Esben Lunde Larsen (V), miljø- og fødevareminister
05.03.2018
Nyhed

Eksperter: Opdeling af Miljøstyrelsen lukker adgang til aktindsigter

Når al ministerbetjening fremover placeres i Miljø- og Fødevareministeriets departement, vil det give offentligheden langt mindre indblik i det lovforberedende arbejde, vurderer eksperter.

Af Thomas Bøttcher

Regeringen vil flytte Miljøstyrelsen til Odense, men ifølge et internt brev, som dagbladet Information er kommet i besiddelse af, skal ”alle Miljøstyrelsens ministerbetjeningsopgaver nu flyttes til departementet”.

Det betyder i praksis, at offentlighedens mulighed for at få aktindsigt i det lovforberedende arbejde på miljøområdet bliver mørkelagt, lyder vurderingen fra to eksperter, som Information  (kræver abonnement) har talt med.

De peger på, at offentligheden i dag har vidtgående adgang til information om miljøforhold, herunder det lovforberedende arbejde der bliver til i et samarbejde mellem embedsmænd og miljøsagkyndige. Den adgang forvinder nu.  

Hidtil har ministeriet været omfattet af den såkaldte Aarhuskonvention, der har sikret offentligheden udvidet adgang til oplysninger om beslutninger på miljøområdet, ligesom miljøområdet er det eneste, der er undtaget paragraf 24 i offentlighedsloven, der mørklægger dokumenter, der er omfattet af eller kan tænkes at indgå i ministerbetjening.

Men med flytningen af ministerbetjeningen til departementet er det slut med disse bestemmelser, mener blandt andre tidligere forskningschef på Danmarks Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen.

”Omorganiseringen i Miljøstyrelsen lukker for den indsigt”, siger Oluf Jørgensen til Information.

”Nu ønsker man åbenbart på miljøområdet at lukke ned for offentligheden, ligesom man har gjort på andre ministerområder med den nye offentlighedslov”.

Også Pernille Boye Koch, lektor i offentlig forvaltning på RUC, peger på, at omorganiseringen vil medføre en ”væsentlig indskrænkning af den ekstra åbenhed, der traditionelt har præget miljøområdet”.

Frustrerede medarbejdere
Den nye organisering i Miljø- og Fødevareministeriet, der betyder, at 150 medarbejdere overflyttes til departementet, vækker bekymring blandt en række anonyme ansatte, som Information (kræver abonnement) har talt med.

De er især utilfredse med, at organisationsændringen tilsyneladende fører til en skarpere opdeling mellem på den ene side det politiske og lovforberedende arbejde og på den anden side det det miljøfaglige arbejde.

”Sammenhængen mellem faglighed og forslag til politikudvikling og regulering bliver smidt ud med badevandet. Det gør virkelig ondt. Man ender med en atypisk styrelse, som virkelig har fået hevet tænderne ud. Det sker kun for at varetage ministerens egne interesse”, siger en af medarbejderne til Information.

Men også selve flytningen af Miljøstyrelsen til Odense bliver kritiseret.

”Det har alvorlige faglige konsekvenser, at man dræner styrelsen ved at flytte den til Odense og samtidig rykker folk over i departementet. De ansatte har måske ikke lyst til det meget politiserede arbejde i departementet, men de kan heller ikke rykke med til Odense. Derfor kan nogle blive nødt til at give køb på faglig idealisme, for at få hverdagen til at hænge sammen”, siger en anden medarbejder.

En medarbejder siger til Information, at det i høj grad er DJØF’ere, der overflyttes til departementet, mens de der rykker med styrelsen til Odense primært er de miljøfaglige medarbejdere så som ingeniører, biologer og kemikere.

”Djøfiseringen af centralorganisationen får et skud mere med dette”, siger vedkommende.

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) afviser kritikken.

”Det giver rigtig god mening, at et ministerium, der beskæftiger sig med natur, landbrug, fødevareproduktion og miljø, er rigt repræsenteret i hele landet”.

”Miljøstyrelsens arbejde er en vigtig grundsten i Miljø- og Fødevareministeriet, for eksempel i relation til at overvåge farlige stoffer i natur og miljø og som leverandør af solide faglige grundlag til beslutninger om eksempelvis vandplaner. Det arbejde fortsætter med at være vigtigt for både Miljø- og Fødevareministeriet og regeringen med Miljøstyrelsens nye placering midt i landet”, siger Esben Lunde Larsen.

Esben Lunde Larsen har ikke til Information ønsket at kommentere eksperternes vurdering af omorganiseringens betydning for de særlige regler for aktindsigt på miljøområdet.