Ikke før 2059 får vi en ligelig kønsfordeling i bestyrelserne i de store børsnoterede virksomheder, viser en fremskrivning fra Berlingske Business.
15.08.2018
Nyhed

41 år. Så længe skal vi vente på ligestilling i børsnoterede selskabers bestyrelser

Vi skal helt frem til 2059, før lige så mange kvinder som mænd vil deltage i bestyrelsesmøderne i de største børsnoterede virksomheder herhjemme. En af virksomhederne har ledt forgæves efter en kvinde og vil nu bede om en kandidatliste, som udelukkende består af kvinder.

Af Anna Dalsgaard
Antallet af kvinder i de største børsnoterede virksomheders bestyrelser er vokset med én enkelt kvinde det seneste år, og når man ser på det samlede antal kvinder i bestyrelserne, tæller det nu 62 kvinder mod 180 mænd. Det svarer til at hvert fjerde bestyrelsesmedlem er en kvinde, skriver Berlingske Business, som har lavet en fremskrivning på det seneste års udvikling. Den viser at vi først i 2059 får en ligelig fordeling af kvinder og mænd. 

Mange af de største virksomheder er således langt fra det lovkrav, om at bestyrelsen skal bestå af mindst 40 procent kvinder, som er indført for at sikre flere kvinder i bestyrelserne i de private virksomheder. 

Af de 37 virksomheder har 11 af dem færre end 20 procent kvinder i bestyrelsen, og tre virksomheder stikker ud ved at have nul kvinder i bestyrelsen. Det er Rockwool, Ambu og Royal Unibrew, skriver Berlingske Business.

Ambu: Så er det nu
Ambus bestyrelsesformand, Jens Bagger, siger til Berlingske Business, at virksomheden siden 2013 forgæves har forsøgt at finde kvinder til bestyrelsen. Fra 2015 har de forsøgt sig med hjælp fra en global search-virksomhed, som også fandt kvindelige kandidater, som ikke blev valgt til bestyrelsen. 

”Der skete det ”uheldige”, at vi stod med to kandidater, som stillet op over for deres kvindelige modkandidater, begge var overbevisende kvalificerede, men som begge var mænd. Det førte til, at vi – selv om alle de bedste viljer var i spil – fik to mænd valgt ind, selv om vi ud fra en kønsfordelingsbetragtning helst ville have haft to kvinder”, siger han til Berlingske Business. 

Ambu har tænkt sig allersenest at nå ambitionen om i hvert fald én kvinde i bestyrelsen til generalforsamlingen i 2019, og har nu bedt et global search-virksomhed om at stille med en liste, som udelukkende består af kvindelige bestyrelseskandidater.

GN Store Nord: Vi kan ende på 60/40 i kvindernes favør
GN Store Nord hører til i klassen med de største børsnoterede virksomheder og hører også til i en klasse for sig, når det handler om bestyrelsens sammensætning. 

En målrettet indsats siden 2012 har givet bonus, og nu skiller virksomheden sig ud, som den første, der har en helt ligelig fordeling af kvinder og mænd i bestyrelseslokalet, skriver Berlingske Business.

”Vi mener fundamentalt, at det er det rette at gøre. Jo mere mangfoldig en gruppe du har, jo bedre performance vil du få. Og som globalt firma har vi virkelig brug for diversitet på bestyrelsesniveau,« siger Per Wold-Olsen, GN Store Nords bestyrelsesformand, til Berlingske Business.

Han trækker på sine erfaringer fra en livslang karriere i amerikansk og internationalt erhvervsliv. Og selv om halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i GN Store Nord allerede er kvinder, vil han ikke udelukke, at GN på et tidspunkt får en kvindedomineret bestyrelse.

Han siger til Berlingske Business, at selv om virksomheden har en fifty-fifty-fordeling, kommer de samme kriterier i spil næste gang, der skal finde et nyt bestyrelsesmedlem, for at få de bedste kandidater. Derfor mener han, at det godt kan ende med en 60/40-fordeling i kvindernes favør. For han mener, der er mange dygtige kvinder derude.