Sjúrður Skaale, repræsenterer det færøske parti Javnaðarflokkurin i Folketinget.
23.05.2018
Nyhed

Færøerne protesterer over, at Københavns Universitet nedlægger færøsk

Det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har spurgt uddannelses- og forskningsministeren, om det er i overensstemmelse med regeringens ambition om at øge kendskabet til færøske forhold, at undervisning i færøsk nedlægges, og den færøske uddannelsesminister har sendt et protestbrev til sin danske kollega.

Af Anna Dalsgaard
En beslutning om at nedlægge flere små tilvalgsfag, herunder færøsk, på Københavns Universitet har skabt harme på Færøerne. Det er Det Humanistiske Fakultet, som af sparehensyn har valgt at nedlægge undervisningen i flere små tilvalgsfag, fordi de ikke lever op til et nyt krav om, at der skal være mindst 30 deltagere på et undervisningshold.
Stemmer ikke overens med regeringens politiske linje

Den færøske minister for kultur, uddannelse og forskning, Rigmor Dam, er vred over, at Københavns Universitet, har valgt at spare færøsk væk, da det er det eneste universitet uden for Færøerne, der tilbyder færøsk. Derfor har hun i et brev opfordret sin danske kollega Tommy Ahleres til at genoverveje beslutningen.

Det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har også rejst sagen overfor uddannelses- og forskningsministeren, da han mener, at nedlæggelsen af færøsk kolliderer med regeringens politiske linje om at styrke rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland. 

”Jeg vil gerne have en politisk udmelding eller et politisk signal om, at man ikke ønsker at nedlægge den eneste mulighed for at læse færøsk sprog og litteratur i Danmark”, siger Sjúrður Skaale og understreger, at universitetet selvfølgelig har fuld suverænitet til at bestemme, hvad man vil udbyde.

”Men hvis det er en politisk prioritering, kan man også finde finansieringen til det”, siger Sjúrður Skaale, som repræsenterer det færøske parti Javnaðarflokkurin, som arbejder sammen med den socialdemokratiske gruppe i Folketinget. 

Uddannelses- og forskningsministeren i dialog med universitetet
Derfor har han stillet flere spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren. 

Han har blandt spurgt ministeren, hvilken holdning han har til, at undervisningen i og oplysning om Færøerne og færøske forhold rammes så hårdt af generelle besparelser, at tilbud tilsyneladende må nedlægges, samt om ministeren er villig til at tilvejebringe midler til, at tilvalget Færøsk – eller et tilsvarende fag – kan fortsætte.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har blandt andet svaret, at ”Mit ministerium er i dialog med Københavns Universitet for nærmere at afklare, hvilke virkninger kravet om mindst 30 tilmeldte på tilvalgskurser forventes at få for små tilvalgsfag”, og det glæder Sjúrður Skaale sig over.

”Mit formål med at rejse spørgsmålet var netop at få skabt en sådan dialog”, siger han. 

Danskerne ved for lidt om Færøerne
Sjúrður Skaale, som er uddannet cand.scient.pol., lavede for nogle år siden en undersøgelse af danskernes viden om Færøerne, og resultatet var nedslående. 

”Jeg synes det er problematisk, at man kan komme igennem folkeskolens 10 år uden at møde et eneste bogstav om Færøerne. Omvendt lærer færøske børn dansk fra 4. klasse og er velbevandret i danske forhold”, mener Sjúrður Skaale, som flere gange har rejst problemet i Folketinget og også har været medvirkende til, at der er blevet oprettet flere undervisningsportaler om Færøerne. 

”Vi er jo en slags familie, og så må man interessere sig for hinanden. Og selv om det kun er få studerende, der vælger færøsk på Københavns Universitet, gør det en forskel, for det kaster noget af sig”, mener han, og sammenligner det med de ringe i vandet, der kommer, når man kaster en sten.

”Men hvis man ikke kaster en eneste sten, kommer der jo ingen ringe, og det er uheldigt”, siger han.

”For manglende viden skaber mistillid og skaber grobund for fordomme. Omvendt skaber viden interesse. Interesse skaber samarbejde og forhindrer konflikter”, mener han.