23.03.2018
Nyhed

Engagerede chefer sænker medarbejderes stressniveau

Når chefen drukner i drift og glemmer at være personaleleder, er det med til at sende medarbejdernes stressbarometer direkte i vejret. Det viser nyt forskningsprojekt.

Af Pernille Siegumfeldt

Uformelle samtaler mellem chefer og medarbejdere på en arbejdsplads er ikke det rene tidsspilde. Tværtimod.
Et nyt forskningsprojekt fra Videnscenter for Arbejdsmiljø dokumenterer, at ledere, der prioriterer at tale med medarbejderne og ved, hvordan de hver især trives, også er bedre til at forebygge stress og stressrelateret sygdom.

Det er arbejdsmiljøviden.dk, der skriver om projektet, som psykolog Tanja Kirkegaard og Organisationspsykolog og ekstern lektor ved KU, Janne Skakon står bag. 

De to forskere kalder det for ”investerende ledelse”, og det er ikke altid så enkelt, som det lyder, påpeger de.

Man skal kende sine medarbejdere godt for at fange stress-signaler og udfordringer i tide, påpeger Tanja Kirkegaard.

”Vi ser desværre ofte, at ledelsesopgaven drukner i drift, og at chefer glemmer personaleledelsen. Derfor kan det være 
en rigtig god ide også at sætte de uformelle samtaler i system, for eksempel sætte sig et mål om at gå en runde, se sine medarbejdere i øjnene hver uge og høre hvordan de trives,” forklarer hun.

Chefer, der er gode til investerende ledelse, har særligt fokus på fire punkter, siger de to forskere:
  • Rammer – de er tydelige i deres forventninger, i opgaveprioritering og i at forklare retningen i afdelingen.
  • Kultur – De skaber en åben og kollektiv kultur, hvor man holder øje med hinandens trivsel og kender hinandens reaktioner.
  • Fleksibilitet – de tager fleksible beslutninger
  • Handling – De går aktivt ind i medarbejdernes problemstillinger
En barriere for investerende ledelse er, hvis chefen har mere end 20 medarbejdere under sig. Eller hvis medarbejderne spreder sig over flere adresser.

Janne Skakon peger desuden på, at hyppige ledelsesskift gør det vanskeligt at skabe en tæt kontakt. For en ny leder er det ekstra vigtigt at give sig tid til at lære medarbejderne at kende og signalere tilgængelighed, understreger hun overfor arbejdsmiljøviden.dk.