"Vi kan kun nå Parisaftalen, hvis vi indenfor 10 år lykkes med helt at fjerne en del af drivhusgasserne”, mener klimaekspert.
24.05.2018
Nyhed

Energitopmøde: Tiden er en udfordring

Den største udfordring for at overholde Parisaftalens målsætning om at holde den globale opvarmning til under 2 grader er, om vi kan fjerne drivhusgasserne hurtigt nok, siger klimaforsker i forbindelse med energitopmøde i København.

Af Anna Dalsgaard

København og Malmø er i denne uge værter for et energitopmøde, Nordic Clean Energy Week, i dagene 21.-25. maj. Samtidig holdes det niende årlige ministermøde for energiministre fra de nordiske lande samt fra G20, som er verdens 20 vigtigste økonomier, fx USA, Kina, Indien, Tyskland, Canada, Brasilien og Japan. 

Ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet står disse lande for 75 procent af klodens CO2-udledning og også for 90 procent af investeringerne i grøn energi, hvorfor en række virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, også er til stede i løbet af ugen. 

Energiminister Lars Christian Lilleholdt (V) udtaler på ministeriets hjemmeside, at topmødet er en vigtig begivenhed på vej mod at nå Parisaftalens målsætninger om en fossilfri fremtid.

Udfordringer på vejen mod en fossilfri fremtid
Jens Hesselbjerg Christensen, klimaekspert og professor ved Niels Bohr Instituttet, er enig i, at mødet kan være en af flere måder at sætte det nødvendige fokus på udfordringerne med at opfylde Parisaftalens målsætninger. Men han ser også flere udfordringer.

”Helt overordnet kan man sige, at det er vigtigt at vælge bæredygtige teknologier i stedet for konventionelle eneriger som kul, olie og gas, hvis vi skal komme i mål i forhold til Parisaftalen”, siger han.

”Derfor er det vigtigt med videndeling og at gøre knowhow tilgængeligt, især for udviklingslandene, og det kan et sådant møde også bruges til”, mener han. 

”Udviklingslandene har et umætteligt behov for energiløsninger, og der er nogle store udfordringer forbundet med at implementere energivenlige løsninger, og de er ikke kun tekniske”, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

”Alle lande er ikke klar til at tage imod ny teknologi, fx fordi infrastrukturen ikke er til det. Hvis man ser bort fra de store byer, er der en del områder, der ikke har et distribueret el-system, og netop her er grønne energier ideelle”, siger han. 

”En vindmølle eller solenergi kan placeres der, hvor man lokalt har brug for energien, mens større systemer kræver en udviklet infrastruktur for at kunne distribueres. Og det kræver nogle konkrete løsninger, som landene godt kan diskutere på mødet”, mener klimaeksperten. 

Er vi så nu så grønne?
Han mener også, det kunne være klædeligt for de lande, som ser sig selv som dynamoer for den grønne omstilling, at de tager et kig på sig selv. 

”De nordiske lande ser sig som ledende. Men er vi nu det, når vi går efter at pumpe de sidste oliedråber op, inden vi går over til alternativ energi. Er det særlig grønt?”, spørger han retorisk.

”Vi bør overveje, hvor ledende vi egentlig er, og om vi kan gøre mere hos os selv”, siger klimaeksperten, og siger, at man i det hele taget bør drøfte, om de nuværende ambitioner er gode nok til at nå i mål.

”Det er svært at vurdere, fordi Parisaftalen bygger på, at man skal justere en masse undervejs, og den sidste mellemkonference i Bonn for 14 dage siden blev sat på pause, fordi man ikke kom med noget, der var ambitiøst nok”, siger han og understreger, at den største udfordring er, at det skal gå hurtigt med den grønne omstilling.

”Reelt set skal vi se markante tegn på udfasning af fossile energier indenfor 10 år. Hvis vi ikke når det, skal der andre initiativer og andre aftaler til for at nå målet om at holde den globale opvarmning under 2 grader. Vi kan kun komme i mål, hvis vi til den tid lykkes med helt at fjerne en del af drivhusgasserne”, mener klimaeksperten. 

Støtte til nyt initiativ
Som et led i Nordic Clean Energy Week har en række internationale organisationer, herunder Den Europæiske Investeringsbank, Det Internationale Energiagentur, OECD, UNDP og Verdensbanken, sagt ja til at støtte et nyt initiativ, ledet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Det nye initiativ skal øge de globale investeringer i grøn energi, oplyser ministeriet.

Underskriverne af initiativet understreger behovet for hurtigt at mobilisere investeringer i ren energi for at kunne opfylde FN's bæredygtighedsmål og de aftalte mål i Parisaftalen. De fremhæver også, at det er vigtigt med offentlig-privat samarbejde for at hjælpe lande med at nå ambitiøse mål for investering i grøn energi.