

”Reglen stammer fra en tid, hvor forholdet mellem medlemmer og deres faglige organisation var mere stabilt, ja ofte livsvarigt. I dag forventer folk en helt anden fleksibilitet, både når det gælder deres teleselskab og deres fagforening”, forklarer Else Sommer.

Særlige forhold under OK18
Else Sommer siger, at der kan opstå situationer, hvor der vil være bindinger tilknyttet særlige ordninger. 

”Der gjaldt fx helt særlige forhold under OK18 i forbindelse med det konfliktlån, vi tilbød medlemmerne. Og der skal være mulighed for at lave særlige ordninger, når situationen kræver det. Men det har ikke noget med vores generelle udmeldelsesperiode at gøre. Og det er den generelle udmeldelsesperiode, jeg mener skal forkortes”.

FAKTA: Hvad skriver DM om udmeldelse: 
Du kan melde dig ud af DM med virkning fra et kvartals
begyndelse og med tre måneders varsel, og det kan kun ske skriftligt.

Det vil sige, at du kan blive meldt ud pr. følgende datoer:

31. marts - hvis du har meldt dig ud 1. oktober – 31. december
30. juni - hvis du har meldt dig ud 1. januar – 31.marts
30. september - hvis du har meldt dig ud 1. april –30. juni
31.december - hvis du har meldt dig ud 1. juli – 30.september

Ved overgang til medlemskab af GL (Gymnasieskolernes Lærerforening), bliver du udmeldt
af DM den dato, hvor GL meddeler, at du er indmeldt i GL. Skriv til GL, at du ønsker overflyttelse fra DM.

Kilde: dm.dk/min side (kræver log-in)