Tina Dam er som eskimolog et atypisk valg til posten som fængselsdirektør.
05.12.2018
Artikel

Eskimologen blev fængselsdirektør

Tina Dam skal lede Grønlands første lukkede fængsel i Grønland, der åbner i Nuuk næste år. Normalt besættes stillinger som fængselsinspektør med jurister, men Tina Dam er eskimolog og opvokset i Grønland. Hun vil bruge sin kulturforståelse til at løse og minimere konflikter.

Af Martin Christiansen

“Mange grønlændere har en skepsis over for de mange “flyfriske” danskere, der arbejder heroppe, da de ikke kender vores sprog og kultur. Derfor ser jeg det som en af mine fornemmeste opgaver at være brobygger og oversætter mellem de forskellige medarbejdergrupper, så vi kan levere en god indsats over for de indsatte”. 

“Mange danskere er meget direkte, når de taler til hinanden, modsat den grønlandske kultur, hvor man oftest er mere forsigtig. Det betyder, at der kan opstå en del misforståelser. Mange danskere glemmer, at dansk er grønlændernes andetsprog, og det skal man være opmærksom på, når man kommunikerer”.

“Her skal vi huske på, at vi har at gøre med en sårbar gruppe med en voldsom baggrund, som har oplevet ting, vi andre ikke kan forestille os. Lige fra seksuel misbrug over misbrug af alkohol og hash og til vold i hjemmet. Derfor er det vigtigt at få minimeret konfliktniveauet, så de indsatte oplever en mindre stressende hverdag”.

“Vi slipper for “vi plejer-kulturen”. I fællesskab skal vi være med til at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor vi får udnyttet hinandens kvaliteter, og hvor alle har lyst til at bidrage. Selvfølgelig skal vi lægge planer, men vi skal også være klar til at fravige dem, hvis situationen kræver det. For eksempel hvis en indsat kræver en her og nu-indsats fra personalets side. Vi er jo ansat for at tage hånd om de indsatte – og ikke efterleve en fastlagt plan. Og det kan blive en udfordring for de medarbejdere, der er vant til at færdes i en skemalagt virkelighed”.