Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) åbner for lovændring, der sikrer arbejdsmiljørepræsentanter bedre mod fyring.
04.04.2018
Nyhed

Minister åbner for bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er klar til at kigge på at ændre loven for at sikre bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, efter arbejdsmiljørepræsentant og Akademikerne tabte sag om fyring ved Højesteret.

Af Martin Ejlertsen
Er det i orden at fyre en arbejdsmiljørepræsentant i en virksomhed, hvis vedkommende ikke er dækket af en overenskomst? Ja, fastslog en Højesteretsdom i november måned sidste år.

Men nu melder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sig klar til politiske drøftelser om, hvordan man kan sikre arbejdsmiljørepræsentanter mod fyring på samme grundlag som tillidsrepræsentanter er det.

Det kom frem på et åbent samråd onsdag i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor beskæftigelsesministeren var indkaldt af Enhedslisten og SF, som ønskede svar på, om den aktuelle sag giver ministeren anledning til at ændre på retspraksis eller selve arbejdsmiljøloven.

Troels Lund Poulsen påpeger, at han vil sørge for, at dommen indgår i arbejdet fra regeringens Arbejdsmiljøekspertudvalg, som skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Det arbejde skal være færdig i september.

"Ekspertudvalget bestemmer selv, hvordan det arbejder, men dette bliver et tema vi skal diskutere videre. I det omfang Ekspertudvalget ikke kommer i dybden med dette tema, vil jeg selv tage det op. Det løfte giver jeg i dag", sagde Troels Lund Poulsen på samrådet.

Dom: I orden at fyre arbejdsmiljørepræsentant
Det åbne samråd kom på baggrund af en dom ved Højesteret den 29. november 2017, som fastslog, at det var i orden, at en privat virksomhed uden overenskomst fyrede en arbejdsmiljørepræsentant.

Det drejede sig om en kvindelig bibliotekar og arbejdsmiljørepræsentant hos Carlsberg Business Solutions, som havde påtalt, at der var problemer med det psykiske arbejdsmiljø på IT-afdelingen.

Ifølge de fleste overenskomster vil en arbejdsmiljørepræsentant være særligt beskyttet, men hverken hende eller kollegerne var dækket af en overenskomst, og der var heller ikke hjælp at hente i lignende overenskomster på området.

Arbejdsmiljørepræsentantens sag blev ført af Akademikerne, der blandt andet har argumenteret for, at kvinden er beskyttet på linje med en tillidsrepræsentant, fordi der i Industriens Funktionæroverenskomst er en sådan beskyttelse. Den dækker nemlig edb-arbejde, som må siges at være dækkende for arbejdet i den IT-afdeling, hvor kvinden arbejdede.

Men den holder ikke, indvendte DI, som førte sagen for Carlsberg Business Solutions. Det står nemlig udtrykkeligt i Industriens Funktionæroverenskomst, at den ikke dækker akademikere. Det argument anerkendte Højesteret. Landsretten havde ellers tidligere givet Akademikerne medhold i sagen.

Dommen betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal betale lidt over 274.000 kroner tilbage til sin tidligere arbejdsgiver.

Hul i loven
Beskæftigelsesordfører for SF Karsten Hønge fastslår, at der med dommen fra Højesteret er opstået et hul i loven, og det hul skal lukkes.

"Beskyttelsen af en arbejdsmiljørepræsentant må ikke være afhængig af, om der er en kollektiv overenskomst eller ej på arbejdspladsen. Når Højesteret er nået frem til denne håbsløse dom, så må vi gå ind politisk og sørge for at beskytte bedre", sagde Karsten Hønge på samrådet.

Også beskæftigelsesordfører fra Enhedslisten Christian Juhl er meget kritisk overfor Højesteretsdommen. Han henviser til, at arbejdsmiljørepræsentanter ifølge arbejdsmiljøloven paragraf 10 stk. 2 burde være beskyttet mod fyring på samme måde som en tillidsrepræsentant.

"Jeg kan ikke forstå, hvordan en Højesteretsdommer kan læse loven anderledes. Det har aldrig været et problem før, og bliver dette ny praksis. kan det få store følger for en række arbejdsmiljørepræsentanter", sagde Christian Juhl på samrådet og fastslog:

"Det er hamrende vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentant kan tage problemer med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen uden op, uden at skulle frygte for sit job".

Klar til lovændring
Troels Lund Poulsen påpeger, at dommen viser, at beskyttelsen af arbejdsmiljørepræsentanter ikke gælder i alle tilfælde.

"Nu skal vi lige trække luften ind, og jeg vil gerne tage afsæt i videre drøftelser på baggrund i Ekspertudvalgets arbejde", sagde Troels Lund Poulsen.

Ministeren melder sig dog også klar til at kigge på at lave en lovændring, hvis der er politisk flertal for det.

"Jeg kan ikke fremsætte forslag om en lovændring i denne Folketingssamling, men først i næste, hvis det er det, vi bliver enige om", fastslog Troels Lund Poulsen.