De studerende ser gerne, man går endnu længere væk karakternes betydning, end et nyt forslag om optag på baggrund af specifikke fags betydning.
19.06.2018
Nyhed

Studerende: Ny optagelsesmodel skal være mere radikal

Nyt forslag om optag på videregående uddannelse på baggrund af specifikke fag, der er relevant for den enkelte uddannelse i stedet for karaktergennemsnit, er et skridt i den rigtige retning, men kunne gå endnu længere væk fra karakterernes betydning. Det mener de studerende, som hilser debatten om optag velkommen.

Af Martin Ejlertsen

Et skridt i den rigtige retning. Sådan lyder de studerendes dom overfor et nyt forslag om at smide karaktergennemsnittet på porten og erstatte det med en ny optagelsesmodel, hvor studerende søger optag på videregående uddannelser på baggrund af specifikke fag, som er relevant for den enkelte uddannelse.

"Jeg er rigtig glad for, at man lægger dette op til debat. Det er vigtigt, at vi undersøger de forskellige muligheder, man har for optag, for jeg ser gerne, at man går længere væk karakternes betydning, som vi stadig ser det her i forslaget", siger forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd (DSF) Sana Mahin Doost.

Det er Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Dansk Erhverv, der sammen har forslået om at ændre optagelsessystemet, og forslaget bliver modtaget positivt på Christiansborg, hvor der umiddelbart er politisk flertal til at gå væk fra en optagelsessmodel baseret på et karaktergennemsnit som i dag

LÆS OGSÅ: Politisk flertal vil ændre optagelsesmodel

Lad os gøre noget ved optagssystemet
Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani skriver på Twitter, at DGS er enige med rektorerne i, at man skal gøre noget ved optagelsesssystemet og kunne specialisere sig på gymnasiet.

"Lad os gøre noget ved optagesystemet. Og her er første skridt måske fagspecifikke karakterer; men vi skal også videre og kigge på helt alternative optageformer. Lad os prøve et par måder af”, skriver han på Twitter.

Det nye forslag lægger dog ikke op til, at optagesystemet helt skal se helt bort fra karaktergennemsnittet. For at sikre en bred faglighed vil initiativtagerne til forslaget lade karaktergennemsnittet vægte 25 eller 50 procent i den samlede vurdering.

Sana Mahlin Doost understreger, at forslaget er fint, men parametre som motivation, det hele menneske og social- og forældrebaggrund burde være mere centrale parametre for optag.

Selv om DST’s forkvinde ikke har et konkret svar på, hvordan en nyt optagsmodel ifølge de studerende præcis burde se ud, så mener hun, man bør gå så langt væk fra karakternes betydning som muligt.

"Dette nye forslag fokuserer jo også på karakterer og afgør dermed heller ikke nødvendigvis den enkelte studerendes motivation for det enkelte fag. Jeg ser gerne, at man fokuserer mere på faglighed i optagssystemet, og at vi går væk fra det voldsomme karakterræs, som ikke lægger op til læring på uddannelserne", siger Sana Mahin Doost.

Flere skal have muligheden for at studere
DST’s forkvinde henviser dog også til, at man heller ikke bare kan lave et optagelsessystem, som er baseret på samtaler og prøver, der i stigende grad vinder indpas i kvote 2-systemet. For også den tilgang har vist sig stadig at have en social slagside, understreger hun.

"Det er væsentligt at vi får lavet et optagssystem, som ikke er et udskilningsløb, hvor færre får muligheder for at tage en videregående uddannelse. Vi skal have en model, der giver flere muligheden. Vi ved, der er sociale uligheder i den måde, vi optager på i dag, og det er, hvad vi for alt i verden vil undgå", siger DST’s forkvinde.

Hun håber at man nu vil sætte sig ned og grundigt diskutere en ny optagelsessmodel, som sikrer mere almen dannelse og mere fokus på faglighed i gymnasiet.

"Man skal sige til de unge, at det ikke er karakteren 12 i alle fag, som er vigtigt. Man skal lære fagene for at få en grundlæggende forståelse. Karakterne må gerne have en rolle, men skal bruges mere smart og have en pædagogisk effekt", siger hun og afviser, at mindre fokus på karakterne vil udvande kvaliteten på universiteterne.

"Karakterer siger ikke nødvendigvis noget om, hvem der er de dygtigste i gymnasiet. Karakterer er kommet til at handle om at være strategisk, ift. hvornår man skal række hånden op og give de svar, som læreren vil have. Læring burde i stedet handle om at blive dannet, kritisk og at være nysgerrig uden frygt for, at dårlige karakterer vil bremse dine uddannelsesmuligheder".