På AU, hvor billedet er taget, er frafaldet fx steget på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
27.08.2018
Nyhed

Stor stigning i frafald på studier

Fremdriftsreformen har mindsket studietiderne på universiteterne, men antallet af studerende, der opgiver studierne, vokser eksplosivt, viser nye tal. Ministeren må afskaffe reformen, siger formand for rektorer.

Af Thomas Bøttcher
De studerende på landets universiteter er blevet hurtigere og mere effektive, men samtidig er frafaldet vokset markant.

Det viser en ny opgørelse over gennemførelsestider fra Danske Universiteter.

For mens den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid fra 2011 til 2017 er faldet med 6,5 måneder, viser opgørelsen, at syv ud af otte universiteter fra 2014 til 2017 har oplevet en markant stigning i andelen af studerende, der dropper ud, inden de har fuldført deres bacheloruddannelse.

På Aarhus Universitet er andelen af studerende, der falder fra på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, fx vokset fra 30 til 40 pct. i perioden.

På SDU droppede 43 pct. af alle samfundsvidenskabelige studerende ud af bacheloruddannelsen i 2017 mod 31 pct.. i 2014.

Også Københavns Universitet oplever et stærkt stigende frafald. Her opgav 45 pct. af alle studerende på et humanistisk fag deres studier i 2017, og andelen af frafald på samfundsvidenskab er siden 2014 vokset fra 21 til 26 pct..

Universiteter: Det er bagsiden af fremdriftsmedaljen
Ifølge Anders Bjarklev, rektor på Danmarks Tekniske Universitet, bør udviklingen give anledning til seriøse overvejelser om fremdriftsreformens fortsatte eksistens. Ifølge de nye tal steg frafaldet på DTU sidste år til 37 pct. Det højeste, der nogensinde er registreret.

”Nu ser vi bagsiden af fremdriftsreformen. Vi ved fra studenterorganisationerne og fra samtaler med vores egne studerende, at reformen har givet et markant øget stressniveau. Og det er ikke mærkeligt. Vi kræver af de studerende, at de skal skynde sig og skynde sig, og det pres har gjort det svært for en lang række studerende”, siger Anders Bjarklev, der er formand for Dansk Universiteter.

Det var ellers en tilfreds minister, der søndag glædede sig over, at gennemførselstiderne er blevet mindre.

”Når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så forventes det også, at man kan sætte et punktum og levere sine opgaver inden for en bestemt tid”, lød det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i en kommentar.

Men ifølge Anders Bjarklev har gennemførselstiderne allerede før fremdriftsreformen været i nedadgående retning, og i stedet for er der nu opstået en situation, hvor færre gennemfører deres uddannelse.

”Det er bekymrende, at de unge spilder noget af deres liv og kommer ud med en dårlig oplevelse. Selvfølgelig er der nogle, der finder ud af noget andet, og hvor frafaldet ikke nødvendigvis er skidt, men der er også andre, der simpelthen bare blive presset ud. Det er fx tilfældet for en lang række studerende med handicap”, siger han.

På IT-universitetet er andelen af studerende, der falder fra, vokset fra 18 til 30 pct.. Universitetets rektor Mads Tofte er dog ikke bekymret over udviklingen.

”Jeg er ikke så overrasket, for vi har en række studerende, som har været indskrevet i ret lang tid. De bliver så enten færdige eller melder sig ud. Faktum er, at fremdriftsreformen har ført til en stærkt øget studieintensitet, men på IT-universitetet er der ikke noget, der tyder på, at flere af de nye studerende falder fra. Det ligger under ti pct.”, siger Mads Tofte.

DM: Afskaf fremdriftsreformen
Udviklingen bekymrer Camilla Gregeren, formand for Dansk Magisterforening, som mener, at tallene bør give anledning til revurdere tilgangen til de unge.

"Det bekymrer mig, at flere og flere unge falder fra, efter at de er begyndt på deres uddannelse. Det er et ærgerligt nederlag at få for den enkelte, og så er det jo dyrt rent økonomisk betragtet. Det stigende frafald kan være udtryk for, at studievalget bliver forceret, fordi mange unge bliver presset til at ræse gennem uddannelsessystemet", siger DM-formanden.

"Det gør kontinuerlig vejledning af de unge ekstra vigtigt, og det er ikke nok kun med en enkelt samtale, da de unge gik på en ungdomsuddannelse", uddyber hun.

Samlet danner der sig et meget klart billede af, hvad der er skyld i, at så mange unge af forskellige årsager ikke færdiggør deres uddannelserne, mener Camilla Gregersen:

"Vi har en ungdomsgeneration, hvor alt for mange bukker under for det massive pres, der hviler på dem. Jeg synes, der skal være plads til at undre sig og begå fejl. Det er tid til at gøre op med fokusering på tid frem for læring og udvikling, og den helt store synder er fremdriftsreformen, som skal afskaffes helt", mener DM's formand.

Studerende: Giv os tid til fordybelse
Formand for Dansk Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost, mener også, at fremdriftsreformen er skyld i det øgede frafald.

”Det her viser, at ministeren bliver nødt til at kigge på de rammer, vi har for at gennemføre vores uddannelse. Fremdriftsreformen har skabt et bureaukratisk helvede, og hvor de studerende i forvejen havde det hårdt, har reformen betydet, at mange decideret mistrives”, siger hun.

”Politikerne skal give de studerende tid og ro til fordybelse frem for at jage os gennem vores uddannelse”.

Så meget er frafaldet vokset fra 2014 til 2017

ITU-universitetet
HUM: Fra 18 til 30 pct.

Danmarks Tekniske Universitet

TEK/NAT: Fra 33 til 37 pct.

Copenhagen Businesss School
HUM: Fra 32 til 21 pct.
SAMF: Fra 31 til 14 pct.

Aalborg Universitet
HUM: Fra 26 til 30 pct..
SAMF: Fra 27 til 27 pct.
SUND: Fra 26 til 38 pct.
TEK/NAT: Fra 30 til 40 pct.

Roskilde Universitet
HUM: Fra 27 til 28 pct.
SAMF: Fra 19 TIL 26 pct.
TEK/NAT: Fra 26 TIL 35 pct.

Syddansk Universitet
HUM: 35 til 44 pct.
SAMF: 31 til 43 pct.
SUND: Fra 9 til 19 pct.
TEK/NAT: 29 til 37 pct.

Aarhus Universitet
HUM: 27 til 36 pct.
SAMF: Fra 28 til 30 pct.
SUND: Fra 15 til 13 pct.
SAMF: 28 til 30 pct.

Københavns Universitet
HUM: Fra 34 til 45 pct.
SAMF: Fra 21 til 26 pct.
SUND: Fra 14 til 17 pct.
TEK/NAT: Fra 29 til 36 pct.
Kilde: Danske Universiteter