Det kommer ikke bag på Camilla Gregersen, DM's formand, at det har været svært at rekruttere AC'ere til de udflyttede styrelser og nævn.
29.01.2018
Nyhed

Efter nye udflytningsafsløringer: DM opfordrer regeringen til at satse på dobbeltbemanding i ny udflytningsrunde

De styrelser og nævn, som var en del af regeringens første udflytningsrunde, er blevet bedt om at evaluere processen og komme med anbefalinger før den nye runde. I en aktindsigt er en stor del af kritikken blevet mørklagt, men Dagbladet Politiken har fået fat i de originale svar uden overstregninger. DM opfordrer regeringen til at satse på dobbeltbemanding i ny udflytningsrunde.

Af Tobias Dinnesen
Faglige organisationer som Dansk Magisterforening har længe offentligt givet udtryk for, at der har været behov for en grundig evaluering af den første runde af udflytninger for at finde ud af, hvordan det er gået med rekrutteringen af akademisk arbejdskraft til de styrelser og nævn, som er flyttet væk fra hovedstadsområdet.

Og selv om Finansministeriet i en aktindsigt til Politiken har mørklagt en stor del af de svar, som de implicerede styrelser og nævn har sendt i forbindelse med evalueringen af den første bølge udflytninger, så er det lykkedes for avisen at få fat i de oprindelige breve uden overstregninger.

Svarene taler deres tydelige sprog om store problemer med at rekruttere AC’ere (akademiske medarbejdere, red.) og akademikere til chefstillinger.

Et godt eksempel er Landbrugsstyrelsen, som oplyser, at det er gået godt med at ansætte sagsbehandlere til styrelsen nye arbejdspladser i Sønderjylland, mens det er gået dårligere med at finde akademisk arbejdskraft:

”Det har til gengæld været vanskeligere at rekruttere AC’ere og særligt vanskeligt at rekruttere ledere især på kontorchefniveau”, skriver styrelsen i sit svar.

DM: Sats på dobbeltbemanding i overgangsperioden
Selv om svarene fra de allerede udflyttede styrelser og nævn viser, at det har været mere end svært at rekruttere især AC’ere (akademiske medarbejdere) og akademikere til chefstillinger, så har regeringen i forrige uge netop fremlagt en plan for at flytte yderligere 4.024 statslige arbejdspladser væk fra hovedstadsområdet.

Men de lækkede svar fra styrelserne kommer ikke bag på Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Hun mener, at det ”siger sig selv”, at det er svært at udskifte hele staben af akademiske medarbejdere, som har specialviden på området, med medarbejdere, der skal sætte sig ind i stof fra bunden. Og sådan ville det ifølge DM-formanden være uanset den geografiske lokation.

”Derfor bør politikerne prioritere en længere periode med dobbeltbemanding med en kollegial oplæring i København. Det er naturligvis omkostningstungt, men jeg mener, at det vil betale sig på længere sigt, da viden bliver fastholdt, og sagsbehandlingstiderne holdt nede”, forklarer Camilla Gregersen.

Hun opfordrer regeringen til at anerkende de økonomiske udfordringer, der følger med dens politiske projekt. For lige nu ser hun en udflytningsrunde, som reelt ender som en sparerunde med færre kolleger til at løse opgaverne og dermed ringere service til alle borgerne.

”Dernæst bør regeringen sikre, at der er faglige stærke netværk, der hvor arbejdspladserne flytter hen. Det er der flere gode eksempler på i runde to, men flytningen af Dansk Sprognævn til Bogense er et eksempel på det modsatte, for nævnet bliver hevet væk fra et universitetsmiljø, som de er stærkt afhængige af i dagligdagen”, påpeger Camilla Gregersen.

Den ansvarlige minister for udflytningen, Sophie Løhde (V), afviser overfor Politiken, at regeringen skulle have undervurderet omfanget af den opgave, som de enkelte styrelser og nævn står overfor, når de skal flytte.

”Vi har sagt fuldstændig klart fra start af, at det her kommer til at koste kræfter og ressourcer, og vi kommer til at se institutioner, som i en periode taber flyvehøjde”, siger ministeren til avisen.