Magistrenes formand Camilla Gregersen forklarer, at lånemodellen entydigt er det bedste for både det enkelte DM-medlem, men også for DM’s økonomi.
13.03.2018
Nyhed

DM-medlemmer tilbydes lån under konflikt

Dansk Magisterforening tilbyder lån til de medlemmer, som bliver berørt af en kommende strejke eller lockout. Det er billigere for både medlemmer og DM, forklarer DM’s formand Camilla Gregersen.

Af Martin Ejlertsen
Den 4. april er der varslet konflikt på hele det offentlige område. Skulle der blive strejke eller lockout, tilbyder Dansk Magisterforening (DM) berørte medlemmer at få et lån, som kompenserer den tabte løn og pension under konflikten.

Skulle en konflikt blive en realitet i staren af april måned, har DM i lighed med en række andre AC-organisationer nemlig etableret en låneordning med Lån & Spar omkring udbetaling af konfliktlån. Det sikrer berørte medlemmer et rådighedsbeløb på cirka samme niveau som normalt under konflikten.

Magistrenes formand Camilla Gregersen forklarer, at lånemodellen entydigt er det bedste for både det enkelte DM-medlem, men også for DM’s økonomi.

”Der er tale om et lån, hvor vi kompenserer medlemmerne med både løn og pension. Lånet betales tilbage ved, at medlemmet ikke skal betale ordinært kontingent, indtil lånet er betalt tilbage, og på den måde bliver medlemmerne kompenseret”, siger Camilla Gregersen.

Lånemodellen er mulig med udgangspunkt i de opsparede midler i DM’s strejkekasse. Penge herfra bruges til etablering af en låneordning direkte til medlemmerne. Man behøver ikke være kunde i Lån & Spar for at kunne blive en del af DM’s låneordning under konflikten, og man skal heller ikke kreditvurderes, da DM stiller sikkerhed for lånet. DM vil informere de konfliktberørte medlemmer om, hvornår det er muligt at optage lånet.

Lånemodel er en ny måde at give støtte
At fagforeningerne laver en lånemodel, som den DM nu har etableret, i stedet for at udbetale støtte til medlemmerne direkte fra strejkekassen under en konflikt, er et nyt tiltag. Den model opfandt lærerne under lærerkonflikten i 2013, og modellen bliver nu genbrugt på tværs af hele AC.

Konfliktramte medlemmer får på den måde mulighed for at låne et beløb, der svarer til den enkeltes lønniveau efter skat. Efter konflikten får man fjernet sit ordinære kontingent til DM i den periode, man tilbagebetaler lånet. Medlemmerne får på denne måde den samme understøttelse, som de ville have fået med støtte direkte fra strejkekassen, men ved at etablere støtte gennem en låneordning, bliver det billigere både for DM og det enkelte medlem, når DM’s strejkekasse skal fyldes op igen.

”Det betyder, at vi økonomisk kan holde til en konflikt i længere tid”, siger Camilla Gregersen.

Har du spørgsmål til låneordningen, har Dansk Magisterforening samlet en række spørgsmål, svar og fakta lige her: https://www.dm.dk/Landingpages/OK18/OekonomiskStoette