Studerende kan i øjeblikket ikke bruge andres specialer som inspiration til deres eget speciale. Det Kgl. Bibliotek håber, at det snart bliver muligt igen.
14.08.2018
Nyhed

GDPR: Slut med adgang til gamle specialer

Studerende kan i øjeblikket ikke låne specialer på universitetsbibliotekerne, fordi mange specialer indeholder personoplysninger. Det Kgl. Bibliotek har gemt specialerne væk, indtil der findes en løsning.

Af Anna Dalsgaard
Den nye persondataforordning fra EU (GDPR) rammer nu udlån af specialer og enkelte prisopgaver og ph.d.-afhandlinger fra universitetsbibliotekerne, skriver Information

Det skyldes, at flere specialer indeholder personoplysninger som cpr-numre og adresser, og derfor skal der indhentes tilsagn fra de pågældende personer, efter at EU’s nye persondataforordning er trådt i kraft.

”Specialeskriverne har gennem årtier givet deres accept til, at vi må udlåne det, men der er først nu kommet fokus på de personoplysninger, der fremgår af specialerne. Derfor har vi spurgt Datatilsynet om råd. I værste fald skal vi have fat i alle de mennesker, og da det drejer sig om mange tusinde over flere årtier, vil det være ekstremt omfattende og kan meget vel vise sig at være umuligt”, siger databeskyttelsesrådgiver på Det Kgl. Bibliotek, Ole Holm til Information.

Studerende er de mest ivrige lånere, og derfor er bibliotekernes holdning også, at adgangen til specialerne er vigtig for de studerende, og at der derfor skal findes en brugbar løsning. 

”Vi er interesserede i at få det afklaret hurtigst muligt, så vi forhåbentlig snart igen kan åbne for adgangen til specialerne”, siger Ole Holm til Information.

Studerende henter inspiration i gamle specialer
Forkvinden for DM Studerende Lea Brith Friedberg, håber også meget, at der snarest findes en løsning for de studerendes skyld. Hun har netop selv afleveret speciale, hvor hun også brugte muligheden for at låne andres speciale. 

”Helt fra da jeg besluttede mig for genstandsfeltet for mit speciale, surfede jeg rundt og lod mig inspirere i min tidlige litteratursøgning. Det var også en hjælp til at se, hvor jeg kunne bidrage med nye perspektiver, så jeg ikke risikerede at lavede et projekt, der allerede var lavet”, siger Lea Brith Friedberg.

”Så det er bestemt et problem, at vi ikke længere har adgang til specialerne. Som studerende kan der være en stor inspiration i at orientere sig i de åbne specialer. Her kan man lade sig inspirere af andre studerendes overvejelser, finde relevant litteratur eller interessenter til egen opgave”, mener forkvinden for DM Studerende. 

Det er primært tidligere studerendes specialer, der er berørt af GDPR-problematikken, da de fleste ph.d.- og doktorafhandlinger er udgivet på forlag.