13.02.2018
Nyhed

Forskere føler sig presset af den lokale ledelse

En rundspørge viser, at forskere, som laver myndighedsbetjening ikke blot føler et politisk pres. De føler sig også presset af deres lokale ledelse. Det er vigtigt at afdække, hvad det er for et pres, siger formanden for universitetslærerne i DM.

Af Anna Dalsgaard
Forskere oplever ikke kun at blive udsat for pres fra politisk hold. Også den lokale ledelse udøver pression mod forskere, der bedriver forskning inden for politisk ømtålelige emner. Sådan forholder det sig i hvert fald at dømme efter de svar, som 5.232 forskere er kommet med i en rundspørge, skriver Omnibus

”Det er svært at læse ud af tallene, hvad det er for et pres, som forskerne oplever fra deres ledelse på universiteterne. Det kan være alt muligt”, siger Olav W. Bertelsen, formand for Universitetslærerlandsklubben i DM og fællestillidsrepræsentant for akademikerne på Aarhus Universitet.

”Det helt afgørende er, at de her tal er alarmerende. Forskere skal ikke kunne presses til at sige noget andet end det, der er forskningsmæssigt belæg for, heller ikke når det handler om myndighedsbetjening”, siger han.

Rundspørgen, som blev lavet af Politiken i januar 2018 viser, at 242 forskere en eller flere gange i forbindelse med forskning om et politisk ømtåleligt emne har oplevet at blive udsat for pres fra ledelsen. 158 af de 242 forskere angiver mere præcist, at det er sket en enkelt gang, mens 84 forskere tilkendegiver, at det er sket flere gange. De 242 forskere, der har oplevet at være udsat for pres fra deres ledelse, svarer til 4,6 procent af de i alt 5.232 forskere, der har besvaret spørgsmålet, skriver Omnibus.

Olav W. Bertelsen siger, det politiske pres fra fx ministerier og styrelser er velbelyst, og at det er meningen, at de lokale ledelser skal være et værn mod det pres.

”Ledelserne må ikke viderebringe et pres om, at forskerne skal komme frem til bestemte resultater, for så sælger man universiteternes troværdighed. Derfor er det forståeligt, at rektor på Aarhus Universitet tager det så alvorligt”, siger Olav W. Bertelsen, og henviser til, at rektor har meddelt, at man vil lave en undersøgelse internt for at få afdækket omfanget og arten af et eventuelt pres på forskere på Aarhus Universitet. 

Olav W. Bertelsen mener, en fælles undersøgelse på alle universiteterne ville være ønskværdig, men at det kan være en god idé at begynde ét sted, da ingen rent praktisk ved, hvordan det skal undersøges. 

”Jeg er enig med rektor i, at det er uklart, hvordan man strikker sådan en undersøgelse sammen, som skal belyse noget nyt. Vi skal ind under tallene og lave en kvalitativ undersøgelse, for pres fra den lokale ledelse kan være alt fra det mildt irriterende til det noget helt katastrofalt. Det ved vi ikke ud fra det, vi kan se i Politikens rundspørge”, siger Olav W. Bertelsen, som mener, at de øvrige universiteter nok skal følge op.

Læs også: DM om politisk pres på forskere: Ministrene må tage ansvar