For mange mennesker har været i ressourceforløb, uden det bringer dem nærmere arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
06.04.2018
Nyhed

Minister lover: Det bliver lettere at få førtidspension

Det skal være slut med at sende syge borgere i meningsløse ressourceforløb, og det bliver dermed nemmere at få førtidspension i fremtiden, forsikrer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Af Martin Ejlertsen
Alt for mange syge borgere er blevet sendt igennem udsigtsløse ressourceforløb. Flere skulle have haft førtidspension, og derfor skal reglerne ændres. Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som nu forsikrer, at flere i fremtiden vil få tilkendt førtidspension.

"Man skal forvente, at nogle af de sager, vi har set, hvor syge mennesker bliver martret gennem ressourceforløb, som ingen mening har i forhold til at udvikle arbejdsevne - dem skal vi ikke se i fremtiden", siger Troels Lund Poulsen til Avisen.dk.

Fredag førstebehandler Folketinget et nyt lovforslag, som slår fast, at landets kommuner ikke altid behøver at sende borgere i ressourceforløb, før de kan få tilkendt førtidspension.

"Det er helt afgørende, at reglerne stemmer overens med de politiske intentioner. Og der må ikke herske tvivl om, at vi aldrig må opgive nogen, før vi er sikre på, at vi har gjort alt, hvad der er muligt for at hjælpe dem med at etablere eller genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men selvfølgelig skal man kunne få førtidspension, hvis udviklingspotentialet ikke er der", udtaler beskæftigelsesministeren i en pressemeddelelse om lovforslaget.

Kommunerne har forskellig forståelse af krav
Lovforslaget følger op på en evaluering af reglerne for, hvornår borgere kan få tilkendt førtidspension. Evalueringen af reformen af førtidspension, der blev indført under daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) i 2013, peger på, at kommunerne har haft forskellige forståelser af kravet til dokumentation i sager om førtidspension.

Nogle kommuner har i særlig grad været i tvivl om, hvorvidt reglerne stiller krav om, at der altid skal være gennemført et ressourceforløb, inden de kan tilkende førtidspension.

"For mange mennesker har været sendt i ressourceforløb, uden at det bringer dem noget sted og overhovedet ikke i nærheden af arbejdsmarkedet", siger Troels Lund Poulsen til Avisen.dk.

Ministeren kan ikke sætte et bestemt antal på, hvor mange flere der ventes at få førtidspension. Men hans forventning er, at der vil komme en ny praksis.

Medarbejdere på jobcentre i skudlinjen
Både KL og Socialchefforeningen advarer mod at stille borgerne i udsigt, at reglerne lempes nævneværdigt. Det risikerer at føre til, at medarbejderne på jobcentrene kommer i skudlinjen som dem, der hindrer borgerne i at få førtidspension, lyder bekymringen ifølge Avisen.dk.

Til det siger Troels Lund Poulsen:

"Vi kommer jo ikke til at lave om på de intentioner, der var bag reformen: at man ikke skal parkere folk på førtidspension".

Beskæftigelsesministeren forventer derimod, at lovforslaget medfører en reel praksisændring på området.

"Jeg hæfter mig også ved, at Ankestyrelsen har tilkendegivet, at de vil ophæve to centrale principafgørelser som følge af lovforslaget. Det er et meget kraftigt signal til kommunerne om, at de skal anlægge en anden praksis på området til gavn for syge borgere", siger ministeren og fastslår:

"Udsatte borgere skal ikke igennem alle mulige forløb, hvis man på forhånd ved, at der ikke er noget perspektiv. Derfor gør vi det nu helt klart, at kommunerne godt kan tilkende førtidspension til borgere, uden at de først har været i ressourceforløb".

"Lige så vigtigt er det, at ressourceforløb kun skal sættes i værk, når der er et udviklingsperspektiv, og det skriver vi nu ind i loven".