DM's medarbejdere sidder klar til at tage telefonen, når medlemmerne ringer med spørgsmål.
21.03.2018
Nyhed

Q&A: De 8 mest stillede spørgsmål og svar om OK18

Hver dag ringer bunkevis af medlemmer til DM med spørgsmål om den forestående konflikt. Her er de mest almindelige spørgsmål og svar.

Af Troels Kølln
DM har samlet de mest almindelige spørgsmål fra medlemmerne i forbindelse med OK18. Her er spørgsmålene og DM’s svar.

Hvad er forskellen på, om jeg er ramt af strejke eller lockout?
Strejke er lønmodtagernes våben, mens en lockout er arbejdsgivernes våben. Dine rettigheder og muligheder er nøjagtig ens, hvad enten du er strejke- eller lockoutramt.

Hvorfor bliver der nævnt forskellige datoer for ikrafttræden af konflikten? Fx bliver 4. april og 10. april ofte nævnt.
Vi og resten af lønmodtagerorganisationerne har varslet strejke fra 4. april, mens arbejdsgiverne har varslet lockout fra 10. april.

I skriver meget om konfliktlån. Hvordan er jeg stillet, hvis jeg tager et konfliktlån, og hvis jeg ikke benytter mig af muligheden?

Du vælger selv, om du ønsker at benytte dig af konfliktlån. Når konflikten er overstået, får du nedsat dit kontingent til DM i en periode efter konflikten, mens du afdrager på konfliktlånet.

Inden for de kommende uger vil du høre nærmere om dine muligheder for konfliktlån. Hvis det ender med konflikt, vil din lønudbetaling tidligst stoppe fra april, fordi konflikten tidligst kan træde i kraft 4. april.

Jeg har planlagt ferie i april. Hvad med den?
Har du påbegyndt din ferie, når strejken eller lockouten sættes i gang, har du ret til at få løn udbetalt under ferien.
Planlagt ferie, der starter under lockouten eller strejken, kan ikke afholdes.
Det er ferielovens bestemmelser om feriehindringer, der træder i kraft.

Jeg skal på rejse med arbejdet under en strejke eller lockout. Hvad er reglerne?
I princippet skal du afbryde tjenesterejsen i det øjeblik, strejken eller lockouten bryder ud. Vi anbefaler, at du på forhånd tager en snak med din leder om, hvad I gør i det øjeblik, en strejke eller lockout er en realitet.

Jeg er på barsel – hvad er reglerne?
Er du på barsel under en strejke eller lockout, har du ikke ret til løn fra din arbejdsgiver.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, som vil udbetale barselsdagpenge i henhold til reglerne i barselsloven. Du vil stadig have mulighed for at låne penge fra os op til dit månedlige rådighedsbeløb.

Jeg er medlem af DM, men er ansat på ikke-akademisk overenskomst. Hvordan er jeg stillet?
Så er du ikke omfattet af strejke eller lockout.

Hvad sker der efter konflikten?
Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet.

Alle har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Det er vigtigt at understrege, at du har pligt til at møde på arbejde, så snart konflikten er overstået. Det underretter vi naturligvis om, når det er tilfældet.

Listen over spørgsmål og svar er indsamlet af DM’s kommunikationsafdeling. Du kan få mere information om konflikten på dm.dk/ok18.