16.01.2018
Nyhed

Hver 6. akademiker: Kan ikke arbejde til pensionsalderen

Arbejdspresset er ganske enkelt for højt, mener mange af de akademikere, som efter egen vurdering ikke kan holde til pensionsalderen. Det viser ny spørgeundersøgelse fra LO. ”Tallene vidner om, at arbejdsmiljøet skal tages langt mere alvorligt”, siger DM-formand.

Af Troels Kølln

Forhold i arbejdslivet gør det svært at blive på arbejdsmarkedet helt frem til pensionsalderen.

Det svarer hver sjette akademiker i en spørgeundersøgelse udført af Epinion for LO. Af dem peger 38 procent på et højt arbejdspres som en barriere, mens 17 procent ser psykisk belastende arbejde som årsagen. 3.484 lønmodtagere, dagpengemodtagere og langtidssyge er blevet spurgt.

”Det lyder umiddelbart som et højt antal, når vi taler akademikere. Det har længe været kendt, at personer med kortere uddannelse har problemer med at klare sig til pensionsalderen på grund af fysiske krav i arbejdet, men at det også skulle omfatte en så stor andel af akademikere, det er bekymrende”, siger Otto Melchior Poulsen, der ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker i tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Han peger på det psykiske arbejdsmiljø som en mulig forklaring.

”Problemet er jo, at store psykiske krav bliver vanskeligere at håndtere med alderen, fordi ens behov for restitution stiger. Hvis man samtidig bliver mødt med vedholdende krav om hele tiden at præstere mere og op imod deadlines, kan det sagtens føre til, at folk tænker: Det her magter jeg ikke i flere år”, siger Otte Melchior Poulsen.

DM: Arbejdstilsynet skal styrkes og have fokus på psykisk arbejdsmiljø
Tallene vidner om, at arbejdsmiljøet skal tages langt mere alvorligt, siger formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen.

”Der er ingen tvivl om, at stress og psykisk belastende arbejde fylder blandt medlemmerne, også som følge af gentagende nedskæringer og organisationsændringer. Det er selvfølgelig et problem, som de lokale ledelser og arbejdsmiljørepræsentanter skal drøfte, men jeg mener også, at Arbejdstilsynet skal genoprettes efter flere års nedskæringer. Og her er det essentielt, at det psykiske arbejdsmiljø tillægges større betydning”, siger Camilla Gregersen.

Hvor stor rolle spiller det psykiske arbejdsmiljø?

”Et godt psykisk arbejdsmiljø er helt afgørende for, at man som medarbejder trives på sin arbejdsplads og kan holde til at arbejde i mange år. Der er medlemmer, der er udsat for et højt arbejdspres, som gør det svært at være på arbejdsmarkedet, så længe som de faktisk selv gerne vil, og som der er politisk ønske om”, siger Camilla Gregersen.