02.03.2018
Nyhed

OK18-konfliktvarsel: Danmark rammes af konflikt 4. april

Lønmodtagernes Forhandlingsfællesskabet har fredag morgen besluttet at varsle konflikt i kommuner og regioner fra onsdag den 4. april.

Af Martin Ejlertsen

Fredag skete det næste ventede træk, efter OK18-forhandlingerne den seneste uge er brudt endeligt sammen på samtlige tre områder i den offentlige sektor.

Forhandlingsfælleskabet med chefforhandler Anders Bondo Christensen i spidsen har på vegne af lønmodtagere i kommuner og regioner udsendt en varsel om konflikt, som træder i kraft onsdag den 4. april.

I en pressemeddelelse oplyser Forhandlingsfællesskabet, at grundlaget for konflikten skyldes, at det er tid til at sikre fremskridt i reallønnen for alle lønmodtagere.

Herunder er den fulde pressemeddelelse:

"Hvad enten vi er privatansatte eller offentligt ansatte skaber vi værdi til hele det danske samfund. Derfor har vi altid været enige om en parallel lønudvikling mellem privat og offentligt ansatte i Danmark. 

De offentligt ansatte har derfor også været dybt samfundsansvarlige og tilbageholdende 
ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 netop fordi Danmark havde problemer efter finanskrisen. Og derfor vil vi insistere på, at den parallelle lønudvikling ikke sættes til side. Det går godt i Danmark.

Bruttonationalproduktet sætter rekord i 2018. Krisen er ovre. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere.

Derfor er alle faglige organisationer for Danmarks offentligt ansatte parate til at gå i konflikt for at sikre det meget afgørende kernepunkt i overenskomsterne: En fremgang i reallønnen som er parallel til lønudviklingen i den private sektor.

At vi dertil mødes af bastante krav fra KL og RLTN om forringelse af seniorordninger, samt 
manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne er helt uforståeligt for os. Arbejdsgiverne har heller ikke i forhold til den betalte spisepause, som har tæt sammenhæng med de statslige forhandlinger, vist vilje til at finde løsninger, som kan betrygge de ansatte.

De offentlige arbejdsgivere i staten, kommunerne og regionerne er i færd med at sætte afgørende dele af den unikke danske sammenhængskraft ud af spil. Derfor er vores konfliktgrundlag, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle ansatte i kommuner og regioner”.